สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิตแพลทินั่ม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิตแพลทินั่ม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ

ข้อดีที่ 1: รับบัตรกำนัลตรวจสุขภาพ พร้อมรับส่วนลดสูงสุงสุด 30% ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ข้อดีที่ 2: เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรทุก ๆ 25 บาท รับคะแนนสะสมสูงสุด 3 คะแนนเพื่อนำมาแลกรับของกำนัลได้ง่ายๆ และรวดเร็วกับรายการ Bualuang Thank You Rewards

ข้อดีที่ 3: สามารถแลกคะแนนสะสม เป็นไมล์เดินทางของการบินไทย บางกอกแอร์เวย์ส และแอร์เอเชีย หรือแลกของกำนัลอื่น ๆ มากมาย

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิตแพลทินั่ม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิตแพลทินั่ม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ

ประเภทบัตร: Visa Card

ระดับของบัตร: Platinum

คะแนนสะสม: 25 บาท = 2 คะเเนน (เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรทุกๆ 25 บาทที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ รับคะแนนสะสม 3 เท่า)

จำกัดการแลกคะแนน: ไม่มีหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิตแพลทินั่ม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิตแพลทินั่ม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ

Shopping

 • รับบัตรกำนัลตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มูลค่าสูงสุด 8,300 บาท สำหรับบัตรหลัก / บัตรเสริมรับบัตรกำนัลส่วนลดในการตรวจสุขภาพโปรแกรม Executive หรือ Comprehensive มูลค่า 3,000 บาท
 • รับส่วนลดสูงสุด 30% ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ผู้ป่วยในรับส่วนลด 30% ค่าห้องพักผู้ป่วยใน / ผู้ป่วยนอก รับส่วนลด 15% ค่ายา และเวชภัณฑ์ทั่วไป ค่าบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าตรวจทางเอกซเรย์ และ รับส่วนลด 10% ค่ากายภาพบำบัด

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

 • สามารถแลกคะแนนสะสม เป็นไมล์เดินทางของการบินไทย บางกอกแอร์เวย์ส และแอร์เอเชีย หรือแลกของกำนัลอื่น ๆ มากมาย
 • รับความคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติเหตุขณะโดยสารในยานพาหนะสาธารณะสำหรับการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อชำระค่าโดยสาร หรือโปรแกรมท่องเที่ยวผ่านบัตรเครดิตแพลทินัม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ ซึ่งความคุ้มครองนี้ครอบคลุมถึงคู่สมรสตามกฎหมาย และบุตร ธิดา โดยกำเนิด และบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนตามกฎหมาย ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 23 ปี ที่ร่วมเดินทาง
 • บริการผู้ช่วยส่วนบุคคล ****ไม่ว่าปัญหาอะไร ก็อุ่นใจได้กับบริการประสานงานและให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ ติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ 0 2638 4888

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของ บัตรเครดิตแพลทินั่ม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของ บัตรเครดิตแพลทินั่ม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ

ค่าธรรมเนียมรายปี: ฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 4,000 บาท / ปี / บัตร ฟรีปีแรก-ปีถัดไปเมื่อมียอดค่าใช้จ่าย 15,000 บาท ต่อปี)

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: ฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 2,000 บาท / ปี / บัตร ฟรีปีแรก-ปีถัดไปเมื่อมียอดค่าใช้จ่าย 15,000 บาท ต่อปี)

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16%

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16%

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3%

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 200 บาท

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิตแพลทินั่ม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิตแพลทินั่ม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ

อายุ: ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป / บัตรเสริม ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: 100,000 บาท / เดือน

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิตแพลทินั่ม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิตแพลทินั่ม โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ธนาคารกรุงเทพ

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อท่าน (ยกเว้นชาวต่างชาติ)
 • เอกสารแสดงรายได้  เช่น  หลักฐานการจ่ายเงินเดือน  หนังสือรับรองเงินเดือน  ใบหักภาษีณที่จ่าย
 • สำเนาใบยื่นเสียภาษีประจำปี  พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีประจำปีล่าสุด
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน  เดือนบัญชีสะสมทรัพย์  หรือบัญชีฝากประจำของธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างๆที่ท่านมี
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอื่นย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี )

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อท่าน (ยกเว้นชาวต่างชาติ)
 • เอกสารแสดงรายได้  เช่น  หลักฐานการจ่ายเงินเดือน  หนังสือรับรองเงินเดือน  ใบหักภาษีณที่จ่าย
 • สำเนาใบยื่นเสียภาษีประจำปี  พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีประจำปีล่าสุด
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน  เดือนบัญชีสะสมทรัพย์  หรือบัญชีฝากประจำของธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างๆที่ท่านมี
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอื่นย้อนหลัง 3 เดือน (ถ้ามี )
 • สำเนาการจดทะเบียนบริษัท

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทํางานสําหรับชาวต่างชาติ

(เจ้าของธุรกิจ)