สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเดบิต ทีเอ็มบี รอยัล

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเดบิต ทีเอ็มบี รอยัล

ข้อดีที่ 1: กด โอน จ่าย ฟรี ไม่เสียค่าธรรมเนียมและไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ข้อดีที่ 2: ไปประเทศไหน ก็เรทถูกสุดๆ

ข้อดีที่ 3: จ่ายเท่าอัตราแลกเปลี่ยนที่แสดง ไม่มีบวกเพิ่ม

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเดบิต ทีเอ็มบี รอยัล

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเดบิต ทีเอ็มบี รอยัล

ประเภทบัตร: สแตนดาร์ด

ระดับของบัตร: วีซ่า

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของ บัตรเดบิต ทีเอ็มบี รอยัล

คะแนนสะสมของ บัตรเดบิต ทีเอ็มบี รอยัล

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของ บัตรเดบิต ทีเอ็มบี รอยัล

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของ บัตรเดบิต ทีเอ็มบี รอยัล

ค่าธรรมเนียมรายปี: 350 บาท/ปี (ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี 350 บาท เมื่อมีการใช้งานตามข้อใดข้อหนึ่ง ที่กำหนด •มียอดใช้จ่ายผ่าน บัตร เดบิต ทีเอ็มบี ออลล์ ฟรี หรือ ทีเอ็มบี เวฟ ตลอดปี สะสม 15,000 บาทขึ้นไป โดยนับจากในหนึ่งปีปฏิทิน •มีการซื้อกองทุน LTF หรือ RMF ใดก็ได้ ผ่าน ทีเอ็มบี ตลอดปี รวม 50,000 บาท ขึ้นไป โดยนับจากในหนึ่งปีปฏิทิน •สำหรับลูกค้าที่ถือบัตรเครดิต ทีเอ็มบี ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ทีเอ็มบี สะสม 50,000 บาท ต่อปี โดยนับจากในหนึ่งปีปฏิทิน •มียอดเงินฝากในบัญชี 1 ล้านบาท ขึ้นไป)

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: ไม่มีค่าใช้จ่าย

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเดบิต ทีเอ็มบี รอยัล

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเดบิต ทีเอ็มบี รอยัล

อายุ: 15 ปี

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัคร บัตรเดบิต ทีเอ็มบี รอยัล

เอกสารการสมัคร บัตรเดบิต ทีเอ็มบี รอยัล

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง
  • สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือเลขที่บัญชีเงินฝากกระแสรายวันของผู้สมัคร

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาpassport
  • สำเนาหน้า Visa ที่ประทับตราเดินทางเข้าประเทศไทยครั้งล่าสุด
  • เอกสารอนุญาติการทำงานในประเทศไทย

(เจ้าของธุรกิจ)