สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อส่วนบุคคล TMB Cash To Go

สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อส่วนบุคคล TMB Cash To Go

ข้อดีที่ 1: ดอกเบี้ยพิเศษ 11.99% ต่อปี 5 เดือนแรก

ข้อดีที่ 2: สำหรับผู้ที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร รับดอกเบี้ยพิเศษ 9% ต่อปี ตลอด 3 เดือนแรก

ข้อดีที่ 3: มีการลดอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี ลดทุกเดือน จากดอกเบี้ยปกติ

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล TMB Cash To Go

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล TMB Cash To Go

ดอกเบี้ย: 14%-28%

วงเงินขั้นต่ำ: 30,000 บาท

วงเงินสูงสุด: 1,500,000 บาท

ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด: 1 - 5 ปี

ผ่อนเดือนละ: -

อนุมัติภายใน: 1 วัน

รับเงินภายใน: 1 วัน

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล TMB Cash To Go

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล TMB Cash To Go

ดอกเบี้ยค้างชำระ: -

ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้คืนก่อนครบกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: -

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล TMB Cash To Go

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล TMB Cash To Go

อายุ: 20 – 60 ปี

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท ขึ้นไป (สำหรับคนไทย), 180,000 บาท (สำหรับคนต่างชาติ)

เอกสารการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล TMB Cash To Go

เอกสารการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล TMB Cash To Go

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาบัตรข้าราชการทหารและสำเนาทะเบียนบ้านสำหรับข้าราชการ)
  • สลิปเงินเดือน ต้นฉบับและพิมพ์ด้วยกระดาษคาร์บอนในตัว (กรณีไม่มีสลิปเงินเดือนดังกล่าว หรือใช้หนังสือรับรองเงินเดือน (อายุไม่เกิน 2 เดือน) ต้องเพิ่ม สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน)
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัคร เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน
  • กรณีบริษัท สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (อายุไม่เกิน 3 เดือน) และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  • กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัด สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  • กรณีร้านค้า สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / ทะเบียนการค้า
  • สำเนาสมุดเงินฝากหน้าแรกที่ระบุชื่อและเลขที่บัญชีของผู้สมัคร เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชี

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)