หนี้นั้นสำคัญขนาดไหน ? หนี้สามารถทำให้เราสร้างฐานะได้ และสร้างความหายนะให้กับเราได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นหนี้จะดีหรือแย่ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการหนี้ของแต่ละคนนั่นเอง ในความเป็นจริงแล้ว ถ้าไม่จำเป็น ก็ไม่มีใครอยากเป็นหนี้ และไม่อยากค้างชำระหนี้ด้วยใช่มั้ยคะ ? แต่ในสถานการณ์ในทุกวันนี้ ใครๆต่างก็รู้ดีว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจแย่ลง การทำมาหากินก็ลำบากมากขึ้น หลายโรงงานต้องปิดกิจการ ทำให้พนักงานตกงานเพิ่มขึ้น ขาดรายได้

ในสถานการณ์ปกติ เราก็ยังพอมีช่องทางสามารถชำระหนี้ได้ ไม่มีปัญหา เพราะเรายังมีงานทำอยู่ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ ผู้คนทั่วโลกต้องเจอปัญหาแบบที่ไม่ได้ตั้งตัวและเตรียมใจเอาไว้ รายได้ลดลงกระทันหัน แต่ค่าใช้จ่ายยังมีเหมือนเดิมทำให้หลายคนเกิดความเครียดและความกังวล ว่าจะเอาเงินที่ไหนมาชำระหนี้? ไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้าน หนี้รถยนต์ ดิฉันเข้าใจค่ะและทางภาครัฐ และเอกชนต่างก็เข้าใจลูกหนี้ในภาวะแบบนี้ด้วย จะเห็นได้ว่าธนาคารหลายแห่งได้มีมาตรการออกมาให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ค้างชำระได้พักชำระหนี้เป็นกรณีพิเศษในช่วงที่มีการระบาดของไวรัสโควิด และในบทความนี้ดิฉันได้นำข้อมูลและรายละเอียดในการพักชำระหนี้ของธนาคารอิสลามมาฝากค่ะว่า มาตรการในการช่วยเหลือเป็นแบบไหน ?, ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอะไร ?,  ระยะเวลาพักหนี้แต่ละสินเชื่อเป็นอย่างไร ? ขอเพื่อนๆอ่านดูเผื่อสนใจและเข้าไปใช้บริการได้ค่ะ.

มาตรการในการให้ความช่วยเหลือเป็นแบบไหน ?

มาตรการในการให้ความช่วยเหลือเป็นแบบไหน ?

แต่ละธนาคารต่างก็มีมาตรการในการให้ช่วยเหลือลูกค้าของตัวเอง ส่วนทางธนาคารอิสลาม แห่งประเทศไทย ก็ได้ให้ความช่วยเหลือกับลูกค้าด้วย โดยมีมาตรการพักชำระหนี้ออกมา 3 แบบด้วยกัน คือ…

มาตรการหยุดพักชำระหนี้ 3 เดือน

เพื่อให้ความช่วยเหลือกับลูกหนี้รายย่อยชั้นดี ที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจในช่วงโควิดระบาดและตอนนี้ได้ให้ความช่วยเหลือไปแล้วเกือบ 2,000 ราย ส่วนลูกค้าที่ยังไม่ได้ยื่นเรื่องก็สามารถแจ้งความต้องการมายังธนาคารได้ด้วยตัวเองและทางอีเมล์ได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้นะคะ!  มาตรการนี้ช่วย  ลดภาระ การผ่อนชำระค่างวดระยะสั้น ทั้งที่เป็นลูกหนี้สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อเพื่อธุรกิจค่ะ

มาตราพักชำระหนี้ 6 เดือนอัตโนมัติ

ที่ออกมาการตามนโยบายของรัฐจะเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการ SME ของทางธนาคาร ตอนนี้ธนาคารให้ความช่วยเหลือไปแล้วจำนวน 3,908 กว่าราย เป็นวงเงินกว่า 5,152 ล้านบาทส่วนแนวทางในการชะลอการชำระหนี้ มีการกำหนดระยะเวลา ,  ตั๋วสัญญาใช้เงิน , และสินเชื่อเพื่อการนำเข้า - ส่งออก ธนาคารชะลอการเรียกเก็บค่างวดตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน - 22 ตุลาคม 2563 สามารถนำไปชำระพร้อมกันได้ทั้งเงินต้นและกำไรในงวดสุดท้ายตามสัญญา เริ่มชำระค่างวดในอัตราเดิมตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปค่ะ และมีการขยายสัญญาอัตโนมัติกับสินเชื่อทุกประเภทที่หมดอายุระหว่างวันที่ 23 เมษายน - 22 ตุลาคม 2563 โดยไม่ต้องทำสัญญาเพิ่มเติม และทางธนาคารจะชะลอการชำระหนี้ให้โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องแจ้งขอรับสิทธิ์นะคะ

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนมาตรการ SOFT LOAN

เพื่อช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อธุรกิจเดิมของธนาคาร ที่มีวงเงินรวมทั้งกลุ่มไม่เกิน 500 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยให้วงเงินเพิ่มเป็นบัญชีใหม่สูงสุดไม่เกิน 20% ของหนี้ค้าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  วัตถุประสงค์ต้องการให้ลูกค้าเดิม มีแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจ และลดผลกระทบต่อการจ้างงาน.

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอะไร?

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติอะไร?

