สิทธิประโยชน์หลักของบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์

ข้อดีที่ 1: การทำธุรกรรมต่างปลอดภัยมั่นใจมากขึ้นด้วยรหัสยืนยัน 6 ตัว

ข้อดีที่ 2: ถอน โอน จ่าย ได้ด้วยบัตรเดียว ใช้จ่ายสะดวก ณ ร้านค้าทั่วโลกที่ร่วมรายการ

ข้อดีที่ 3: ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายจาก Union Pay,travel Mate Asia

ข้อดีที่ 4: ฟรีบริการแจ้งเตือนผ่าน sms ทุกครั้งที่ใช้จ่ายผ่านบัตรมากกว่า300บาทขึ้นไป

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์

ประเภทบัตร: union pay

ระดับของบัตร: standard

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์

คะแนนสะสมของบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์

ค่าธรรมเนียมรายปี: 300บาท/ปี (ค่าธรรมเนียนมปกติ) 200 บาท/ปี จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 100 บาท/บัตร

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์

อายุ: -

รายได้ขั้นต่ำ: —

เอกสารการสมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์

เอกสารการสมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น ยูเนี่ยนเพย์

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)