คุณชำระเงินแบบใดเมื่อไปคลินิกทันตกรรม? หลายคนอาจใช้เงินสดเพื่อชำระค่ารักษาแน่ๆแต่ ถ้าเกิดว่าคุณ ต้องไปคลินิกทันตกรรมแบบกะทันหันและที่ตัวของคุณก็ไม่มีเงินสดเลยหล่ะ จะทำอย่างไร วิธีการที่คุณจะสามารถชำระเงินได้ก็คือการใช้บัตรเครดิต แต่ว่าก่อนหน้านั้นเราจะต้องรู้ก่อนว่าเราสามารถจะใช้บัตรเครดิตในคลินิกทันตกรรมนั้นได้มั้ย? หรือคุณอาจจะอยากรู้ว่าคลินิกทันตกรรมแห่งนี้ใช้ประกันสังคมได้หรือไม่? หรือคุณจะสามารถจ่ายเงินแบบผ่อนได้มั้ยในกรณีที่ค่าใช้จ่ายมีจำนวนที่สูงมาก? ในบทความนี้จะอธิบายการเลือกคลินิกทันตกรรมที่สามารถใช้บัตรเครดิตได้และทำไมในบางคลิกนิกไม่สามารถใช้บัตรเครดิตได้ และบทความนี้จะอธิบายอีกว่าการใช้บัตรเครดิตในการชำระเงินที่คลินิกทันตกรรมนั้นมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร

dental clinic

aodaodaodaod/shutterstock.com

ขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตและการขอให้ประกันสังคมเพื่อชำระค่ารักษาในคลินิกทันตกรรม

ขั้นตอนการใช้บัตรเครดิตและการขอให้ประกันสังคมเพื่อชำระค่ารักษาในคลินิกทันตกรรม

สิ่งแรกที่ต้องทำก่อนจะใช้บัตรเครดิตเลยก็คือ การจัดสรรงบประมาณการใช้บัตรเครดิตในแต่ละเดือน วิธีการก็คือตั้งต้นด้วยเงินเดือน งบสำหรับการใช้บัตรเครดิตนั้นไม่ควรเกินกว่า 30% ของเงินเดือนของเรา ชำระเต็มจำนวน การชำระบิลบัตรเครดิตแบบเต็มจำนวน ถือเป็นสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งที่คนใช้บัตรเครดิตต้องจำให้ขึ้นใจ เพราะเป็นเพียงวิธีเดียวที่จะทำให้เราไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้กับบัตรเครดิตเลยแม้แต่บาทเดียว ชำระตรงเวลา นอกจากจะชำระให้เต็มจำนวน การชำระให้ตรงเวลาก็สำคัญ เพราะต่อให้เราชำระเต็มจำนวน แต่เกินระยะเวลาที่กำหนด ดอกเบี้ยก็จะเกิดขึ้นอยู่ดี ทำให้เราสูญเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ รู้วันสรุปรอบบัญชี/วันครบกำหนดชำระ ควรวันสรุปรอบบัญชี มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการชำระแบบเต็มจำนวนหากคุณไม่อยากเสียดอกเบี้ย เพราะระยะปลอดดอกเบี้ย 45 วัน ใช้สิทธิพิเศษของบัตรเครดิตให้เป็นประโยชน์บัตรเครดิตล้วนมีสิทธิพิเศษอยู่ด้วยแทบทุกใบ ไม่มีบัตรเครดิตใบไหนในโลกนี้ที่สามารถทำได้เพียงรูดซื้อสินค้าแน่นอน ซึ่งสิทธิพิเศษเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ทั้งนั้น เรียกว่าเป็นสิ่งที่บัตรเครดิตมีเหนือกว่าการใช้เงินสดซื้อสินค้าหรือบริการต่าง ๆ นั่นเอง

