หลังจากการระบาดของไวรัสโควิดรอบแรกก็ทำให้ประชาชนทุกคนได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจไปเป็นจำนวนมาก เพราะทำให้ขาดรายได้ ตกงาน คนที่เป็นหนี้ก็หาเงินใช้หนี้ไม่ทัน ผ่านมาจนเกือบจะสิ้นปีดูเหมือนสถานการณ์กำลังจะดีขึ้น แต่กลับมีการระบาดรอบ 2 เกิดขึ้นอีก แล้วอย่างนี้เราจะอยู่กันอย่างไรหล่ะ?   ทุกคนต่างรู้กันดีว่า ที่ผ่านๆมาทางรัฐบาลได้มีมาตรการต่าง ๆ ออกมาช่วยเหลือเป็นระยะ ๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ส่วนทาง ธ.ก.ส  เองก็ได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบการ รวมถึงสถาบันเกษตรกร โดยขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย และให้การสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อช่วยผ่อนคลายความกังวลและแบ่งเบาภาระหนี้สินที่มีอยู่ได้บ้าง และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วย   สำหรับคนที่เป็นหนี้ปีใหม่นี้ทางธ.ก.ส ก็มีของขวัญมาฝากด้วย นั่นก็คือ มาตรการ “คืนดอก  ลดหนี้” ถือได้ว่าเป็นข่าวดี !  ต้อนรับปีใหม่สำหรับเพื่อนๆที่กำลังเป็นลูกหนี้ของ ธ.ก.ส เลยก็ว่าได้ ดิฉันคิดว่า โครงการนี้น่าสนใจมาก ๆเลยนะคะ อย่างน้อยก็ทำให้คนที่เป็นหนี้ได้มีกำลังใจในการผ่อนชำระต่อไป ในบทความนี้ดิฉันถือโอกาสนำข้อมูลของโครงการนี้มาฝากเพื่อนได้ติดตามกันค่ะ รายละเอียดที่เพื่อน ๆจะได้จากบทความนี้ก็คือ จุดประสงค์ของโครงการคืออะไร? โครงการชำระดี มีคืนเงินเป็นอย่างไร? โครงการลดภาระหนี้เหมาะสำหรับใคร? เพื่อน ๆคนไหนสนใจ และอยากร่วมโครงการขออ่านรายละเอียดไปพร้อม ๆกันเลยนะคะ

จุดประสงค์ของโครงการ

จุดประสงค์ของโครงการ

รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( ธ.ก.ส ) ได้ออกมาเปิดเผยว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดครั้งแรกทำให้เกษตรกรจำนวนมากได้รับผลกระทบมาตลอด ถึงแม้ที่ผ่าน ๆ มาทาง ธ.ก.ส เองได้ออกมาตรการให้ความช่วยเหลือทั้ง ให้เงินสินเชื่อ ขยายเวลาในการชำระหนี้ รวมถึงลดดอกเบี้ยแล้วก็ตาม แต่เกษตรกรก็ยังมีปัญหาในการชำระหนี้อยู่ดี ดังนั้นทาง ธ.ก.ส จึงมีโครงการใหม่ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่  2564 ให้กับเกษตรกร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดภาระทางการเงิน เนื่องเศรษฐกิจตกต่ำซึ่งเป็นมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดรอบ 2 นี้

ที่ผ่านมาทาง ธ.ก.ส เคยทำโครงการชำระดีมีเงินคืนมาแล้ว โดยการลดอัตราดอกเบี้ยให้กับลูกค้าที่มีประวัติการชำระดี ประมาณ 20% โดยที่มีลูกค้าที่เป็นเกษตรกรเข้าร่วมโครงการมากกว่า 1 ล้านรายได้รับคืนเงินดอกเบี้ยไปทั้งหมด 5,000 ล้านบาท หลังจากเริ่มโครงการนี้ไปแล้วทาง ธ.ก.ส ได้ประเมินแล้วว่า ลูกค้ามีแนวโน้มกลับมาชำระหนี้ได้มากขึ้น จึงมีการพิจารณาอนุมัติโครงการนี้ต่อ คือ โครงการชำระดี มีเงินคืน และ โครงการลดภาระหนี้ ค่ะ ทันทีที่ลูกค้าชำระหนี้เกษตรกรจะได้รับเงินคืนร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง ส่วนสถาบันเกษตรกรจะได้รับเงินคืนร้อยละ 10 ค่ะ เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าที่มีประวัติการชำระดี และยังเป็นการช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นหนี้อยู่เป็นจำนวนมากได้คลายความกังวล และยังมีเงินกลับมาเข้ากระเป๋าเพื่อนำมาเป็นค่าใช้จ่ายได้หลังจากที่ชำระหนี้ไปแล้วอีกด้วยนะคะ

