สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี

ข้อดีที่ 1: สามารถจัดการบัตรและควบคุมวงเงินได้ผ่าน TMB TOUCH นอกจากนี้ยังจัดการได้ตลอดเวลา ทุกที่ ทั่วโลก

ข้อดีที่ 2: กด โอน จ่ายเงิน ฟรี ไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อดีที่ 3: เมื่อซื้อสินค้าออนไลน์ บัตรเดบิต TMB All Free มีบริการคุ้มครองการซื้อสินค้าออนไลน์

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี

ประเภทบัตร: สแตนดาร์ด

ระดับของบัตร: วีซ่า

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของ บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี

คะแนนสะสมของ บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของ บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของ บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี

ค่าธรรมเนียมรายปี: 350 บาท/ปี (ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี 350 บาท เมื่อมีการใช้งานตาม ข้อใดข้อหนึ่ง ที่กำหนด •มียอดใช้จ่ายผ่าน บัตร เดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี หรือ ทีเอ็มบี เวฟ ตลอดปี สะสม 15,000 บาทขึ้นไป โดยนับจากในหนึ่งปีปฏิทิน •มีการซื้อกองทุน LTF หรือ RMF ใดก็ได้ ผ่าน ทีเอ็มบี ตลอดปี รวม 50,000 บาท ขึ้นไป โดยนับจากในหนึ่งปีปฏิทิน •สำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต ทีเอ็มบี ใช้จ่ายผ่านบัตร เครดิตทีเอ็มบี สะสม 50,000 บาท ต่อปี โดยนับจากในหนึ่งปีปฏิทิน •มียอดเงินฝากในบัญชี 1 ล้านบาท ขึ้นไป)

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี

อายุ: ไม่จำกัด

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัคร บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี

เอกสารการสมัคร บัตรเดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
  • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือเลขที่บัญชีเงินฝากกระแสรายวันของผู้สมัคร

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนา passport
  • สำเนาหน้า Visa ที่ประทับตราเดินทางเข้าประเทศไทยครั้งล่าสุด
  • เอกสารอนุญาติการทำงานในประเทศไทย

(เจ้าของธุรกิจ)