สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Savings Account GSB

สิทธิประโยชน์หลักของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Savings Account GSB

ข้อดี 1: ต้องลงนามปฏิญาณว่าจะประพฤติตัวเป็นคนดีและมีคุณธรรม

ข้อดี 2: เปิดบัญชีขั้นต่ำ100บาท

ข้อดี 3: ดอกเบี้ย 0.30% ต่อปี

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Savings Account GSB

รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Savings Account GSB

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด: 0.30% รับดอกเบี้ยทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคม (คำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือเป็นรายวัน)

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด: -

อัตราดอกเบี้ยโบนัส: -

เงินฝากขั้นต่ำ: 100 บาท

จำนวนเงินฝากต่อเดือน ขั้นต่ำ: ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 100 บาท (ไม่ต้องฝากทุกเดือน)

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Savings Account GSB

บริการของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Savings Account GSB

ธนาคารออนไลน์:

Mobile Banking:

Internet Banking:

สมุดบัญชี:

  • มีบริการ

บัตรเดบิต:

สมัครออนไลน์:

ประกันสุขภาพ:

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ Savings Account GSB

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของ Savings Account GSB

เปิดบัญชีขั้นต่ำ: -

ค่าธรรมเนียมรายเดือน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินจาก ATM: -

ค่าธรรมเนียมการฝากเงิน: -

ค่าธรรมเนียมการถอนเงินที่เคาน์เตอร์: -

ค่าธรรมเนียมเพื่อออกสมุดบัญชีใหม่: -

ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชีก่อนกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมการออกสมุดเช็ค: -

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ: -

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Savings Account GSB

คุณสมบัติของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Savings Account GSB

อายุ: อายุ 7 ปีขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Savings Account GSB

เอกสารการสมัครบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Savings Account GSB

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประชาชนพร้อมสำเนา
  • สำเนาทะเบียนบ้าน

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)