มีสิทธิ์เบิกประกันสังคมได้

มีสิทธิ์เบิกประกันสังคมได้

ผู้ที่จะสามารถรับสิทธิ์ทำฟันประกันสังคมต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 และต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการทำฟัน โดยสามารถทำเดือนไหนของปีก็ได้ ทั้งนี้หากผู้ประกันตนส่งเงินสมทบครบ 3 เดือน แล้ว แต่ได้ลาออกจากงาน ก็ยังสามารถรับบริการทันตกรรมได้ เพราะสิทธิ์ประกันสังคมยังคงคุ้มครองต่อให้อีก 6 เดือน นับจากวันที่ลาออกนั่นเอง ทำฟันที่ไหน ใช้สิทธิ์เบิกประกันสังคมได้สำหรับการใช้สิทธิ์ประกันสังคม ผู้ประกันตนสามารถรับบริการได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกทันตกรรม ที่เป็นสถานพยาบาลที่ประกันสังคมระบุไว้ นอกจากนี้ ทางสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ กรณีทันตกรรมให้กับผู้ประกันตน กรณี อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 900 บาท ต่อราย ต่อปี โดยไม่ต้องสำรองจ่าย สำหรับสถานพยาบาล หรือคลีนิคที่มีสติกเกอร์ หรือป้าย สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย เราสามารถใช้สิทธิทำฟัน ประกันสังคม ได้ทั้งกับโรงพยาบาลรัฐ เอกชน รวมถึงคลินิกทันตกรรมก็ได้ด้วยเช่นกัน แต่ต้องเป็นสถานพยาบาลที่ประกันสังคมระบุไว้ ถ้าเราเข้ารับบริการทำฟันกับสถานพยาบาลที่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าไปก่อน หรือ เป็นการทำฟันปลอม สามารถยื่นขอเบิกค่าทำฟันย้อนหลังได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ รวมถึงสำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทุกแห่งทั่วประเทศ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข) ในวัน-เวลาราชการ หรือใครไม่สะดวกไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมในวัน-เวลาราชการ จะยื่นเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ก็ได้ โดยต้องส่งเอกสารไปทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ของสำนักงานประกันสังคมที่อยู่ใกล้บ้าน และจ่าหน้าซองว่า "ฝ่ายสิทธิประโยชน์" ทางประกันสังคมไม่ได้จำกัดว่าให้เบิกได้กี่ครั้งต่อปี เพราะฉะนั้นหากค่าใช้จ่ายการทำฟันในปีนั้น ๆ ยังไม่ถึง 900 บาท เราก็ยังมีสิทธิยื่นเบิกได้เรื่อย ๆ จนกว่าวงเงินจะครบ 900 บาท โดยวงเงินที่ให้จะเป็นแบบปีต่อปี หากหมดปีนั้นแล้วมีวงเงินเหลือจะโดนหักทิ้งทันที

วิธีการดูว่าคลินิกไหนสามารถใช้บัตรเครดิตได้หรือไม่ได้

วิธีการดูว่าคลินิกไหนสามารถใช้บัตรเครดิตได้หรือไม่ได้

คลินิกทันตกรรมที่รับบัตรเครดิตไม่สามารถใช้ได้ที่คลินิกทันตกรรมทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง "ทันตแพทย์เมือง" ขนาดเล็กในพื้นที่ชนบทมักจะไม่สามารถใช้ได้และในทางกลับกันพวกเขามักจะสามารถใช้ในคลินิกทันตกรรมขนาดใหญ่ในเขตเมือง อาจมีข้อ จำกัด หากมี คลินิกทันตกรรมต้องจ่ายค่าธรรมเนียม หนึ่งในเหตุผลที่บัตรเครดิตไม่สามารถใช้หรือ จำกัด ได้ที่คลินิกทันตกรรมคือ "ค่าธรรมเนียมการชำระ" มีสองวิธีที่คลินิกทันตกรรมสามารถแนะนำการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต เป็นวิธีการชำระเงินโดยทำสัญญาโดยตรงกับ บริษัท บัตรเครดิตและเป็นร้านค้าสมาชิก ค่าธรรมเนียมการชำระมักจะประมาณ 3%

