การตั้งครรภ์และการคลอดลูก เป็นเรื่องที่ทำให้เรามีภาระค่าใช้จ่ายหลายอย่างครับ ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายที่หมดไปกับโรงพยาบาลหรือคลินิกที่เราต้องไปฝากครรภ์ ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของแม่ที่ตั้งท้อง และอาจจะมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอีกเมื่อมีภาวะแทรกซ้อนในระหว่างตั้งครรภ์หรือตอนคลอด ซึ่งตามปกติแล้วประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพไม่ได้ให้ความคุ้มครองในกรณีการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรครับ แต่ก็มีผลิตภัณฑ์ประกันบางตัวที่ให้ความคุ้มครองการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรหรืออาจจะให้ซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ บทความนี้จะพาไปดูครับว่ามีประกันตัวไหนบ้างที่ให้ความคุ้มครองการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรหรือสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ โดยจะคัดมาจากบริษัทประกันเจ้าดังที่มีชื่อเสียงนะครับ

iHealthy จาก AXA

iHealthy จาก AXA

iHealthy เป็นผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพจาก AXA ช่วยให้ความคุ้มครองครอบคลุมในหลายเรื่องครับซึ่งรวมไปถึงให้ความดูแลในส่วนของค่ารักษาพยาบาลในการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร ไปจนถึงให้ความดูแลเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตร พร้อมทั้งมีค่าขอพี่บานทารกแรกเกิดให้อีกด้วยครับ

ซึ่งแผนที่ดีที่สุดที่จะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมสำหรับเรื่องการตั้งครรภ์ที่จะช่วยทั้งเรื่องของการดูแลค่ารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตร ก็คือแผนพรีเมี่ยมครับ ที่จะให้ความดูแลทั้งการเข้ารับการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในและผู้ป่วยที่รักษาพยาบาลระหว่างวันโดยสามารถเบิกค่าห้องพักผู้ป่วยรวมกับค่าอาหารได้ถึง 21,000 บาทต่อวัน และยังขอเบิกค่าธรรมเนียมโรงพยาบาลได้ด้วยครับ รวมไปถึงยังสามารถได้รับความดูแลค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยนอกได้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการขอคำปรึกษาจากแพทย์ ค่ายา ค่าตรวจวินิจฉัยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ค่าตรวจในห้องปฏิบัติการเอกซเรย์หรืออัลตร้าซาวด์ รวมไปถึงค่ากายภาพบำบัดด้วยครับ

แล้วยังให้ความดูแลสำหรับค่ารักษาพยาบาลสำหรับผลประโยชน์อื่นๆ เช่นค่ารถพยาบาล ค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการคลอดบุตร ค่าหออภิบาลทารกแรกเกิด ค่ารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์และคลอดบุตรสามารถเบิกได้สูงสุดถึง 400,000 บาทต่อปี หรืออีกอย่างที่เกี่ยวข้องก็คือค่าฉีดวัคซีนที่เบิกได้สูงสุด 45,000 บาทต่อปี เรียกว่าเป็นแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมที่สุดสำหรับผู้ที่วางแผนจะมีลูกนะครับ

แผน Beyond Personal Care  จาก เอ็ทน่า

แผน Beyond Personal Care  จาก เอ็ทน่า

เป็นแผนจากประกันสุขภาพ ช่วยให้เราได้ดูแลทั้งตัวเราเองและคนที่เรารัก ด้วยความคุ้มครองทั้งในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลด้วยวงเงินที่สูง ซึ่งครอบคลุมไปถึงค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นครับ

จุดเด่นของแถมบียอนด์ เพอร์ซันนัลแคร์ ก็คือ สามารถซื้อประกันสุขภาพได้โดยที่ไม่ต้องซื้อประกันชีวิตหลัก ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลวงเงินสูงสุดถึง 5 ล้านบาท และสามารถซื้อประกันอื่นๆเพิ่มเติมได้ตามที่ต้องการ ซึ่งรวมไปถึงประกันง่วงที่จะดูแลในส่วนของค่าใช้จ่ายต่างๆเกี่ยวกับการคลอดบุตร เพิ่งจ่ายเพิ่มเพียงเล็กน้อยแต่จะได้ความคุ้มครองที่คุ้มค่าแน่นอนครับ โดยจะมีค่าคุ้มครองการคลอดบุตรไม่ว่าจะเป็นการคลอดเองตามธรรมชาติหรือการผ่าคลอด หรือการคลอดโดยใช้เครื่องมือช่วย สามารถเบิกได้สูงสุด 30,000 บาทครับ และยังให้ความคุ้มครองในกรณีที่เกิดการตั้งครรภ์นอกมดลูกและการคลอดบุตรโดยผ่าตัดฉุกเฉินสามารถเบิกได้สูงสุด 60,000 บาท และหากเกิดการแท้งบุตรสามารถเบิกได้สูงสุด 15,000 บาทครับ ถือเป็นแผนประกันที่ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรได้อย่างดีทีเดียวครับ ช่วยให้เราหมดห่วงกับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆที่จะตามมาจากการตั้งครรภ์และคลอดบุตรได้เลยครับ

