สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ ฟาสต์

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ ฟาสต์

ข้อดีที่ 1: ทุกๆ 10 บาท = 1 คะแนนสะสมทีเอ็มบี รีวอร์ด พลัส ( รับคะแนนสูงสุด 20,000 คะแนน/บัตร/รอบบัญชี)

ข้อดีที่ 2: บริการแบ่งจ่าย 0% 3 เดือน (สำหรับยอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาท หรือเลือกชำระนาน 6,10 เดือน ดอกเบี้ย 0.69% ต่อเดือน

ข้อดีที่ 3: เบิกเงินสดได้ 100% ของวงเงินง่ายๆผ่าน App Touch

ข้อดีที่ 4: สิทธิคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินชดเชยสูงสุด 6,000,000 บาท , ฟรีประกันสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ ฟาสต์

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ ฟาสต์

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: Platinum

คะแนนสะสม: ทุกๆ 10 บาท = 1 คะแนน

จำกัดการแลกคะแนน: จำกัดคะแนนสูงสุด 20,000 คะแนน/บัตร/รอบบัญชี

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ ฟาสต์

คะแนนสะสมของบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ ฟาสต์

Shopping

  • ทุกๆ 10 บาท = 1 คะแนน

ร้านอาหาร

  • ทุกๆ 10 บาท = 1 คะแนน

ซูเปอร์มาเก็ต

  • ทุกๆ 10 บาท = 1 คะแนน

ความบันเทิง

  • ทุกๆ 10 บาท = 1 คะแนน

Cashback

เที่ยว

  • ทุกๆ 10 บาท = 1 คะแนน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ ฟาสต์

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ ฟาสต์

ค่าธรรมเนียมรายปี: ฟรีค่าธรรมเนียบรายปี

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: ฟรีค่าธรรมเนียบรายปี

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: -

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ ฟาสต์

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ ฟาสต์

อายุ: อายุ 20-70 ปี (สำหรับบัตรหลัก) / อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรเสริม)

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท/เดือน (สำหรับพนังานบริษัท) 30,000 บาท/เดือน (สำหรับเจ้าของธุรกิจ)

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ ฟาสต์

เอกสารการสมัครบัตรเครดิต ทีเอ็มบี โซ ฟาสต์

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน,สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 1 เดือน
  • หนังสือรับรองรายได้ (อายุไม่เกิน 2 เดือนนับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง) เอกสารอื่นๆที่ต้องแสดงเกี่ยวกับรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัญชีที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก./สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์หรือทะเบียนการค้าและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือน(ถ้ามี)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)