สิทธิประโยชน์หลักของบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท

ข้อดีที่ 1: สามารถใช้เป็นบัตรโดยสารสำหรับรถไฟฟ้าบีทีเอสและบีอาร์ทีได้ในบัตรเดียว พร้อมคะแนนสะสม แรบบิท รีวอร์ด

ข้อดีที่ 2: การทำธุรกรรมต่างปลอดภัยมั่นใจมากขึ้นด้วยรหัสยืนยัน 6 ตัว

ข้อดีที่ 3: ถอน โอน จ่าย ได้ด้วยบัตรเดียว ตอบโจทย์การใช้งานในสมัยใหม่

ข้อดีที่ 4: ได้รับสิทธิประโยชน์จากร้านค้าที่ร่วมรายการ

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท

ประเภทบัตร: union pay

ระดับของบัตร: standard

คะแนนสะสม: คะแนนสะสม แรบบิท รีวอร์ด

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท

คะแนนสะสมของบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท

Shopping

  • ได้คะแนนสะสมแรบบิท รีวอร์ด พอยท์ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ หรือมีสัญลักษณ์ Rabbit

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท

ค่าธรรมเนียมรายปี: ปกติ 300 บาท/ปี (200 บาท/ปี ถึงวันที่ 31ธันวาคม 2562)

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: ค่าธรรมเนียมแรกเข้า,ค่าธรรมเนียมบัตรหาย 100 บาท/บัตร

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท

อายุ: -

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท

เอกสารการสมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประจำตัวประชาชน,สมุดบัญชีสะสมทรัพย์

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • หนังสือเดินทาง Passport,สมุดบัญสะสมทรัพย์

(เจ้าของธุรกิจ)