สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเดบิต GSB GEN CARD

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรเดบิต GSB GEN CARD

ข้อดีที่ 1: สามารถรูดซื้อสินค้า ถอนเงิน โอนเงิน ชำระสินค้า และฝากเงินได้ ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการสูงสุดต่อวัน100,000บาท

ข้อดีที่ 2: สามารถสอบถามยอดเงินได้ที่เครื่องเอทีเอ็มทุกธนาคารที่มีเครื่องหมายatm pool

ข้อดีที่ 3: ให้วงเงินสูงสุดต่อวัน200,000บาท สำหรับการถอนเงินที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารออมสินและเครื่องเอทีเอ็มอื่นๆทั่วโลกที่มีสัญลักษณ์atm pool

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเดบิต GSB GEN CARD

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเดบิต GSB GEN CARD

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: -

คะแนนสะสม:

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของบัตรเดบิต GSB GEN CARD

คะแนนสะสมของบัตรเดบิต GSB GEN CARD

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเดบิต GSB GEN CARD

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรเดบิต GSB GEN CARD

ค่าธรรมเนียมรายปี: 250 บาท/ปี

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 250 บาท/บัตร

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเดบิต GSB GEN CARD

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเดบิต GSB GEN CARD

อายุ: อายุ 15 ปีบริบูรณ์

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัตรเดบิต GSB GEN CARD

เอกสารการสมัครบัตรเดบิต GSB GEN CARD

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประชาชน / บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)