ว่าด้วยเรื่องคนตกงานในปัจจุบันนั้นมีมากมายเหลือเกิน ไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนในตอนนี้ล้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ทั้งนั้น สำหรับคนที่ยังมีงานทำอยู่ก็ต้องทำงานที่บ้าน หรือก็คือ Work from Home ซึ่งงานก็จะน้อยลงด้วยสภาพของเศรษฐกิจบ้านเมืองและนั้นทำให้รายได้ลดน้อยลง ส่วนบางคนก็ตกงานกันไปเลย ซึ่งสำหรับผู้ที่ทำอาชีพอิสระ เขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาล ที่ให้ไปลงทะเบียนในเว็บไชต์ เราไม่ทิ้งกัน ได้รับคนละ 5,000 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

ส่วนสำหรับผู้ที่เคยทำงานประจำมีประกันสังคมและตกงานในตอนนี้ก็ต้องหวังพึงเงินช่วยเหลือจากประกันสังคมนั้นแหละครับ ซึ่งทางประกันสังคมก็มีมาตรการช่วยเหลืออยู่แล้วสำหรับคนที่ประกันตนและว่างงาน อยู่แล้วแหละครับ แต่ด้วยจำนวนของผู้ประกันตนที่ตกงานในตอนนี้นั้นมีเยอะหลือเกิน ทำให้การจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงานอาจจะมีการดำเนินงานที่ล่าช้านิดหน่อย ซึ่งในบทความนี้ผมก็จะมาพูดกันถึงข้อมูลทั้งหมดที่ผมมีในตอนนี้เกี่ยวกับการจ่ายเงินทดแทนกรณีว่างงานให้กับผู้ที่ประกันตนไว้กับประกันสังคม ไปดูกันครับ

ผู้เอาประกันสังคมที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ

ผู้เอาประกันสังคมที่จะได้รับเงินช่วยเหลือ

ที่ต้องมีหัวข้อนี้ขึ้นมานั้นก็เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่ประกันตนกับประกันสังคมไว้จะสามารถได้รับสิทธิเงินทดแทนกรณีว่างงานสุดวิสัย อันเกิดจากโรคระบาดติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ.2563 นะครับ เพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆไปรู้จักกับผู้ประกันตนกับประกันสังกันก่อน โดยในตอนนี้มีผู้ประกันตนกับประกันสังคมอยู่ด้วยกัน 3 ประเภท ได้แก่ 1. พนักงานเอกชนทั่วไป (มาตรา 33) 2.เคยเป็นพนักงานแต่ลาออก (มาตรา 39) 3.อาชีพอิสระ/แรงงานนอกระบบ (มาตรา 40) และผู้ประกันตนกับประกันสังคมที่จะได้รับสิทธิเงินทดแทนกรณีว่างงานสุดวิสัย นี้ไปก็คือ ผู้ประกันประเภทที่ 1 นั้นเอง คือ พนักงานเอกชนทั่วไป(มาตรา 33) ครับ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 โดยทางประกันสังคมก็จะจ่ายให้กับผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 ที่ไม่ได้ทำงานหรือก็คือไม่ได้รับค่าจ้าง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลว่านายจ้างไม่ให้ทำต้องกักตัว 14 วัน หรือเพราะนายจ้างปิดกิจการ หรือถูกราชการสั่งปิดไม่ว่าจะในกรณีในถ้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ก็จะได้รับเงินทดแทนกรณีว่างด้วยเหตุสุดวิสัย จากประกันสังคมอยู่ดี โดยเงินที่จะจ่ายให้กับผู้ประกันตนผู้ประกันตนจะได้รับก้อนแรกในวันที่ 20 เมษายน 2563

จำนวนผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ

จำนวนผู้เข้าข่ายได้รับสิทธิ

และทางรัฐมรตรีว่าการกระทวรงแรงงาน ก็ได้มีการระบุถึง จำนวนสำหรับผู้ที่เข้าข่ายจะได้รับสิทธิเงินทดแทนกรณีว่างงานนี้ ซึ่งมีอยู่ราว 11 ล้านคน แต่บางส่วนที่เข้าข่ายก็ยังคงมีงานทำอยู่ ซึ่งจำนวนที่แท้จริงจะต้องรอการประเมินหลังจากนี้อีก 1-2สัปดาห์ แต่ในวันที่ 20 เมษายน 2563 ที่ผ่าน ได้มีการจ่ายเงินก้อนแรกไปแล้ว ซึ่งก็มีผู้ประกันตนที่ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิและได้เงินไปแล้ว 8,000 ราย ส่วนในด้านของ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ก็ได้ระบุว่า ในขณะนี้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้มายื่นขอใช้สิทธิมีอยู่ด้วยกันกว่า 8 แสนราย ซึ่งพอทางเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบก็พบว่า ผู้ที่เข้าข่ายรับสิทธินั้นมีอยู่ราวๆ 4 แสนราย ส่วนอีก 4 แสนรายที่เหลือ ยังต้องรอการรับรองจากนายจ้าง แต่ก็มีการคาการณ์ว่าหลังจากนี้จะต้องมีผู้ประกันตนมาขอใช้สิทธิเพิ่มขึ้นอีกแน่นอน จึงได้มีคำแนะนำออกมาว่า เพื่อที่จะให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างรวดเร็วขอให้นายจ้างหรือผู้ประกอบการ รับรองความเป็นลูกจ้างให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าและเพื่อที่ข้อมูลจะได้ตรงกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างผู้ขอใช้สิทธิ

ประกันสังคมมีเงินเพียงพอที่จะช่วยเหลือหรือไม่?

