สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ

ข้อดีที่ 1: สิทธิประโยชน์ระหว่างเดินทาง คุ้มครอง ในวงเงินสูงสุด 20,000,000 บาท

ข้อดีที่ 2: รับคะแนนสะสมจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุก 25 บาท รับคะแนน GSB Reward Point 1 คะแนน

ข้อดีที่ 3: ช้อปปิ้งออนไลน์ แบบง่ายๆ ด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เลือกซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าออนไลน์ ที่รับบัตรเครดิตVISA

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ

ประเภทบัตร: Visa Card (เฉพาะกลุ่ม)

ระดับของบัตร: Signature

คะแนนสะสม: 25 บาท = 1 คะเเนน

จำกัดการแลกคะแนน: ไม่มีวันหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ

Shopping

  • ช้อปปิ้งออนไลน์ แบบง่ายๆ ด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เลือกซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าออนไลน์ ที่รับบัตรเครดิตVISA

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

  • สิทธิประโยชน์ระหว่างเดินทาง คุ้มครอง ในวงเงินสูงสุด 20,000,000 บาท
  • รับผิดชอบต่อ 1 ยานพาหนะสูงสุดไม่เกิน 200,000,000 ล้านบาท
  • คุ้มครองร่วมคู่สมรสวงเงิน 10,000,000 ****ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของ บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ

ค่าธรรมเนียมรายปี: มีค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียมรายปี 5,000 บาท/บัตร/ปี )

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: มีค่าใช้จ่าย (ค่าธรรมเนียมรายปี 5,000 บาท/บัตร/ปี )

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% (การเบิกถอนเงินสดในต่างประเทศ ผู้ถือบัตรอาจถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินระหว่างประเทศ (International Access Fee) ตามอัตราที่ธนาคารในต่างประเทศนั้นกำหนด)

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 200 บาท

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ

อายุ: 20 – 75 ปี

รายได้ขั้นต่ำ: มีสินทรัพย์ลงทุนกับธนาคาร (AUM) 10,000,000 บาท ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิตธนาคารออมสิน เพรสทีจ

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก,สลากออมสินพิเศษ / ตราสารสิทธิในหนี้กับธนาคาร / หรือกองทุนรวมที่ธนาคารเป็นตัวแทน
  • หนังสือรับรองยอดเงินฝากหรือสลากออมสินพิเศษ

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)