ลูกค้าที่ขอรับมาตรการให้ความช่วยเหลือต้องมีคุณสมบัติตามนี้ค่ะ

ลูกหนี้รายย่อยชั้นดีพักชำระหนี้ 3 เดือนต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคารอิสลาม และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19  และลูกค้าต้องไม่มีมีสถานะเป็นNPF ณ วันที่ยื่นขอรับบริการนะคะ

ส่วนลูกหนี้มาตราพักชำระหนี้ 6 เดือนอัตโนมัติต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่เป็นผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ที่มีวงเงินไม่เกิน  100  ล้านบาท หรือสินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย เช่น โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสร้างธุรกิจรายย่อยมุสลิม และต้องไม่เป็นหนี้  NPF ณ วันที่  31 ธันวาคม  2562

และสุดท้ายคนที่สมัครสินเชื่อเพื่อสนับสนุนมาตรการ SOFT LOAN ต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย เป็นลูกค้าสินเชื่อธุรกิจของธนาคารที่มีวงเงินรวมทั้งกลุ่มไม่เกิน  500  ล้านบาท ณ วันที่  31  ธันวาคม  2562 ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET และ MAI ไม่เป็น NPF วันที่  31 ธันวาคม  2562  และต้องเป็นลูกค้าที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐในแบบเดียวกันมาก่อน เพราะมาตรการนี้ต้องการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19 ได้อย่างทั่วถึงสุดท้ายต้องเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพด้วยนะคะ และใช้หลักประกันเดิมโดยไม่ต้องประเมินราคาหลักประกันใหม่อีกแล้วค่ะ

ระยะเวลาพักหนี้แต่ละสินเชื่อเป็นอย่างไร ?

ระยะเวลาพักหนี้แต่ละสินเชื่อเป็นอย่างไร ?

สินเชื่อบุคคล และ สินเชื่ออเนกประสงค์ แบบที่ไม่มีหลักประกัน สามารถพักชำระหนี้เงินต้นและกำไรเป็นเวลา 3 เดือนค่ะ ถ้าเป็นสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยรวมถึงสินเชื่ออเนกประสงค์ ที่ใช้ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันที่มีวงเงินไม่เกิน  3 ล้านบาท สามารถพักชำระหนี้เงินต้นและชำระเฉพาะกำไรเป็นเวลา  3  เดือนค่ะ

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ก็วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท สามารถพักชำระค่างวดได้เป็นเวลา 3 เดือนเช่นกันค่ะ ส่วนสินเชื่อเพื่อธุรกิจแล้วจะมีสินเชื่อธุรกิจแบบมีกำหนดระยะเวลา และสินเชื่อธุรกิจ MSMEs วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท จะได้รับความช่วยเหลือในการพักชำระหนี้เงินต้นและให้ชำระเฉพาะกำไรในเวลา 3 เดือน

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนมาตรการ SOFT LOAN มีกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระคืนไม่เกิน 2 ปี ปลอดชำระเงินต้น 6-12 เดือนวงเงินทุนหมุนเวียนทบทวนวงเงินทุกปี และมีการปรับลดภาระหนี้ลง 20% ในทุก 3 เดือน โดยมีเงื่อนไขตั๋วสัญญาใช้เงินไม่เกิน 90 วัน และวันที่หมดอายุต้องไม่เกินระยะเวลาตามมาตรการ SOFT LOAN โดยไม่ต้องใช้เอกสารในการออกตั๋ว และไม่มีค่าธรรมเนียมธนาคารอัตรากำไรผ่อนชำระ 2% ต่อปี ยกเว้นการเรียกเก็บกำไรในช่วง 6 เดือนแรกค่ะ

เหนื่อยนักก็พักชำระหนี้ก่อนก็ได้

เหนื่อยนักก็พักชำระหนี้ก่อนก็ได้

ลำพังหาเงินใช้จ่ายในแต่ละเดือน รวมถึงใช้หนี้ ในสภาวะปกติเราก็เหนื่อยกันมากอยู่แล้ว พอมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดขึ้นมาทำให้ระบบเศรษฐกิจยิ่งแย่ลงไปอีก ซึ่งมันส่งผลกระทบทุกธุรกิจ และส่งผลต่อคนทำมาหากินแทบทุกคน ทำให้หลายคนตกงานแบบกระทันหัน บางคนรายได้ลดลง แต่สิ่งที่ยังเหมือนเดิมก็คือ เราต้องจ่ายหนี้อยู่ต่อไป รู้สึกเหนื่อยมากมั้ยคะ? เมื่อเพื่อนๆได้อ่านข้อมูลและมาตรการพักชำระหนี้ของธนาคารอิสลามในบทความนี้แล้วคงจะรู้ให้โล่งอกขึ้นมาบ้างแล้วใช่มั้ยคะ? ความช่วยเหลือจากมาตรการต่างๆที่ออกมาในช่วงโควิดนี้ทำให้เรารู้ว่า รัฐบาลไม่ทิ้งประชาชน เรายังพอมีทางออกและยังมีเวลาได้พักหายใจบ้าง เพราะฉะนั้นเมื่อเหนื่อยแล้วก็ไปรับสิทธิ์พักชำระหนี้ก่อนก็ดี แต่รีบๆหน่อยนะ เพราะทางธนาคารมีเวลาให้ถึงวันที่  30 มิถุนายน 2563 นี้เท่านั้นนะคะ!