สิทธิประโยชน์หลักของบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช

ข้อดีที่ 1: สมัครบัตรใหม่ พร้อมได้ร่วมบริจาคให้คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับบริการฟรีจากศิริราช เช่น ตรวจสุขภาพ Basic Package และส่วนลดต่างๆ

ข้อดีที่ 2: ทำธุรกรรมทางการสะดวกที่ตู้ ATM ทั้งในและต่างประเทศ , ช้อปออนไลน์ และที่ร้านค้าอย่างสะดวกมากขึ้น

ข้อดีที่ 3: รับความคุ้มครองอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิตวงเงินสูงสุด 200,000 บาท จากบริษัทกรุงเทพฯประกันภัย

ข้อดีที่ 4: เดินทางโดยรถไฟฟ้าอย่างสะดวก สามารถใช้เป็นบัตรโดยสารได้ แถมส่วนลดจากร้านค้าที่ร่วมรายการ

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช

ประเภทบัตร: union pay

ระดับของบัตร: standard

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช

คะแนนสะสมของบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช

ค่าธรรมเนียมรายปี: 599 บาท/ปี (ค่าธรรมเนียมรายปี 374 บาท/ปี และค่าบริการประกันภัย 225 บาท/ปี)

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: ค่าธรรมเนียมแรกเข้า,ค่าธรรมเนียมบัตรหาย100 บาท/บัตร

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช

อายุ: อายุ 16-70 ปี

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช

เอกสารการสมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น แรบบิท ศิริราช

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประจำตัวประชาชน,สมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หรือบัญชีเงินกระแสรายวัน

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • หนังสือเดินทาง Passport,สมุดบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน

(เจ้าของธุรกิจ)