สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ สมาร์ท

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ สมาร์ท

ข้อดีที่ 1: รับเงินคืน 1% เข้าบัญชีเงินฝากทีเอ็มบี โน ฟิกซ์ (จากทุกยอดการใช้จ่ายผ่านบัตร 100 บาทขึ้นไป สูงสุด 2,000 บาท/บัตร/บัญชี)

ข้อดีที่ 2: บริการแบ่งจ่าย 0% 3 เดือน (สำหรับยอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาท หรือเลือกแบ่งจ่ายได้นาน 6,10 เดือน กับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.69%)

ข้อดีที่ 3: เบิกเงินสดได้ 100% ของวงเงินง่ายๆผ่าน App Touch

ข้อดีที่ 4: สิทธิคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินชดเชยสูงสุด 6,000,000 บาท,ฟรีประกันสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ สมาร์ท

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ สมาร์ท

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: Platinum

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ สมาร์ท

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ สมาร์ท

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

  • เงินคืน

เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ สมาร์ท

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ สมาร์ท

ค่าธรรมเนียมรายปี: ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร:

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ สมาร์

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ สมาร์

อายุ: อายุ 20-70 ปี (สำหรับบัตรหลัก) / อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรเสริม)

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท/เดือน (สำหรับพนักงานบริษัท) 30,000 บาท (สำหรับเจ้าของธุรกิจ)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ สมาร์ท

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ สมาร์ท

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน
  • หนังสือรับรองรายได้ (อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง) หรือสำเนาหรือต้นฉบับสลิปเงินเดือน 1 เดือน (ย้อนหลังได้ไม่เกิน 1 เดือน), เอกสารแสดงรายได้อื่นๆย้อนหลัง 6 เดือน

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัญชีที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก./สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้าและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน(ถ้ามี)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)