สิทธิประโยชน์หลักของ ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต มาสเตอร์การ์ด

สิทธิประโยชน์หลักของ ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต มาสเตอร์การ์ด

ข้อดีที่ 1: ช่วยดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารักษากับสถานพยาบาลคู่สัญญา และให้ความคุ้มครองตลอด 24 ช.ม. ทั่วโลก โดย บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์

ข้อดีที่ 2: ได้รับความคุ้มครองทันที เมื่อสมัครบัตรเดบิต ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต

ข้อดีที่ 3: ไม่ต้องสำรองจ่าย เมื่อเข้ารักษากับสถานพยาบาลคู่สัญญากว่า 300 แห่งทั่วประเทศ

รายละเอียดเกี่ยวกับ ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต มาสเตอร์การ์ด

รายละเอียดเกี่ยวกับ ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต มาสเตอร์การ์ด

ประเภทบัตร: Standard

ระดับของบัตร: Visa

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของ ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต มาสเตอร์การ์ด

คะแนนสะสมของ ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต มาสเตอร์การ์ด

Shopping

  • โอนเงินต่างประเทศได้ด้วยบัตรเดบิตตลอด 24 ชม.
  • สามารถชำระสินค้าหรือบริการแทนเงินสด ณ ร้านค้าที่รับบัตร Promptcard / MasterCard รือชำระผ่านร้านค้าออนไลน์ได้

ร้านอาหาร

  • สามารถชำระสินค้าหรือบริการแทนเงินสด ณ ร้านค้าที่รับบัตร Promptcard / MasterCard

ซูเปอร์มาเก็ต

  • สามารถชำระสินค้าหรือบริการแทนเงินสด ณ ร้านค้าที่รับบัตร Promptcard / MasterCard

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

  • สามารถชำระสินค้าหรือบริการแทนเงินสด ณ ร้านค้าที่รับบัตร Promptcard / MasterCard

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต มาสเตอร์การ์ด

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต มาสเตอร์การ์ด

ค่าธรรมเนียมรายปี: 799/ ปี

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 100 บาท / บัตร

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: ค่าใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศจะถูกเรียกเก็บเป็นเงินบาทไทยตาม อัตราแลกเปลี่ยนของธนาคาร

คุณสมบัติของผู้สมัคร ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต มาสเตอร์การ์ด

คุณสมบัติของผู้สมัคร ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต มาสเตอร์การ์ด

อายุ: 15-55 ปี (มีบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารยูโอบี)

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัคร ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต มาสเตอร์การ์ด

เอกสารการสมัคร ยูโอบี วีแคร์ อันลิมิต มาสเตอร์การ์ด

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาบัตรประชาชน

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาบัตรประชาชน

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง

(เจ้าของธุรกิจ)

  • สำเนาหนังสือเดินทาง