สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง

สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง

ข้อดี 1: ตั้งเป้าหมายการออมเงินได้ตามที่คาดไว้

ข้อดี 2: เมื่อครบกำหนดสามารถโอนเงินกลับเข้าบัญชีหลักโดยที่ดอกเบี้ยไม่ลดลง

ข้อดี 3: รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 6 เดือนแรก

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด: 1.5%

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด: 1.5%

อัตราดอกเบี้ยโบนัส: สำหรับเดือนที่ 1-6 รับดอกเบี้ยเพิ่ม (อัตราดอกเบี้ยปกติ + 0.25%)

เงินฝากขั้นต่ำ: ไม่มีขั้นต่ำ

จำนวนเงินฝากต่อเดือน ขั้นต่ำ: ไม่ต้องฝากทุกเดือน

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง

ธนาคารออนไลน์:

  • ใช้บริการได้

Mobile Banking:

  • ใช้บริการได้

Internet Banking:

  • ใช้บริการได้

สมุดบัญชี:

  • ใช้บริการได้

บัตรเดบิต:

สมัครออนไลน์:

ประกันสุขภาพ:

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง

เปิดบัญชีขั้นต่ำ: ไม่มีขั้นต่ำ

ค่าธรรมเนียมรายเดือน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก ATM: -

ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่เคาน์เตอร์: -

ค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีใหม่: -

ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมการออกสมุดเช็ค: -

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: -

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง

อายุ: -

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สมุดคู่ฝากบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน (บัญชีหลัก) ของ TMB ที่จะผูกคู่กับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ทีเอ็มบี ดรีม เซฟวิ่ง

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)