Happy Lady Plus จากเมืองไทยประกันชีวิต

Happy Lady Plus จากเมืองไทยประกันชีวิต

เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อผู้หญิงโดยเฉพาะครับ ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่ครอบคลุมไปในเรื่องของการตั้งครรภ์ การให้ความดูแลในระหว่างตั้งครรภ์ ไปจนถึงภายหลังการคลอดบุตรด้วยครับ มีแผนความคุ้มครองที่มีให้เลือกด้วยกันถึง 5 แผน โดยแต่ละแผนให้ความคุ้มครองแตกต่างกันดังนี้ครับ

แผนความคุ้มครองที่ 1 ให้ความคุ้มครองในขณะตั้งครรภ์สามารถเบิกได้สูงสุด 40,000 บาท และให้ความคุ้มครองหลังการคลอดบุตรมีวงเงินสามารถเบิกได้สูงสุด 80,000 บาทครับ แผนความคุ้มครองที่ 2 ให้ความคุ้มครองในขณะตั้งครรภ์สามารถเบิกได้สูงสุด 80,000 บาท ในความคุ้มครองหลังการคลอดบุตรเบิกได้สูงสุด 160,000 บาทครับ แผนความคุ้มครองที่ 3 ให้ความคุ้มครองในขณะตั้งครรภ์เบิกได้สูงสุด 120,000 บาท และให้ความคุ้มครองหลังการคลอดบุตรเบิกได้สูงสุด 240,000 บาท แผนความคุ้มครองที่ 4 ให้ความคุ้มครองในขณะตั้งครรภ์เบิกได้สูงสุด 160,000 บาท และให้ความคุ้มครองหลังการคลอดบุตรเบิกได้สูงสุด 320,000 บาท และแผนสุดท้ายแผนความคุ้มครองที่ 5 ให้ความคุ้มครองในขณะตั้งครรภ์เบิกได้สูงสุด 2 แสนบาท และความคุ้มครองหลังการคลอดบุตรเบิกได้สูงสุด 4 แสนบาทครับ

ด้วยวงเงินความคุ้มครองที่สูงขึ้นในแต่ละแผนช่วยให้เราสามารถที่จะวางแผนฝากครรภ์กับโรงพยาบาลหรือคลินิกที่มีคุณภาพดีขึ้นได้อีกด้วยครับ ทำให้มีโอกาสที่เราจะดูแลลูกในท้องของเราได้ดีขึ้นไปตามแผนประกันที่ดีขึ้น และไม่ต้องเป็นห่วงกังวลกับค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดจากการตั้งครรภ์และคลอดบุตรครับ

First class @ BDMS จากอลิอันซ์ อยุธยา

First class @ BDMS จากอลิอันซ์ อยุธยา

First class @ BDMS เป็นประกันสุขภาพจากบริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิตนะครับ ก็จะให้ความคุ้มครองสุขภาพในโรงพยาบาลของเครือ BDMS ซึ่งให้ความคุ้มครองไปจนถึงค่าใช้จ่ายต่างๆในการตั้งครรภ์และคลอดบุตรครับ

แล้วถ้าเราต้องการแผนความคุ้มครองที่ครอบคลุมและความดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตร ก็ต้องเลือกแผน Beyond Platinum เปิดแพนนี้จะให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสำหรับการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรได้แก่ กรณีที่คลอดปกติ สามารถเบิกได้สูงสุด 2 แสนบาทต่อครั้ง แล้วกรณีที่เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์หรือขณะคลอดบุตร สามารถเบิกได้สูงสุด 4 แสนบาทต่อครั้งครับ ด้วยวงเงินที่สูงขนาดนี้เราสามารถที่จะเลือกฝากครรภ์กับโรงพยาบาลที่อยู่ในเครือของ BDMS ที่มีทั้งคุณภาพการรักษาและบริการที่ยอดเยี่ยม ช่วยให้เราดูแลลูกน้อยในท้องของเราในโรงพยาบาลที่มีคุณภาพดีได้อย่างสบายๆหายห่วงเรื่องของค่าใช้จ่ายไปเลยครับ

ซื้อเพิ่มอีกหน่อยเพื่อลูกน้อยที่น่ารักของคุณ

ซื้อเพิ่มอีกหน่อยเพื่อลูกน้อยที่น่ารักของคุณ

การมีลูกถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับ โดยเฉพาะกับครอบครัวที่ต้องการจะมีลูก ดังนั้นแล้วหลายคนคงจะรู้สึกว่าเงินที่ใช้ในค่าใช้จ่ายในการดูแลเมื่อตั้งครรภ์หรือการคลอดลูกงั้นคุ้มทุกบาททุกสตางค์ แต่การซื้อความคุ้มครองเพื่อกรณีการตั้งครรภ์หรือการคลอดลูกก็ถือได้ว่าเป็นการเพิ่มความคุ้มค่าให้กับเรื่องที่น่ายินดีนี้ครับ ดังนั้นแล้วครอบครัวไหนที่วางแผนจะมีลูก การมองหาความคุ้มครองจากประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองในเรื่องของการตั้งครรภ์และการคลอดบุตรก็ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่ควรพิจารณานะครับ อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเล็กน้อยเพื่อซื้อความคุ้มครองเพิ่มแต่รับรองว่ามันคุ้มค่าแน่นอนครับผม