วิธีการทำสัญญากับตัวแทนการชำระเงิน

วิธีการทำสัญญากับตัวแทนการชำระเงิน

มันเป็นวิธีที่จะสรุปสัญญากับตัวแทนการชำระเงินที่ได้กลายเป็นร้านค้าสมาชิกรวม อัตราค่าธรรมเนียมมักเป็นจำนวนคงที่และอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตัวแทนการชำระราคา แต่อยู่ระหว่าง 3.1% ถึง 5% แต่อาจมีค่าธรรมเนียมรายเดือนค่าใช้จ่ายเริ่มต้นและค่าธรรมเนียมการชำระบัญชีแยกต่างหาก วิธีใดวิธีหนึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการชำระ แต่ บริษัท บัตรเครดิตมีหน้าที่ต้องจ่ายโดยผู้ค้าดังนั้นคลินิกทันตกรรมจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามจำนวนเงินที่ชำระ เนื่องจากกำไรลดลงมากนั้นมีคลินิกทันตกรรมหลายแห่งที่ยังไม่ได้เปิดตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาความคุ้มครองการประกันมักจะไม่สามารถใช้ได้ แม้แต่คลินิกทันตกรรมที่สามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตก็ไม่สามารถใช้ในการประกันได้ คลินิกทันตกรรมบางแห่งสามารถใช้งานได้ ด้วยวิธีนี้มีคลินิกทันตกรรม จำกัด ที่สามารถใช้บัตรเครดิตและแม้ว่าพวกเขาจะสามารถใช้พวกเขาอาจได้รับการรักษาเฉพาะสำหรับการรักษาที่ไม่ประกันหรืออาจมีวงเงินต่ำกว่า หากคุณต้องการใช้การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตที่คลินิกทันตกรรมขอแนะนำให้ตรวจสอบล่วงหน้า

ประโยชน์ของการชำระค่ารักษาด้วยบัตรเครดิต

ประโยชน์ของการชำระค่ารักษาด้วยบัตรเครดิต

มีประโยชน์ที่สามารถใช้ลดราคาได้อย่างสะดวกสบายโดยจ่ายบัตรเครดิตทันตแพทย์แทนเงินสดหรือเงิน การชำระเป็นไปได้แม้ว่าคุณจะไม่มีเงินสด หากคุณสามารถชำระเงินที่คลินิกทันตกรรมด้วยการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตคุณสามารถใช้การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้อย่างปลอดภัยแม้ว่าคุณจะไม่มีเงินสดเมื่อคุณต้องไปพบทันตแพทย์ทันที

ยกตัวอย่างเช่น

เมื่อฟันแตกเมื่อคุณไม่สามารถทนความเจ็บปวดจากฟันผุได้ในกรณีเช่นนี้ฉันอยากไปหาหมอฟันในวันที่เป็นไปได้ ในเวลานั้นหากคุณมีบัตรเครดิตจะสะดวกมากเพราะคุณสามารถไปพบทันตแพทย์ได้ทันทีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการจ่ายเงิน อย่างไรก็ตามคุณอาจไม่สามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาของการรักษาและจำนวนเงินรับคะแนนและไมล์ การให้เครดิตค่ารักษาพยาบาลของทันตแพทย์ของคุณสามารถประหยัดคะแนนและไมล์ตามการใช้บัตรเครดิตของคุณดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ดีมาก คะแนนมักจะได้รับในอัตราที่ลดลงประมาณ 0.5-1.0% ซึ่งเป็นจำนวนมากเมื่อเทียบกับการจ่ายเงินสด บัตรเครดิตที่มีคะแนนการแลกคะแนน 1.0% หรือมากกว่า เราแนะนำบัตรเครดิตสามใบโดยมีค่าธรรมเนียมรายปีฟรีและอัตราการลดคะแนน 1.0% หรือมากกว่า แม้ว่าจะมีการรักษาจำนวนเล็กน้อยที่ทันตแพทย์ แต่ก็มีการรักษาจำนวนมากที่ไม่สามารถครอบคลุมการประกันได้ดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้บัตรเครดิตที่มีอัตราการลดจุดที่ดี

ข้อดีและข้อเสียของการชำระเงินค่ารักษรด้วยบัตรเครดิต

ข้อดีและข้อเสียของการชำระเงินค่ารักษรด้วยบัตรเครดิต

ข้อดีคือ ผู้ที่จะสามารถรับสิทธิ์ทำฟันประกันสังคมต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และ 39 และต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการทำฟัน โดยสามารถทำเดือนไหนของปีก็ได้ ทั้งนี้หากผู้ประกันตนส่งเงินสมทบครบ 3 เดือน แล้ว แต่ได้ลาออกจากงาน ก็ยังสามารถรับบริการทันตกรรมได้ เพราะสิทธิ์ประกันสังคมยังคงคุ้มครองต่อให้อีก 6 เดือน นับจากวันที่ลาออก

