สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม

ข้อดีที่ 1: บริการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านร้านค้าออนไลน์ ด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินให้คุณเพลิดเพลินกับทุกการใช้จ่ายบนโลกออนไลน์จากร้านโปรดทั่วทุกมุมโลก ปลอดภัย มั่นใจจากการทำรายการผ่านระบบVerified by Visa มาตรฐานสากลจาก VISA

ข้อดีที่ 2: รับคะแนนสะสมจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุก 25 บาท รับคะแนน GSB Reward Point 1 คะแนน

ข้อดีที่ 3: สิทธิประโยชน์ระหว่างเดินทาง คุ้มครอง ในวงเงินสูงสุด 8,000,000 บาท

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม

ประเภทบัตร: Visa Card

ระดับของบัตร: Gold

คะแนนสะสม: 25 บาท = 1 คะเเนน

จำกัดการแลกคะแนน: ไม่มีวันหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม

Shopping

 • ช้อปปิ้งออนไลน์ แบบง่ายๆ ด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เลือกซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าออนไลน์ ที่รับบัตรเครดิตVISA

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

 • คุ้มครอง ในวงเงินสูงสุด 8,000,000 บาท
 • รับผิดชอบต่อหนึ่งยานพาหนะ สูงสุดไม่เกิน 200,000,000 บาท
 • คุ้มครองร่วมคู่สมรส วงเงินสูงสุด 4,000,000 บาท
 • คุ้มครองร่วมบุตรอายุไม่เกิน 23 ปี วงเงินสูงสุด 800,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม

ค่าธรรมเนียมรายปี: ฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 500 บาท/บัตร/ปี ฟรีเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรอย่างน้อย 12 ครั้งต่อปี หรือมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตลอดปี 12,000 บาท )

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: ฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 500 บาท/บัตร/ปี ฟรีเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรอย่างน้อย 12 ครั้งต่อปี หรือมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตลอดปี 12,000 บาท )

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน (การเบิกถอนเงินสดในต่างประเทศ ผู้ถือบัตรอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินระหว่างประเทศ (International Access Fee) ตามอัตราที่ธนาคารในต่างประเทศนั้นกำหนด)

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 200 บาท

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม

อายุ: 20 – 70 ปี / บัตรเสริมตั้งแต่ 18 ปี

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก,สลากออมสินพิเศษ / หนังสือรับรองเงินฝาก
 • เอกสารแสดงรายได้
 • บัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
 • สลากออมสินพิเศษฉบับจริงที่ใช้ค้ำประกัน (สำหรับผู้สมัครที่ใช้เกณฑ์สลากออมสินพิเศษค้ำประกัน)

(เจ้าของธุรกิจ)

 • เอกสารแสดงการประกอปธุรกิจตั้งแต่ 1ปีขึ้นไป
 • สำเนาแสดงรายได้ย้อนหลังล่าสุด 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)