ประกันสังคมมีเงินเพียงพอที่จะช่วยเหลือหรือไม่?

และอย่างที่เพื่อนๆรู้กันว่าในตอนนี้มีคนจำนวนเยอะมากๆที่ตกงานและเข้าข่ายจะได้รับสิทธิเงินทดแทนกรณีว่างงานสุดวิสัย อัดเกิดจากโรคระบาดอันตราย อยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวดูได้จากหัวข้อที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นจึงเกิดข้อสงสัยว่า เงินกองทุนประกันสังคมนั้นจะมีเพียงพอช่วยเหลือหรือไม่ ซึ่งตรงนี้นายทศพล ก็ได้บอกมาว่าทางสำนักงานประกันสังคมนั้นได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานไว้เรียบร้อยแล้ว และ เงินกองทุนประกันสังคมที่ใช้เอามาจ่ายในกรณีนี้ก็มีอยู่ถึง 1.6 แสนล้านบาท แต่อย่างไรก็ดี ทางคณะรัฐมนตรีก็ยังได้มีมติให้กระทรวงแรงงาน เตรียมความพร้อมจัดทำแผนการเงิน เอาไว้เพื่อรองรับกรณีที่มีคนขอรับสิทธิประโยชน์เป็นจำนวนมาก ซึ่งทางเป็นแบบนั้นแล้วก็อาจจะต้องมีการขอรับจัดสรรงบประมาณสำนักงานประกันสังคม และทางกระทรวงแรงงานก็สามารถจัดทำแผนขอรับเงินได้

ช่องทางการยื่นขอรับสิทธิและกรณีที่ลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับเงิน

ช่องทางการยื่นขอรับสิทธิและกรณีที่ลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับเงิน

โดยช่องทางสำหรับผู้ประกันตนที่ต้องการขอรับสิทธิประโยชน์ในตอนนี้ สามารถไปยื่นเรื่องลงทะเบียนรับสิทธิได้ด้วยกัน 2 ช่องทาง ได้แก่ 1.ช่องทางออนไลน์ คือ ผ่านทางเว็บไชต์ https://www.sso.go.th/ ในหัวข้อขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน Online และ 2 คือ ยื่นขอรับด้วยวิธีปกติ โดยวิธีปกติก็คือ ให้เพื่อนๆเข้าไปที่เว็บไชต์ https://www.sso.go.th/ แล้วจัดการพิมพ์แบบมากรอกข้อมูลและนำสำเนาบัญชีธนาคาร จัดส่งตามช่องทางไปรษณีย์ตอบรับ หรือทาง FAX ของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร จังหวัด สาขาที่กำหนด

ส่วนนายจ้างก็ต้องกรอกแบบรับรองการปิดกิจการ จากเหตุสุดวิสัยโควิด-19 ผ่านทางช่องทางออนไลน์หรือติดต่อไปหาสำนักงานประกันสังคมตามช่องทางที่ได้บอกไป และในกรณีที่ลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ได้รับเงิน ตรงนี้ นางบุปผา พันธุ์เพ็ง รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม บอกว่า ให้เพื่อนๆทำการตรวจสอบให้ดีก่อนว่าเพื่อนๆมีสถานะเป็นผู้ประกันตน ไม่ได้ถูกเลิกจ้างหรือลาออก และจะต้องไม่ได้รับเงินค่าจ้างจากนายจ้าง ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้บอกไปแล้วว่ามีผู้ที่ลงทะเบียนไว้อยู่ที่ 8 แสนราย ซึ่งมีอยู่ 4 แสนรายเท่านั้นที่เข้าข่ายได้รับ ส่วนในอีก 4 แสนรายที่เหลือคือไม่ได้รับการับรองจากนายจ้างต้องรอการรับรองก่อน ซึ่งผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิก็สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน

เป็นช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่ขาดรายได้ตอนนี้จะได้รับความช่วยเหลือ

เป็นช่องทางหนึ่งสำหรับผู้ที่ขาดรายได้ตอนนี้จะได้รับความช่วยเหลือ

และนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับผู้ที่ขาดรายได้ในตอนนี้ ผมก็หวังว่าข้อมูลที่นำมานี้จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่ทำงานประจำแปลว่าต้องมีประกันสังคมอย่างแน่นอน และถ้าตอนนี้ไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างเพราะสถานการณ์โควิด-19 ก็แปลว่าเพื่อนๆเป็นผู้ที่เข้าข่ายได้รัสิทธิประโยชน์เงินทดแทนกรณีว่างงานที่ได้พูดถึงกันในบทความนี้ ยังไงก็ลองเอาข้อมูลที่ได้บอกไปในบทความนี้ไปตรวจสอบดูนะครับว่าเพื่อนๆจะได้รับสิทธิไหม ซึ่งบทความนี้ก็ถือว่าเป็นบทความข้อมูลที่จัดทำขึ้นมาให้กับเพื่อนๆที่ขาดรายได้ เพราะข้อมูลในบทความนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เพื่อนๆที่ขาดรายได้จะได้รับความช่วยเหลือ