สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส

ข้อดีที่ 1: รับคะแนนสะสมจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุก 25 บาท รับคะแนน GSB Reward Point 1 คะแนน

ข้อดีที่ 2: สิทธิประโยชน์ระหว่างเดินทาง คุ้มครอง ในวงเงินสูงสุด 8,000,000 บาท

ข้อดีที่ 3: ช้อปปิ้งออนไลน์ แบบง่ายๆ ด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ****เลือกซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าออนไลน์ที่รับบัตรเครดิต visa

รายละเอียดเกี่ยวกับ [product name]

รายละเอียดเกี่ยวกับ [product name]

ประเภทบัตร: Visa Card

ระดับของบัตร: Visa Card

คะแนนสะสม: 25 บาท = 1 คะเเนน

จำกัดการแลกคะแนน: ไม่มีวันหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส

Shopping

 • ช้อปปิ้งออนไลน์แบบง่ายๆแบบง่ายๆได้บัตรเครดิตธนาคารออมสินเลือกซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าออนไลน์ที่รับบัตรเครดิต visa

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

 • สิทธิประโยชน์ระหว่างเดินทางคุ้มครองในวงเงินสูงสุด 8 ล้านบาท
 • รับผิดชอบต่อ 1 ยานพาหนะสูงสุดไม่เกิน 200,000,000 ล้านบาท
 • คุ้มครองร่วมคู่สมรสวงเงิน 4,000,000 ล้านบาท
 • คุ้มครองร่วมบุตรอายุไม่เกิน 23 ปี วงเงินสูงสุด 800,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส

ค่าธรรมเนียมรายปี: ฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 1,500 บาท/บัตร/ปี ฟรีเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรอ่ยางน้อย 12 ครั้งต่อปี หรือมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตลอดปี 24,000 บาท )

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: ฟรีมีเงื่อนไข **(**ค่าธรรมเนียมรายปี 750 บาท/บัตร/ปี ฟรีเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรอ่ยางน้อย 12 ครั้งต่อปี หรือมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตลอดปี 24,000 บาท )

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 200 บาท

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส

อายุ: 20 – 75 ปี / บัตรเสริมตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: 20,000 บาท

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิตธนาคารออมสิน พรีเชียส

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก,สลากออมสินพิเศษ / หนังสือรับรองเงินฝาก
 • เอกสารแสดงรายได้
 • บัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
 • สลากออมสินพิเศษฉบับจริงที่ใช้ค้ำประกัน (สำหรับผู้สมัครที่ใช้เกณฑ์สลากออมสินพิเศษค้ำประกัน)

(เจ้าของธุรกิจ)

 • เอกสารแสดงการประกอปธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • สำเนาแสดงรายได้ย้อนหลังล่าสุด 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)