สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์

สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์

ข้อดี 1: คุ้มครองอุบัติเหตุ 20 เท่าของเงินฝาก สูงสุด 3 ล้านบาท คุ้มครองทันที่เปิดบัญชีสำเร็จ

ข้อดี 2: รับดอกเบี้ยเท่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป

ข้อดี 3: มียอดคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด: 0.125%

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด: 0.125%

อัตราดอกเบี้ยโบนัส: -

เงินฝากขั้นต่ำ: 5,000 บาท

จำนวนเงินฝากต่อเดือน ขั้นต่ำ: ไม่ต้องฝากทุกเดือน

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์

ธนาคารออนไลน์:

  • ใช้บริการได้

Mobile Banking:

  • ใช้บริการได้

Internet Banking:

  • ใช้บริการได้

สมุดบัญชี:

  • ใช้บริการได้

บัตรเดบิต:

สมัครออนไลน์:

ประกันสุขภาพ:

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์

เปิดบัญชีขั้นต่ำ: 5,000 บาท

ค่าธรรมเนียมรายเดือน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก ATM: -

ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่เคาน์เตอร์: -

ค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีใหม่: -

ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมการออกสมุดเช็ค: -

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: -

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์

อายุ: อายุ 15-70 ปีบริบูรณ์

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทีเอ็มบี เซฟวิ่ง แคร์

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)