คนส่วนมากนั้นจะไม่คุ้นชินหรืออาจจะไม่ได้เคยได้ยินเกี่ยวกับเจ้า Crowdfunding (คราวด์ฟันดิง)เลย โดยเฉพาะ Debt Crowdfunding ที่มีจุดประสงค์เพื่อการลงทุน ซึ่งอาจจะทำให้มีคำถามขึ้นเพิ่มมาในหัวอีกคำถามหนึ่งว่า แล้วนอกจากเจ้าCrowdfunding แล้วเนี่ย Debt Crowdfunding มันคืออะไรกัน ซึ่งอันที่จริงแล้วการลงทุนแบบ Crowdfunding ไม่ใช่วิธีคิดที่เข้าใจยากอะไรมากนัก และแถมยังเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายนั่นคือเกิดประโยชน์ทั้งต่อผู้ขอระดมทุนและนักลงทุน ซึ่งวันนี้เราจะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ทุกท่านที่สงสัยได้ทราบกัน

Crowdfunding คืออะไร

Crowdfunding คืออะไร

โดยเริ่มแรกเลยคงต้องขออธิบาย Crowdfunding ก่อนซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นหัวใจที่สำคัญของแนวคิดนี้ แนวคิดนี้นั้นมาจากคำว่าCrowd (ซึ่งก็คือคนจำนวนมาก) + Funding (นั่นก็คือการระดมทุน) สองคำนี้มารวมกันจึงหมายความว่า การระดมทุนจากคนจำนวนมาก โดยเพื่อจุดประสงค์ใดจุดประสงค์หนึ่ง โดยจุดประสงค์หลักๆที่แยกออกมานั้นคือ  การบริจาค การให้กู้ยืม การสะสมแต้ม และการซื้อสิทธิ์ความเป็นเจ้าของโดยเจ้า Debt Crowdfunding นั้นถูกให้จัดอยู่ใน Lending Based Crowdfunding คือการระดมทุนในลักษณะการให้กู้ยืม หรือการให้สินเชื่อ ซึ่งแยกย่อยไปได้อีก 2 แบบ นั่นคือ

Peer to Peer Lending หรือ P2P Lending

Peer to Peer Lending หรือ P2P Lending นั้นมีลักษณะที่คล้ายกกับสินเชื่อส่วนบุคคล นั่นหมายความว่า เป็นการขอสินเชื่อที่ผู้กู้นั้นมาขอการระดมทุนจากนักลงทุนต่างๆ โดยมีจุดประสงค์ที่ว่าเพื่อนำไปใช้จ่ายค่าของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว โดยที่สามารถระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ที่มีสัญญากู้ยืมได้เลย และชำระคืนเงินเป็นงวดๆไป พร้อมกับดอกเบี้ยตามที่ได้ระบุเอาไว้ในสัญญา

Debt Crowdfunding

Debt Crowdfunding นั้นจะคล้ายกับสินเชื่อเพื่อการธุรกิจ นั่นหมายความว่า ผู้ที่ทำการขอระดมทุนไปนั้นจะนำธุรกิจหรือว่าโครงการของตนเองนั้นออกมาแสดงและขอการระดมทุนจากนักลงทุนหลายๆคน โดยการขอระดมทุนนั้นสามารถทำได้โดยผ่านแพลตฟอร์มผู้ให้บริการ โดยวัตถุประสงค์หลักๆเลยก็คือการพัฒนาธุรกิจ โดยส่วนมากนั้นมักเป็นการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนหรือเพื่อเป็นการขยายธุรกิจ โดยมีสัญญาชำระคืนผู้ให้กู้เป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในระยะเวลาที่กำหนดค่ะ

ไม่ว่าจะเป็น P2P Lending(Peer to Peer Lending) หรือ Debt Crowdfunding ก็มีจุดประสงค์ที่สำคัญเหมือนกันนั่นคือเพื่อการระดมทุนเพื่อเงินทุนก้อนใหญ่จากนักลงทุนหลายคน ซึ่งมีข้อแตกต่างกันอยู่ที่ P2P Lending(Peer to Peer Lending) นั้น ผู้ขอระดมทุนนั้นมีลักษณะที่เป็นบุคคล ในขณะเดียวกันที่ Debt Crowdfunding นั้นผู้ที่ได้ทำการระดมทุนจะต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนเป็นบริษัทหรือผู้ประกอบการธุรกิจนั่นเอง ซึ่งผู้ประกอบการที่เหมาะสำหรับการขอการระดมทุนแบบ Debt Crowdfunding นั้นคือ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและย่อม(SMEs) เพราะวงเงินและระยะเวลาในการชำระคืนเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจมากที่สุดค่ะ

