สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท

ข้อดีที่ 1: บริการระดับพิเศษจากธนาคารและสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากร้านค้าพันธมิตรชั้นนำอีกมากมาย ที่เตรียมพร้อมไว้ต้อนรับผู้ทรงเกียรติเช่นท่าน

ข้อดีที่ 2: ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก

ข้อดีที่ 3: ช้อปปิ้งออนไลน์ แบบง่ายๆ ด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เลือกซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าออนไลน์ ที่รับบัตรเครดิตVISA

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท

ประเภทบัตร: MasterCard

ระดับของบัตร: MasterCard

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท

Shopping

  • ช้อปปิ้งออนไลน์ แบบง่ายๆ ด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เลือกซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าออนไลน์ ที่รับบัตรเครดิต VISA
  • บริการระดับพิเศษจากธนาคารและสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากร้านค้าพันธมิตรชั้นนำอีกมากมาย ที่เตรียมพร้อมไว้ต้อนรับผู้ทรงเกียรติเช่นท่าน

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท

ค่าธรรมเนียมรายปี: ฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 10,000 บาท/บัตร/ปี ฟรีเมื่อดำรงฝากเงินทั้งปีไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทหรือมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตลอดปี ตั้งแต่ 72,000 บาท )

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: ฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียมรายปี 10,000 บาท/บัตร/ปี ฟรีเมื่อดำรงฝากเงินทั้งปีไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาทหรือมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตลอดปี ตั้งแต่ 72,000 บาท )

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 200 บาท

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิลด์ อีลิท

อายุ: อายุ 20 – 75 ปี

รายได้ขั้นต่ำ: By Invitation Only (มีเงินฝากเฉลี่ยทั้งปีไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท)

เอกสารการสมัคร [product name]

เอกสารการสมัคร [product name]

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก,สลากออมสินพิเศษ / หนังสือรับรองเงินฝาก

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก,สลากออมสินพิเศษ / หนังสือรับรองเงินฝาก

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)