ทิพยประกันภัย

แก้ไขล่าสุด: 

มั่นคงด้วยผู้ถือหุ้นใหญ่จากบริษัทชั้นนำ มาตรฐานการประกันภัยระดับสากล

ทิพยประกันภัย ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 ภายใต้ชื่อ บริษัท ประกันภัย เอเชียติ๊ก จำกัด (ต่อมาเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็นรัชตประกันภัย ในปี 2495) โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ด้วยเงินลงทุนจำนวน 2,000,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นบริษัทประกันภัยแก่กิจการและสินทรัพย์ของบริษัทหลายแห่งที่จอมพลสฤษดิ์กำกับดูแลอยู่ในขณะนั้น ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 ได้มีการโอนหุ้นบางส่วนของจอมพลสฤษดิ์ กับส่วนของท่านผู้หญิงวิจิตรา ธนะรัชต์ ไปเป็นของกระทรวงการคลัง กระทั่งในปี พ.ศ. 2518 ได้มีการโอนหุ้นบางส่วนให้กระทรวงการคลัง รวมจำนวนทั้งสิ้นร้อละ 55.6 จึงส่งผลให้ทิพยประกันภัย มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้แปรรูปบริษัทจากการเป็นรัฐวิสาหกิจมาเป็นบริษัทมหาชน เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 จากนั้นนับตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2538 จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "บริษัทมหาชน" อย่างสมบูรณ์ โดยมีกระทรวงการคลัง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ล่าสุดในปี 2561 นี้ บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ประจำปี 2561 ได้คะแนน 100 คะแนนเต็มต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 (2552-2561) จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย, รางวัลการสำรวจตามโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 2561 บริษัทฯ ได้คะแนนในระดับดี-ดีเลิศ หรือ CGR 5 ดาว จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประกันการเดินทาง, ประกันสุขภาพ reviews

Formal Name
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Address
1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120
Contact
webmaster@dhipaya.co.th

เลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินอะไรดีนะ..

คุยกับที่ปรึษาทางการเงินโดยตรงและรับข้อเสนอที่เหมาะกับคุณ

รับคำปรึกษาฟรี

ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดย ทิพยประกันภัย

ทิพยประกันภัย

ประกันสุขภาพทิพยจัดเต็ม 15,000

ประกันสุขภาพทิพยจัดเต็ม 15,000

ประกันสุขภาพทิพยจัดเต็ม 15,000 ประกันภัยที่ให้คุณได้คุ้มกว่าเมื่อสามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15,000 บาท แต่ไม่เพียงแค่นั้นเบี้ยประกันภัยนี้แค่ 15,000 บาท ราคาเดียวทุกช่วงอายุ โดยที่ความคุ้มครองของประกันน้ีให้ความคุ้มครองสูงสุด 600,000 บาท/ปี ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลก็ได้เพราะยังไงประกันก็จ่ายให้

no reviews

ทิพยประกันภัย

Backpack 1 By ทิพยประกันภัย

Backpack 1 By ทิพยประกันภัย

ประกันภัยการเดินทางราคาประหยัด ทีให้ความคุ้มครองสูงถึง 1,000,000 บาท และยังคุ้มครองถึงความเสียหาย และสูญหายของทรัพย์สินและกระเป๋าเดินทาง ขยายระยะเวลาเอาประกันได้ถึง 7 วัน

no reviews

ทิพยประกันภัย

Backpack 2 By ทิพยประกันภัย

Backpack 2 By ทิพยประกันภัย

ประกันภัยการเดินทางราคาประหยัด ทีให้ความคุ้มครองสูงถึง 1,500,000 บาท และยังคุ้มครองถึงความเสียหาย และสูญหายของทรัพย์สินและกระเป๋าเดินทาง ขยายระยะเวลาเอาประกันได้ถึง 7 วัน

no reviews

ทิพยประกันภัย

Backpack 3 By ทิพยประกันภัย

Backpack 3 By ทิพยประกันภัย

ประกันภัยการเดินทางราคาประหยัด ทีให้ความคุ้มครองสูงถึง 2,500,000 บาท และยังคุ้มครองถึงความเสียหาย และสูญหายของทรัพย์สินและกระเป๋าเดินทาง ขยายระยะเวลาเอาประกันได้ถึง 7 วัน

