สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

สิทธิประโยชน์หลักของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

ข้อดีที่ 1: วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท

ข้อดีที่ 2: ชำระคืนเป็นรายเดือน เริ่มต้นเพียง 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง

ข้อดีที่ 3: สมัครครั้งเดียวมีวงเงินเบิกใช้ได้ตลอด เพิ่มสภาพคล่องได้ง่าย

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

รายละเอียดเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

ดอกเบี้ย: 18%-24%

วงเงินขั้นต่ำ: 50,000 บาท

วงเงินสูงสุด: 1,000,000 บาท

ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด: -

ผ่อนเดือนละ: เริ่มต้นเพียง 500 บาท หรือ 5% ของภาระหนี้คงค้าง (ไม่เบิกใช้ ไม่มีดอกเบี้ย)

อนุมัติภายใน: -

รับเงินภายใน: -

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 28% ต่อปี

ค่าธรรมเนียมชำระเงินกู้คืนก่อนครบกำหนด: -

ค่าธรรมเนียมรายปี: -

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า: -

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

อายุ: 20 – 59 ปี (เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพและทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ และมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี)

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท

เอกสารการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

เอกสารการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
  • สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน)
  • บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน
  • หน้าบัตรบีเฟิสต์ของผู้ขอสินเชื่อ ที่ใช้กับบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)