วิธีการทำงานของ Debt Crowdfunding

วิธีการทำงานของ Debt Crowdfunding

เนื่องจากในการระดมทุนแบบ crowdfunding จะเริ่มต้นด้วยที่บุคคลหรือว่าเจ้าของธุรกิจยื่นขอการระดมทุนผ่านผู้ให้บริการโดยในกรณีของการขอระดมทุนแบบ Debt Crowdfunding ผู้ให้บริการนั้นก็จะทำการคัดกรอง ประเมินศักยภาพและประสิทธิภาพในการชำระหนี้ทั้งด้านการดำเนินธุรกิจ และตัวเจ้าของกิจการเองด้วย เพื่อเป็นการประเมินคุณสมบัติต่างๆ และเมื่อดำเนินเรื่องการคัดกรองต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จึงเริ่มที่จะเสนอเงื่อนไขเกี่ยวกับทางด้านวงเงินและดอกเบี้ยที่เหมาะสมของผู้ยื่นขอเงินทุนค่ะ และถ้าผู้ประกอบการนั้นมีความพึงพอใจในข้อเสนอและเงื่อนไข ผู้ให้บริการนั้นก็จะนำการร้องขอนั้นเข้าสู่ขั้นตอนให้นักลงทุนพิจารณาเพื่อลงทุนต่อไปค่ะ

โดยผู้ให้บริการจะต้องคัดกรองคุณสมบัติต่างๆของนักลงทุนว่าเป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ และยิ่งนอกจากการคัดกรองคุณสมบัติด้านสินทรัพย์แล้ว ยังคงประเมินด้านความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้อีกด้วย แล้วถ้านักลงทุนนั้นได้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และสนใจที่จะลงทุนตามการร้องขอของผู้ประกอบการ ก็สามารถที่จะเลือกลงทุนได้ในธุรกิจที่ตรงตามวัตถุประสงค์ผ่านที่แพลตฟอร์มได้ โดยเลือกจากหลายๆ ธุรกิจที่มีอยู่ในระบบ นักลงทุนหนึ่งคนสามารถที่จะลงทุนได้ในหลายธุรกิจ โดยลงทุนเป็นหน่วยย่อยๆค่ะ

ใครได้ประโยชน์จาก Crowdfunding

ใครได้ประโยชน์จาก Crowdfunding

การขอระดมทุนแบบ Debt Crowdfunding นั้นจะมีลักษณะที่คล้ายกับการขอสินเชื่อจากธนาคารเลยค่ะ ซึ่งก็จะมีทั้งสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อเพื่อธุรกิจ โดยจะมีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของหลักทรัพย์ค้ำประกัน และข้อจำกัดบางข้อค่ะ ผู้ที่ได้ประโยชน์จากการระดมทุนในรูปแบบดังกล่าวนั้น จึงมีด้วยกัน 3 กลุ่ม ใหญ่ๆ ดังนี้ค่ะ

-กลุ่มของนักลงทุน เนื่องจากว่า Debt Crowdfunding เป็นรูปแบบการระดมทุนแบบใหม่ ที่ให้อัตราผลตอบแทนที่ดี จึงทำให้นักลงทุนที่แสวงหาการลงทุนรูปแบบใหม่ๆ สนใจลงทุนมากขึ้นค่ะ

  • กลุ่มของผู้ขอสินเชื่อเพื่อธุรกิจ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนของผู้ประกอบการ ทั้ง SME และสตาร์ทอัพ ที่จะได้รับเงินทุนหมุนเวียนได้ทันช่วงเวลาที่ต้องขยายกิจการได้ทันที ซึ่งอาจจะเร็วกว่าการขออนุมัติจากทางธนาคารด้วยซ้ำค่ะ
  • กลุ่มของผู้ขอสินเชื่อรายบุคคล แน่นอนค่ะว่า ประโยชน์ที่ได้รับของกลุ่มนี้นั้นจะเป็นเงินที่จะนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่ยื่นขอสินเชื่อไป และเป็นเงินก้อนด้วยค่ะ

สรุป: ความแพร่หลายของ P2P Lending

สรุป: ความแพร่หลายของ P2P Lending

แม้ว่าการลงทุนแบบ Debt Crowdfunding จะค่อนข้างใหม่ในประเทศไทยเลยทีเดียวค่ะ แต่ว่าในการลงทุนของต่างประเทศนั้นเป็นแนวคิดการลงทุนและการหาแหล่งทุนที่แพร่หลายมาตั้งแต่ช่วงปี 2000 แล้วด้วยซ้ำ โดยที่ P2P Lending ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางมากสะยิ่งกว่า ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศอังกฤษ ประเทศจีน และประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่ P2P Lending เติบโตมากที่สุด ส่วนในประเทศไทยนั้น Debt Crowdfunding จะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ SEC ค่ะ และส่วน P2P Lending อยู่ภายใต้การดูแลโดย BOT ค่ะ

หากบทความที่ได้เขียนไปนั้นมีความผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