โครงการชำระดีมีเงินคืน

โครงการชำระดีมีเงินคืน

สำหรับโครงการชำระดี มีเงินคืน มีไว้สำหรับลูกหนี้ที่เป็นหนี้ปกติ และไม่มีดอกเบี้ยค้างชำระเกิน 15 เดือน แต่จะต้องเป็นหนี้ที่คงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 แต่จะมีการยกเว้นให้สำหรับสัญญาเงินกู้ตามโครงการที่ได้รับการชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายของรัฐบาล เมื่อชำระหนี้แล้วจะได้รับเงินโอนคืนเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าในวันถัดไปเลยคะ

โครงการชำระดี มีเงินคืนจะแบ่งเงินคืนออกเป็น 2 กลุ่มค่ะ กลุ่มแรก คือ กลุ่มเกษตรกรและบุคคลทั่วไป จะได้รับเงินคืนในอัตราร้อยละ 20 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง ซึ่งจะได้ไม่เกินรายละ 5,000 บาท ส่วนกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล และกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง จะได้รับเงินคืนร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง แต่ไม่เกินรายละ 50,000 บาท โครงการนี้มีวงเงินคืนให้ทั้งหมดอยู่ที่ 3,000 ล้านบาท โคงการนี้เริ่มให้บริการตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงินค่ะ

โครงการลดภาระหนี้

โครงการลดภาระหนี้

โครงการลดภาระหนี้เปิดโอกาสให้กับลูกค้าที่เป็นลูกหนี้ค้างชำระ หรือเป็นหนี้ปกติที่มีดอกเบี้ยค้างชำระเกิน 15 เดือน และเป็นหนี้คงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 ยกเว้นสัญญาเงินกู้ตามโครงการที่ได้รับเงินชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งทาง ธ.ก.ส จะนำดอกเบี้ยที่คืนให้มาลดหนี้ให้โดยเอาไปตัดชำระเงินต้น หลังจากตัดชำระหนี้แล้วถ้ามีเงินคงเหลือทาง ธ.ก.ส จะโอนเงินเข้าบัญชีให้ลูกค้าในวันถัดไปโครงการลดหนี้นี้ ลูกค้าเกษตรกรและบุคคลจะได้รับเงินคืนร้อยละ 20 และลูกค้ากลุ่มบุคคล สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร นิติบุคคล กองทุนหมู่บ้านจะได้รับเงินคืนร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยที่ชำระจริงค่ะ หลังจากลูกค้าชำระหนี้แล้วทาง ธ.ก.ส จะส่ง SMS ให้ลูกค้าเมื่อทำการโอนเงินคืนเข้าบัญชีให้ สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ BAAC Connect จะได้รับข้อความผ่านทาง LINE official BAAC Family ค่ะ

ตอนนี้ทางธ.ก.ส ทั่วประเทศได้เปิดให้บริการลูกค้าไปแล้ว เริ่มมีลูกค้าที่เป็นเกษตรกรเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งลูกค้าแต่ละคนต่างก็บอกว่า รู้สึกดีใจและมีกำลังใจมากขึ้นที่ทางธนาคารมีโครงการดี ๆแบบนี้ออกมาซึ่งสามารถช่วยลดภาระและลดความกังวลในการชำระหนี้ได้จริง ๆ เพราะที่ผ่านมาต้องประสบกับการขาดทุนมาก เนื่องจากกู้เงินมาลงทุน แต่สินค้ามีราคาต่ำมากเลยทำให้ไม่มีเงินที่จะนำไปชำระหนี้ได้ตามกำหนดค่ะ

ลูกค้าประวัติชำระดี ธ.ก.ส มีของขวัญให้

ลูกค้าประวัติชำระดี ธ.ก.ส มีของขวัญให้

เมื่อพูดถึงการเป็นหนี้คงจะไม่มีใครอยากมีหรอกใช่มั้ยคะ? แต่ถ้ามันจำเป็นก็ต้องยอมโดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบนี้ คนที่เป็นหนี้ต้องคิดหนักเพราะไม่สามารถหาเงินมาชำระได้ตามที่ตกลงเอาไว้ แต่ก็คือได้ว่าเป็นข่าวดี และเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่จริง ๆที่มีโครงการดี ๆจาก ธ.ก.ส ออกมาทำให้ลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีมาตลอดได้สบายใจขึ้นที่ยังมีเงินกลับมาใช้จ่ายอีกหลังจากที่ชำระหนี้ไปแล้วถึงแม้จะได้คืน 20% แต่รวม ๆแล้วก็ตั้ง 5,000 บาทเลยทีเดียว เงินจำนวนนี้เอาไปใช้จ่ายอะไรได้ตั้งหลายอย่างนะคะ   ถึงแม้เราจะมีสถานะเป็นลูกหนี้แต่ก็เป็นลูกหนี้ที่มีประวัติการชำระที่ดี ต่อไปไม่ว่าเราจะไปกู้เงินจากที่ไหนก็จะทำให้ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษแน่นอนค่ะ