สิทธิประโยชน์หลักของบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด

ข้อดีที่ 1: ใช้จ่ายสะดวกแค่แตะบัตรด้วยระบบ Contactless ณ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์

ข้อดีที่ 2: ทำธุรกรรมต่างๆ เช่น ถอน โอน จ่าย สะดวกและปลอดภัย ด้วยรหัส PIN 6 ตัว

ข้อดีที่ 3: รับสิทธิ์ประโยชน์ และส่วนลดมากมายจากร้านค้าที่ร่วมรายการ และร้านค้าออนไลน์

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด

ประเภทบัตร: union pay

ระดับของบัตร: standard

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด

คะแนนสะสมของบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด

ค่าธรรมเนียมรายปี: 300 บาท/ปี

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: ค่าธรรมเนียมแรกเข้า,ค่าธรรมเนียมบัตรหาย 100 บาท/บัตร

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด

อายุ: -

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด

เอกสารการสมัครบัตรบีเฟิสต์ สมาร์ท ทีพีเอ็น มาสเตอร์การ์ด

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประชาชน,บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

  • หนังสือเดินทาง Passport,บัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์

(เจ้าของธุรกิจ)