ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 มาจนถึงตอนนี้ ซึ่งก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะควบคุม และหยุดการแพร่ระบาดได้ แต่ผู้คนทั่วโลกกลับติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ยิ่งส่งผลต่อกระทบต่อระบบเศรษฐกิจให้แย่ลงไปอีก ไม่ว่าจะทำมาหากินในอาชีพไหนก็ได้รับผลกระทบไปตามๆกัน

แต่ในบ้านเรามีหลายอาชีพที่เดือดร้อนและน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะอาชีพหลักของคนไทยตั้งแต่สมัยโบราณมา ซึ่งถ้าไม่มีคนกลุ่มนี้คนไทยทั้งประเทศคงจะอดตาย เพราะพวกเขาเป็นแหล่งผลิตอาหารหลักๆให้กับเรา คนกลุ่มนี้ก็คือ เกษตรกร นอกจากจะได้รับผลกระทบจากโควิดแล้ว ภาวะฝนแล้ง ผลผลิตได้รับความเสียหาย ส่วนที่พอจะเก็บเกี่ยวได้ราคาตกต่ำ แถมยังส่งออกไม่ได้อีก ขอเพื่อนๆคิดดูละกันว่า พี่น้องเกษตรกรในบ้านเราเดือดร้อนขนาดไหน? ใครจะช่วยเยียวยาผลกระทบนี้ได้บ้าง?

เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรไทย ในบทความนี้ดิฉันมีข้อมูลที่เป็นข่าวดี ! มาฝากค่ะ ซึ่งเป็นมาตราของทางรัฐบาลได้ออกมาเพื่อเยียวยาเกษตรกร ให้มีอาชีพ และรายได้เพื่อเลี้ยงดูตัวเอง ผ่าน 3 สินเชื่อค่ะ เช่น สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด , สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ, และ สินเชื่อระยะสั้นฤดูกาลผลิตใหม่ ขอพี่น้องเกษตรกรอ่าน และศึกษารายละเอียดข้อมูล เงื่อนไขการสมัคร และระยะเวลาในการขอสินเชื่อไปพร้อมๆกันเลยนะคะ

สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด

สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด

เมื่อไม่นานมานี้ทางรัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาเกษตรกรผ่านสินเชื่อเพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับมาพัฒนาอาชีพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน เพื่อจะมีรายได้ในการเลี้ยงดูตัวเองในวงเงินถึง  170,000 ล้านบาท ซึ่งมาตรการนี้เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 ไปจนถึง – 30 มิถุนายน 2564 ค่ะ

ให้เรามาทำความเข้าใจกับมาตรการแรกกันก่อนนะคะ คือ สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด สำหรับสินเชื่อนี้ทางรัฐบาลมีงบให้ในวงเงินจำนวน 60 ล้านบาทจุดประสงค์เพื่อ ช่วยให้เกษตรกรมีเงินทุน และมีค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการทำเกษตร หรือประกอบธุรกิจเกษตรกรสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาพัฒนา ในลักษณะ Smart Farmer

ในกรณีนำไปใช้จ่ายเพื่อหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปีในช่วง 3 เดือนแรก ตั้งแต่เดือนที่ 4 ไปอัตราดอกเบี้ย MRR 6.50% ต่อปี

กรณีนำไปลงทุนปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 4% ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 4 ไปคิดอัตราดอกเบี้ย MRR  ระยะเวลาชำระคืน 12 เดือน (กรณีกู้เพื่อใช้จ่าย ) แต่กู้เพื่อลงทุน ชำระคืนเป็นรายเดือน , ราย 6 เดือน,  หรือ รายปี ตามความสามารถแต่ต้องไม่เกิน 10 ปี

หลักค้ำประกันก็สามารถกู้ได้ไม่เกิน 95% ของวงเงินจำนอง ถ้าใช้บุคคลค้ำประกัน 2 คนขึ้นไปกู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ที่จะกู้สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด ต้องเป็นครอบครัวเกษตรกรที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. มาก่อน ผ่านการอบรมอาชีพตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อประกอบอาชีพอิสระหรือผ่านหลักสูตรสารพัดอาชีพพัฒนาทักษะสร้างรายได้ของหน่วยงานรัฐบาลหรือเอกชนที่เชื่อถือได้

สำหรับเกษตรกรที่สนใจสามารถลงทะเบียนขอสินเชื่อได้ผ่านทาง LINE Official BAAC  Family  เริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 30 มิถุนายน 2564 ค่ะ

สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ

สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ

สำหรับสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพทางรัฐบาลมีวงเงินให้ 10,000 ล้านบาท เพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียน และทำเกษตรตามหลักปรัชญาพอเพียง หรืออาชีพที่อยู่นอกภาคเกษตรกรที่สามารถเพิ่มรายได้ เกษตรกรสามารถกู้ได้รายละ 50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเป็น 0% ต่อปีในช่วง 3 เดือนแรกค่ะ ตั้งแต่เดือนที่ 4 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ย MRR ( 6.50 % ต่อปี ) ระยะเวลาในการชำระคืนต้องไม่เกิน 12 เดือน ระยะเวลาในการขอสินเชื่อเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นะคะ

คุณสมบัติผู้กู้เป็นเกษตรกร หรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากโควิด หรือปัญหาเศษฐกิจตกต่ำ และคนที่เดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อประกอบอาชีพใหม่  ไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นลูกค้าของธ.ก. ส.มาก่อน และมีแผนการประกอบอาชีพการเกษตรตามหลักปรัชญาพอเพียง หรืออาชีพอื่นๆเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวที่ใช้เงินลงทุนไม่มาก

หลักค้ำประกันจะใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมบ้าน หรือบุคคลก็ได้ค่ะ

พี่น้องเกษตรกรคนไหนสนใจสินเชื่อนี้ส่มารถติดต่อได้ที่ 02-5550555 หรือ www.baac.or.th ค่ะ

สินเชื่อระยะสั้นฤดูกาลผลิตใหม่

สินเชื่อระยะสั้นฤดูกาลผลิตใหม่

สินเชื่อระยะสั้นฤดูกาลผลิตใหม่ ทางรัฐบาลมีวงเงินให้ 100,000 ล้านบาท จุดประสงค์ก็เพื่อให้เกษตรกรนำไปเป็นใช้จ่ายหมุนเวียนในการเตรียมการผลิตในฤดูกาลผลิตใหม่ในปี 2563/ 2564  เกษตรกรสามารถกู้ได้รายละ 50,000 บาท แต่ไม่เกินร้อยละ 70 ของส่วนเหลือเพื่อขาย

อัตราดอกเบี้ย ปีแรก 4% ต่อปี ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไปคิดดอกเบี้ยตามชั้นลูกค้า ระยะเวลาในการชำระไม่เกิน 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่กู้ค่ะ

คุณสมบัติสำหรับสินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่นี้ผู้ที่จะกู้ได้ต้องเป็นเกษตรกรลูกค้าของ ธ.ก.ส.ค่ะ ได้รับการพักชำระหนี้ตามมาตรการช่วยเหลือจากผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการระบาดของโควิด-19

หลักประกันที่ใช้จะเป็นที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนองเป็นหลักประกันกู้ได้ไม่เกิน 95 %ของวงเงินจดทะเบียนจำนอง  หรือจะใช้บุคคลค้ำประกันก็ได้ถ้าใช้คนค้ำ 2 คนขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาทค่ะ

เริ่มขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นะคะ

พี่น้องเกษตรกรท่านใดสนใจขอสินเชื่อระยะสั้นฤดูการผลิตใหม่นี้สามารถติดต่อได้ที่ 02-555-0555 หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร www.baac.or.th

สินเชื่อเกษตรกรทางรอดและทางเลือกในยุคโควิด

สินเชื่อเกษตรกรทางรอดและทางเลือกในยุคโควิด

เมื่ออ่านมาถึงตอนจบแล้วเพื่อนๆและพี่น้องที่เป็นเกษตรกรรู้สึกยังไงกันบ้างคะ? หายกังวลไปบ้างรึยังคะ? กับมาตรการสินเชื่อNew Gen Hug บ้านเกิด, สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ, สินเชื่อระยะสั้นฤดูกาลผลิตใหม่ ที่ทางรัฐบาลออกมาเยียวยาและต่อยอดให้ เพื่อสร้างงาน และสร้างรายได้ จะได้มีช่องทางทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตัวเองและครอบครัวต่อไปได้ สำหรับเพื่อนที่เป็นเกษตรกรส่วนใหญ่ก็เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. กันอยู่แล้ว คงจะขอสินเชื่อได้ไม่ยาก สำหรับวงเงินที่กู้ได้รายละ 50,000 บาทการเพื่อนำไปใช้จ่ายหมุนเวียนในภาคเกษตร และนำไปลงทุนก็ถือว่าไม่น้อยนะคะ ฟรี ! ดอกเบี้ย 3 เดือนแรกด้วย เพื่อนๆเกษตรกรเห็นรึยังคะว่าอาชีพของคุณนั้นสำคัญต่อประเทศขนาดไหน? และคนไทยเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว เมื่อทางรัฐบาลมีมาตรการออกมาช่วยเหลือแบบนี้ก็รีบไปลงทะเบียน เอาเงินมาลงทุนและหมุนเวียนกันได้แล้วนะคะ