การวางแผนการเงิน สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ ถือเป็นเรื่องสำคัญ. “รายได้” ซึ่งจะว่าไปถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุด และภาพรวมในขณะนี้ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีนัก อย่างที่ทราบกันดีว่าใน 2-3 ปีมานี้ผู้บริโภคมีภาระหนี้สินเพิ่มขึ้น จนเป็นที่มาของปัญหาการถูกปฏิเสธสินเชื่อหรือกู้ไม่ผ่าน หรือกู้ได้ไม่เต็มวงเงินเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้กู้ที่มีรายได้ประจำเป็นคุณสมบัติที่สถาบันต้องการมากที่สุด ดังนั้นสิ่งที่สถาบันการเงินจะพิจารณานั่นคือรายได้ประจำของผู้กู้

อะไรคือรายได้ประจำสำหรับมนุษย์เงินเดือนหรือพนักงานประจำ โดยทั่วไป. รายได้ประจำคือเงินเดือนสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ ซึ่งอาจรวมกับเงินเพิ่มที่รับเป็นประจำ เช่น โบนัสที่การันตีหรือจ่ายคงที่เงินเพิ่มที่เป็นประจำ เช่น กลุ่มแอร์, สจ๊วต, นักบิน ที่มีตารางปฏิบัติงานแน่นอน หรือเงินค่าครองชีพที่จ่ายคงที่ เหล่านี้สามารถนำมาคำนวณเป็นรายได้ประจำได้. ในขณะที่ค่าคอมมิชชั่นที่เกิดจากการขายทั่วไปจะไม่ได้คำนวณ เนื่องจากเป็นรายได้ไม่แน่นอน ส่วนสถาบันการเงินจะให้วงเงินกู้เท่าไหร่นั้นพิจารณาจาก “รายได้สุทธิ” ซึ่งหมายถึงรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว.

โดยเกณฑ์ทั่วไปจะให้วงเงินสินเชื่อประมาณ 30-50% ของรายได้สุทธิหรืออาจมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับอาชีพและฐานรายได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะกู้ได้เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับความสามารถในการผ่อน นั่นคือถึงจะมีรายได้มาก แต่ถ้าภาระหนี้เยอะ วงเงินกู้ก็จะได้น้อย เพราะหนี้ต่างๆ ทั้งผ่อนรถ ผ่อนบัตรเครดิต ผ่อนสินค้า หรือที่เรียกรวมๆ ว่าหนี้ครัวเรือน เหล่านี้จะถูกนำมาคำนวณเป็นภาระหนี้สินทั้งหมด จึงเป็นสาเหตุทำให้หลายคนกู้ไม่ผ่าน เพราะปัจจุบันอัตราหนี้ครัวเรือนของประชากรไทยเพิ่มสูงขึ้นมาก จากเฉลี่ย 60% เป็น 70-80% ดังนั้นการคำนวณเพื่อหาวงเงินกู้ที่จะได้รับอนุมัติควรประเมินจากความสามารถในการผ่อนจะดีกว่า.

ยกตัวอย่าง เกณฑ์ทั่วไปที่ใช้ก็คือเงินงวดที่ผ่อนชำระค่าบ้านต่อเดือนกำหนดไว้ 35-40% ของรายได้สุทธิ (ส่วนใหญ่ไม่เกิน 1 ใน 3 ของรายได้สุทธิ) เช่น ถ้ามีรายได้40,000บาทต่อเดือน ศักยภาพในการผ่อนชำระคือ 16,000 บาทต่อเดือน และค่ากลางในการคำนวณอัตราผ่อนชำระก็คือวงเงิน 1 ล้านบาท จะมีอัตราผ่อนชำระประมาณ 8,000บาทต่อเดือน ดังนั้นถ้ามีรายได้ 40,000 บาท วงเงินสินเชื่อที่จะได้โดยประมาณก็คือ 16,000÷8,000 = 2 ล้านบาท.

อัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้คือการคำนวณที่แสดงรายได้ต่อเดือนของคุณเป็นจำนวนมากต่อการชำระหนี้ ข้อมูลนี้จะช่วยให้ผู้ให้กู้ (และคุณ) คิดหาวิธีที่ง่ายสำหรับคุณเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณ อัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ของคุณพร้อมกับคะแนนเครดิตของคุณเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับการอนุมัติเงินกู้ยืม.

การจำนองของคุณเป็น "การจำนองที่มีคุณภาพ" ซึ่งเป็นประเภทเงินกู้ที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภคมากที่สุดอัตราส่วนของคุณต้องต่ำกว่า 43% มีข้อยกเว้นกฎนี้ แต่กฎระเบียบของรัฐบาลกลางกำหนดให้ผู้ให้กู้แสดงว่าคุณมีความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ที่พวกเขาอนุมัติและอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้เป็นส่วนสำคัญในความสามารถของคุณ.

คุณเป็นผู้ตัดสินที่ดีที่สุดในสิ่งที่คุณสามารถจ่ายได้ คุณไม่จำเป็นต้องยืมเงินสูงสุดที่มีให้คุณโดยปกติแล้วการยืมน้อยกว่า การยืมเงินสูงสุดจะทำให้งบประมาณของคุณมีความตึงเครียดและยากที่จะดูดซับความประหลาดใจใด ๆ (เช่นการสูญเสียงานการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด) การชำระหนี้ให้น้อยที่สุดช่วยให้คุณสามารถนำเงินไปสู่เป้าหมายอื่น ๆ ได้ง่ายขึ้นเช่นค่าใช้จ่ายในการศึกษาหรือการเกษียณอายุ.

loan rate

Natee Meepian/shutterstock.com

การปรับปรุงอัตราส่วน

การปรับปรุงอัตราส่วน

หากอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ของคุณสูงเกินไปคุณจะต้องนำมาลงเพื่อขออนุมัติเงินกู้ยืม มีหลายวิธีที่จะทำ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป

การชำระหนี้

การจ่ายเงินกู้จะช่วยลดอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ของคุณเนื่องจากคุณจะมีการชำระเงินรายเดือนน้อยกว่าที่รวมอยู่ในอัตราส่วนของคุณในทำนองเดียวกันการชำระหนี้บัตรเครดิตลดลงหมายถึงการชำระเงินรายเดือนที่คุณต้องการจะลดลง

เพิ่มรายได้. งานเพิ่มเติมใด ๆ

ที่คุณสามารถทำได้ก่อนที่จะยืมจะมีประโยชน์ แต่รายได้ทั้งหมดไม่จำเป็นต้องเป็น ของคุณ

หากคุณกำลังยื่นขอกู้กับคู่สมรสคู่ค้าหรือผู้ปกครองรายได้ (และหนี้สิน) ของพวกเขาจะรวมอยู่ในการคำนวณ แน่นอนว่าบุคคลนั้นจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายเงินกู้หากมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับคุณ การเพิ่ม cosigner สามารถช่วยให้คุณได้รับการอนุมัติ แต่ cosigner ของคุณกำลังเสี่ยง การยืมล่าช้า: ถ้าคุณรู้ว่าคุณกำลังจะยื่นขอสินเชื่อที่สำคัญเช่นสินเชื่อบ้านให้หลีกเลี่ยงการรับหนี้สินอื่น ๆ จนกว่าเงินกู้ของคุณจะได้รับการสนับสนุน การซื้อรถก่อนที่คุณจะได้รับการจดจำนองจะทำให้โอกาสในการได้รับการอนุมัติเนื่องจากการชำระเงินค่ารถขนาดใหญ่จะนับรวมกับคุณ แน่นอนว่าจะยากกว่าที่จะได้รับรถหลังจากที่คุณได้รับการจดจำนองดังนั้นคุณจะต้องจัดลำดับความสำคัญ.

การชำระเงินดาวน์ที่ใหญ่กว่า

การชำระเงินดาวน์ขนาดใหญ่ช่วยให้การชำระเงินรายเดือนของคุณลดลง หากคุณมีเงินสดและสามารถซื้อเพื่อซื้อได้โปรดดูว่าจะส่งผลต่ออัตราส่วนอย่างไร ผู้ให้กู้คำนวณอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้โดยใช้รายได้ที่คุณรายงานให้ ในหลายกรณีคุณจำเป็นต้องจัดทำเอกสารรายได้ของคุณและต้องมั่นใจว่าคุณสามารถหารายได้ต่อไปตลอดอายุเงินกู้

ปัจจัยสำคัญอื่น ๆ

อัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ไม่ใช่เพียงสิ่งเดียวที่ผู้ให้กู้พิจารณา อีกอัตราส่วนที่สำคัญคืออัตราส่วนเงินกู้ต่อเงิน (LTV) นี่ดูว่าคุณต้องกู้ยืมเงินเท่าไหร่เมื่อเทียบกับมูลค่าของสินค้าที่คุณซื้อ หากคุณไม่สามารถวางเงินลงอัตราส่วน LTV ของคุณจะดูไม่ดี

เครดิตเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ผู้ให้กู้ต้องการเห็นว่าคุณได้รับการยืม (และที่สำคัญกว่าคือการชำระหนี้) เป็นเวลานาน หากพวกเขามั่นใจว่าคุณรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรกับหนี้สินพวกเขามีแนวโน้มที่จะให้เงินกู้มากขึ้น คะแนนเครดิตของคุณใช้เพื่อประเมินประวัติการยืมของคุณ

อัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้

อัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้

อัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้คือการคำนวณที่แสดงรายได้ต่อเดือนของคุณเป็นจำนวนมากต่อการชำระหนี้ ข้อมูลนี้จะช่วยให้ผู้ให้กู้ (และคุณ) คิดหาวิธีที่ง่ายสำหรับคุณเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณ อัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้ของคุณเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับการอนุมัติเงินกู้ยืม

อัตราส่วนที่ดีคืออะไร

อัตราส่วนที่ดีคืออะไร

ความคิดที่อยู่เบื้องหลังอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้คือความสามารถในการจ่ายได้ ผู้ให้กู้ต้องการแน่ใจได้ว่าคุณสามารถชำระหนี้ได้อย่างสบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่จะอนุมัติเงินกู้ใหม่และเพิ่มภาระหนี้ของคุณ. ซึ่งจะมีตัวเลขเฉพาะเจาะจงแตกต่างกันไปจากผู้ให้กู้กับผู้ให้กู้ แต่ผู้ให้กู้จำนวนมากใช้ 36% อัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้สูงสุด ที่กล่าวได้ว่าผู้ให้กู้รายอื่น ๆ จำนวนมากจะช่วยให้คุณสามารถไปถึง 55% ได้.

ดังนั้น เมื่อมองที่การชำระเงินอัตราส่วน “สิ้นจ่าย” จะพิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยของคุณรวมถึงการชำระเงินจำนองภาษีทรัพย์สินและการประกันภัยเจ้าของบ้าน . ผู้ให้กู้มักต้องการเห็นอัตราส่วนดังกล่าวที่ 28% ถึง 31% หรือต่ำกว่า.

อีกอย่างคือ อัตราส่วน “back end” ต่ออัตราส่วนหนี้สินรวมมีลักษณะที่การชำระหนี้ทั้งหมดของคุณ อัตราส่วนดังกล่าวจะรวมถึงสินเชื่อรถยนต์เงินกู้ยืมสำหรับนักเรียนและการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต.

การประเมิน และประมาณการเงินที่ต้องผ่อน

การประเมิน และประมาณการเงินที่ต้องผ่อน

เมื่อคุณเริ่มคิดที่จะมีบ้านสักหลัง ควรเริ่มด้วยการประเมินความพร้อมทางการเงินของตนเองเสียก่อน โดยต้องเริ่มออมเงิน เพื่อเตรียมไว้ดาวน์ 10 – 15% ของราคาบ้าน เพื่อไม่ให้เป็นภาระหนักเกินไปในการผ่อนสินเชื่อกับธนาคารในแต่ละงวด โดยทั่วไปธนาคารจะให้วงเงินกู้ประมาณ 80 – 90% ของมูลค่าบ้าน

แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับอาชีพ และประวัติทางการเงิน ธนาคารมักจะอนุมัติเงินที่ต้องผ่อนต่องวดประมาณ 30 – 40% ของรายได้ของผู้กู้ อย่างเช่น มีรายได้ 30,000 บาทต่อเดือน คุณจะสามารถผ่อนบ้านได้ประมาณ 9,000 – 12,000 บาท ต่อเดือน.

ดังนั้น เราจึงสรุปได้ว่า การกู้เงินซื้อบ้านของมนุษย์เงินเดือนนั้น ทำได้ไม่ยาก แต่ก็ควรจะศึกษาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้รอบคอบก่อนตัดสินใจกู้เงิน โดยควรคำนวณภาระเงินกู้จากธนาคาร ในแต่ละแห่งเพื่อพิจารณาข้อเสนอที่ดีที่สุด หลังจากนั้นควรบริหารรายรับรายจ่าย ให้สามารถผ่อนชำระเงินกู้ในแต่ละเดือนได้ตลอดรอดฝั่ง และในขณะเดียวกันก็สามารถ ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขกับครอบครัวในบ้านหลังใหม่ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันไปอีกยาวนาน