สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ ชิลล์

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ ชิลล์

ข้อดีที่ 1: ไม่มีค่าธรรมเนียมกดเงินสด 3% รับดอกเบี้ยพิเศษ 3 รอบบัญชีแรก ชำระเงินคืนตรงเวลารับเงินคืน 5% จากดอกเบี้ยที่เรียกเก็บ

ข้อดีที่ 2: มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาทขึ้นไป เลือกผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน หรือเลือกผ่อนชำระนาน 6,10 เดือนกับดอกเบี้ยพิเศษ 0.69% ต่อเดือน

ข้อดีที่ 3: รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุวงเงินสูงสุด 6,000,000 บาท / ฟรีประกันช้อปปิ้งออนไลน์

ข้อดีที่ 4: ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี / เบิกเงินสดได้ 100% ของวงเงินง่ายๆผ่าน App Touch

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ ชิลล์

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ ชิลล์

ประเภทบัตร: Mastercard

ระดับของบัตร: Titanium

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ ชิลล์

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ ชิลล์

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

  • เงินคืน (โปรโมชั่นสมัครบัตรเครดิต รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผสะสม 10,000 บาทขึ้นไป หรือสมัครใช้บริการ App touch)

เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ ชิลล์

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ ชิลล์

ค่าธรรมเนียมรายปี: ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ดอกเบี้ย 9.5% (สำหรับ 3 รอบบัญชีแรก นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ)

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: ไม่มีค่าธรรมเนียมการกดเงินสด

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ ชิลล์

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ ชิลล์

อายุ: อายุ 20-70 ปี (สำหรับบัตรหลัก) / อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรเสริม)

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท/เดือน (พนักงานบริษัท) 30,000 บาท/เดือน (เจ้าของธุรกิจ)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ ชิลล์

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ ชิลล์

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน ,สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน, สำเนา Statement ย้อนหลัง 6เดือน
  • หนังสือรับรองรายได้,สำเนา,สลิปเงินเดือน, เอกสารแสดงรายได้ ทั้งหมดนี้ย้อนหลัง 6 เดือน

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัญชีที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก./สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้าและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน(ถ้ามี)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)