สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากสำหรับนักเรียน โดยธนาคารออมสิน

สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากสำหรับนักเรียน โดยธนาคารออมสิน

ข้อดี 1: เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท

ข้อดี 2: เป็นเงินฝากสำหรับนักเรียน นักศึกษา

ข้อดี 3: สำหรับผู้มีอายุ 7-23 ปีบริบูรณ์เท่านั้น

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากสำหรับนักเรียน โดยธนาคารออมสิน

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากสำหรับนักเรียน โดยธนาคารออมสิน

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด: 0.50 % สำหรับยอดเงินฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป (รับดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคม)

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด: 1.25% สำหรับยอดเงินฝากต่ำกว่า 100,000 บาท (รับดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคม)

อัตราดอกเบี้ยโบนัส: -

เงินฝากขั้นต่ำ: 100 บาท

จำนวนเงินฝากต่อเดือน ขั้นต่ำ: ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 50 บาท (ไม่ต้องฝากทุกเดือน)

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากสำหรับนักเรียน โดยธนาคารออมสิน

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากสำหรับนักเรียน โดยธนาคารออมสิน

ธนาคารออนไลน์:

Mobile Banking:

Internet Banking:

สมุดบัญชี:

  • มีบริการ

บัตรเดบิต:

สมัครออนไลน์:

ประกันสุขภาพ:

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ บัญชีเงินฝากสำหรับนักเรียน โดยธนาคารออมสิน

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ บัญชีเงินฝากสำหรับนักเรียน โดยธนาคารออมสิน

เปิดบัญชีขั้นต่ำ: 100 บาท

ค่าธรรมเนียมรายเดือน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก ATM: -

ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่เคาน์เตอร์: -

ค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีใหม่: -

ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมการออกสมุดเช็ค: -

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: -

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากสำหรับนักเรียน โดยธนาคารออมสิน

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากสำหรับนักเรียน โดยธนาคารออมสิน

อายุ: ตั้งแต่ 7 – 23 ปีบริบูรณ์

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากสำหรับนักเรียน โดยธนาคารออมสิน

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากสำหรับนักเรียน โดยธนาคารออมสิน

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประชาชนพร้อมสำเนา
  • สำเนาทะเบียนบ้าน

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)