no reviews

ทิพยประกันภัย

Backpack Go 1 By ทิพยประกันภัย

Backpack Go 1 By ทิพยประกันภัย

ประกันเดินทางที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 1,500,000 บาท พร้อมให้ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศที่ 1,000,000 บาท คุ้มครองความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สิน

no reviews

ทิพยประกันภัย

Backpack Go 2 By ทิพยประกันภัย

Backpack Go 2 By ทิพยประกันภัย

ประกันเดินทางที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท พร้อมให้ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศที่ 2,000,000 บาท คุ้มครองความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สิน

no reviews

ทิพยประกันภัย

Backpack Go 3 By ทิพยประกันภัย

Backpack Go 3 By ทิพยประกันภัย

ประกันเดินทางที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 3,000,000 บาท พร้อมให้ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศที่ 3,000,000 บาท คุ้มครองความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สิน

no reviews

ทิพยประกันภัย

TIP Take Care

TIP Take Care

TIP Take Care ประกันที่ให้คุณไม่ต้องกังวลเมื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพราะประกันนี้ให้ความคุ้มครองได้สูงสุดถึง 1,250,000 บาท และยังให้ค่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค เบี้ยประกันจะต่างกันตามช่วงอายุ นอกจากนี้ ประกันนี้ยังครอบคลุมกรณีต่างๆทั้ง ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพัก ค่าอาหาร ค่าแพทย์ผ่าตัด นอกจากนี้บริษัทยังให้ค่าฉีดวัคซีน

no reviews

Forums mentioning ทิพยประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพ

ประกันสุขภาพทิพยจัดเต็ม 15,000 ของทิพยประกันภัย เห็นบอกว่าจะเต็ม 15000 หมายความว่ายังไงครับ

ประกันสุขภาพทิพยจัดเต็ม 15,000 / ทิพยประกันภัย

ประกันมอเตอร์ไซค์,ประกันภัยสุขภาพ,การประกันการเสี่ยงภัยยานพาหนะ,All (ประกัน),All (อุบัติเหตุ)

เกิดอุบัติเหตุได้รับวงเงินคุ้มครองสูงสุดกี่บาทต่อครั้งครับ สำหรับประกันสุขภาพทิพยจัดเต็ม 15,000

ประกันสุขภาพทิพยจัดเต็ม 15,000 / ทิพยประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพ,All (ประกัน)

ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในกรณีที่จำเป็นต้องสำรองจ่ายสำหรับ ประกันสุขภาพทิพยจัดเต็ม 15,000 ค่ะ

ประกันสุขภาพทิพยจัดเต็ม 15,000 / ทิพยประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพ,ประกันชีวิต,All (ประกัน),All (อุบัติเหตุ)

ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล TIP Take Care สมัครด้วยกันแต่เบี้ยประกันภัยไม่เท่ากันล่ะครับ

TIP Take Care / ทิพยประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพ,All (ประกัน)

ได้รับอุบัติเหตุจนถึงขั้นนอนโรงพยาบาลได้รับการคุ้มครองไหมคะ สำหรับประกันสุขภาพทิพยจัดเต็ม 15,000

ประกันสุขภาพทิพยจัดเต็ม 15,000 / ทิพยประกันภัย

ประกันภัยสุขภาพ,All (ประกัน),All (อุบัติเหตุ)

มีโรงพยาบาลอะไรบ้างคะที่ไม่จำเป็นต้องสำรองจ่ายสำหรับ ประกันสุขภาพทิพยจัดเต็ม 15,000 จะได้ไม่ไปใช้บริการ

ประกันสุขภาพทิพยจัดเต็ม 15,000 / ทิพยประกันภัย

คุณเป็นผู้ชาญผลิตภัณฑ์นี้ใช่หรือไม่?

MoneyDuck เพื่อผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยคุณจัดการด้านการตลาด และพัฒนาทีมขายของคุณให้มีโอกาสเปิดการขายได้สูงขึ้นด้วยบริการจากเรา

เพิ่มเติม