สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

ข้อดี 1: คำนวณดอกเบี้ยเหมือนเงินฝากเผื่อเรียก

ข้อดี 2: ใช้เงินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนลงทุน และขยายกิจการ

ข้อดี 3: สามารถเบิกถอนเงินสด ได้ทันทีทุกสาขาทั่วประเทศ

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด: รับดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคม

บุคคลธรรมดา 0.25 % ต่อปี

นิติบุคคลทั่วไป 0.125 % ต่อปี

นิติบุคคลไม่แสวงหากำไร 0.25 % ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด: -

อัตราดอกเบี้ยโบนัส: -

เงินฝากขั้นต่ำ: 5,000 บาทขึ้นไป

จำนวนเงินฝากต่อเดือน ขั้นต่ำ: ไม่กำหนดยอดคงเหลือขัั้นต่ำและฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้

บริการของบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

บริการของบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

ธนาคารออนไลน์:

Mobile Banking:

  • มีบริการ

Internet Banking:

สมุดบัญชี:

บัตรเดบิต:

สมัครออนไลน์:

ประกันสุขภาพ:

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ เงินฝากกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ เงินฝากกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

เปิดบัญชีขั้นต่ำ: 5,000 บาทขึ้นไป

ค่าธรรมเนียมรายเดือน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก ATM: -

ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่เคาน์เตอร์: -

ค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีใหม่: -

ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมการออกสมุดเช็ค: -

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: -

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

อายุ: 20 ปีขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากกระแสรายวันของธนาคารออมสิน

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประชาชนพร้อมสำเนา
  • สำเนาทะเบียนบ้าน

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)