ทำฟันที่ไหน ใช้สิทธิ์เบิกประกันสังคมได้

ทำฟันที่ไหน ใช้สิทธิ์เบิกประกันสังคมได้

สำหรับการใช้สิทธิ์ประกันสังคม ผู้ประกันตนสามารถรับบริการได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิกทันตกรรม ที่เป็นสถานพยาบาลที่ประกันสังคมระบุไว้ นอกจากนี้ ทางสำนักงานประกันสังคมได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ กรณีทันตกรรมให้กับผู้ประกันตน กรณี อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 900 บาท ต่อราย ต่อปี โดยไม่ต้องสำรองจ่าย สำหรับสถานพยาบาล หรือคลีนิคที่มีสติกเกอร์ หรือป้าย "สถานพยาบาลแห่งนี้ให้บริการผู้ประกันตนกรณีทันตกรรม ทำฟัน ไม่ต้องสำรองจ่าย"

ข้อเสียของการใช้ทันตแพทย์สำหรับค่าใช้จ่ายในการจ่ายเงินสำหรับทันตแพทย์คือ:ภาระค่าใช้จ่าย คะแนนเกี่ยวกับการรับนั่นคือมีแนวโน้มว่าจะมีการคิดค่าธรรมเนียม เมื่อคุณชำระเงินด้วยบัตรเครดิตที่คลินิกทันตกรรมอาจมีการคิดค่าธรรมเนียม ในกรณีของการรักษาพยาบาลประกันเนื่องจากเป็นเรื่องที่พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถทำส่วนลดตามกฎหมายได้ นอกเหนือจากการรักษาพยาบาลอาจมีการคิดค่าธรรมเนียมในลักษณะเดียวกัน แต่ บริษัท บัตรเครดิตไม่อนุญาตให้มีการเพิ่มค่าธรรมเนียม แต่เดิมมันเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรม แต่ความจริงก็คือมีคลินิกทันตกรรมหลายแห่งทำงานเพิ่มเติม คลินิกทันตกรรมบางแห่งเขียนไว้ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการเพื่อเพิ่มค่าธรรมเนียมพิเศษ หากคุณไม่มั่นใจให้สอบถาม บริษัท บัตรเครดิตของคุณเพื่อทำการยืนยัน

สรุป

สรุป

ในบทความนี้ได้กล่าวถึงการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตสำหรับการรักษาพยาบาลที่ทันตแพทย์ ลองย้อนกลับไปดูเนื้อหามีคลินิกทันตกรรมที่สามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้ขอแนะนำให้ตรวจสอบว่ามีให้บริการที่แผนกต้อนรับหากคุณกำลังเข้าคลินิกทันตกรรมและตรวจสอบเว็บไซต์หรือโทรศัพท์หากคุณกำลังพิจารณาคลินิกทันตกรรมมักจะมีในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มักจะมีข้อ จำกัด เกี่ยวกับปริมาณการทำประกันและจำนวนเงินขั้นต่ำที่ใช้ไป ผลประโยชน์นั้นยอดเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากคะแนนและไมล์จะถูกบันทึกไว้สำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาสะดวกในการชำระเงินโดยไม่ต้องมีเงินสด ใส่ใจกับค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ไม่สามารถใช้อัตราดอกเบี้ยเมื่อใช้เป็นใบเสร็จรับเงินสำหรับค่ารักษาพยาบาลอย่างที่คุณเห็นมีคลินิกทันตกรรมที่สามารถชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้ซึ่งสะดวกสบาย ในขณะที่ได้รับคะแนนและไมล์และเป็นข้อได้เปรียบมันจำเป็นต้องระบุเพราะมักจะมีการคิดค่าธรรมเนียม ในการอ้างอิงถึงบทความนี้เรามาดูกันว่าทันตแพทย์สามารถใช้การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตได้หรือไม่และตัดสินใจว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการใช้การชำระเงินด้วยบัตรเครดิตโดยทันตแพทย์หรือไม่