เงินกู้นอกระบบนั้น เป็นเงินกู้ที่มีแต่ข่าวและชื่อเสียงไปในทางลบๆ ซึ่งไม่ว่าใครก็คงจะต้องได้รับคำเตือนแบบเดียวกันว่าไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเงินกู้นอกระบบ แต่ถึงอย่างนั้นทำไมถึงยังมีการปล่อยเงินกู้นอกระบบอยู่ได้จนถึงปัจจุบันและเงินกู้นอกระบบก็ยังมีลูกค้าไม่ขาดสาย คำตอบนั้นง่ายมากๆเลยล่ะครับ คำตอบคือ การกู้เงินนอกระบบนั้นมันสามารถกู้ได้อย่างง่ายดายง่ายแสนง่ายกว่าการกู้เงินในระบบหลายต่อหลายเท่าไงล่ะครับ นั้นคือ เหตุผลหลัก และ เป็นเหตุผลสำคัญ เพราะเพื่อนๆต้องลองนึกถึงภาพ คนที่กำลังเดือนร้อนต้องการเงินด่วนสักก้อน เพราะมีเหตุจำเป็นมากๆเป็นเหตุฉุกเฉินที่จะต้องใช้เงินก้อนอย่างรวดเร็วและนั้นทำให้ในบางทีการขอกู้เงินในระบบอาจจะไม่ทันการ

เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องไปกู้เงินนอกระบบ และนั้นยังไม่ได้ร่วมถึงคนที่มีเครดิตไม่ค่อยดีกู้เงินในระบบอย่างไรก็ไม่ผ่านสักทีคนแบบนี้ก็ต้องไปพึงพาเงินกู้นอกระบบเช่นเดียวกัน แต่ไม่ว่าจะอย่างไร ผมก็ยังคงอยากที่จะให้เพื่อนๆฟังคำแนะนำเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบเหมือนเดิมว่าเงินกู้นอกระบบนั้นไม่ดีไม่ควรที่จะไปเกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ดีสำหรับเพื่อนๆที่รู้สึกว่าการกู้เงินในระบบมันกู้ผ่านยากสักเหลือเกินจนต้องไปพึงเงินกู้นอกระบบนั้น ผมก็อยากที่จะแนะนำสินเชื่อตัวหนึ่งก่อนให้กับเพื่อนๆได้รู้จักกันเพื่อที่เพื่อนๆเหล่านั้นที่ตัดสินใจไปพึงเงินกู้นอกระบบจะได้ลองมากู้สินเชื่อตัวนี้กันก่อนแล้วถ้ากู้ผ่านจะได้ไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเงินกู้นอกระบบอีก ซึ่งสินเชื่อที่จะแนะนำนั้น ก็คือ สินเชื่อ Pico Finance ไปรู้จักสินเชื่อตัวนี้กันให้มากขึ้นกันครับ

สินเชื่อ Pico Finance คือ?

สินเชื่อ Pico Finance คือ?

สินเชื่อ Pico Finance คือสินเชื่อชนิดหนึ่งที่อยู่ภายใต้การกำกับและดูแลของกระทรวงการคลัง ซึ่งปกติแล้วการจะเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบของกระทรวงการคลังนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าเป็นบุคคลประชาชนคนธรรมดา แต่ สินเชื่อ Pico Finance นั้นมันเป็นตัวช่วยให้กับพี่น้องประชาชน ที่เป็นรายย่อย ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบนี้ได้ง่ายขึ้นอีกช่องทางหนึ่ง และเป็นตัวช่วยที่ดีอีกตัวช่วยหนึ่งในการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ โดย Pico Finance จะมีบริษัทและห้างหุ้นส่วนต่างๆเป็นคนปล่อยสินเชื่อตัวนี้ ซึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนตัวแทนของกระทรวงการคลังนั้นเอง ให้เพื่อนๆได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนของกระทรวงการคลัง โดยมีวงเงินที่ปล่อยกู้ และ ดอกเบี้ยที่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจน เรียบร้อยแล้ว ซึ่งใน Pico Finance ก็จะถูกแบ่ง ออกเป็น 2 แบบ หรือ 2 ประเภทด้วยกันได้แก่ Pico Finance และ Pico Finance Plus โดยทั้ง 2 อย่างมีความแตกต่างกันตรงวงเงินการปล่อยกู้ และอัตราดอกเบี้ย ต่อปี ไปดูกันว่าแตกต่างอย่างไรครับ

ความแตกต่างของ Pico Finance และ Pico Finance Plus

อย่างที่ได้บอกไปว่า ทั้ง Pico Finance และ Pico Finance Plus นั้นมีความแตกต่างกันอยู่ที่วงเงินการปล่อยกู้ และอัตราดอกเบี้ยต่อปี ซึ่งนี้แหละครับความแตกต่างของทั้ง 2 แบบ โดยวงเงินการปล่อยกู้ของ Pico Finance นั้นจะอยู่ที่ ไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน รวมทุกสัญญา และมีการคิดอัตราดอกเบี้ย 36% ต่อปี ส่วน Pico Finance Plus นั้นจะมีวงเงินการกู้อยู่ที่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน รวมทุกสัญญา และมีการคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 36% ต่อปี แต่ถ้าได้มีการกู้เงินเกิน 50,000 บาท ใน Pico Finance Plus ก็จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 28% ต่อปี

ส่วนดี ของ Pico Finance

ส่วนดี ของ Pico Finance

มาพูดต่อกันที่ส่วนดีของ Pico Finance กัน Pico Finance นั้นมีส่วนดีให้กับทั้งสองฝ่ายเลยล่ะครับทั้งของเจ้าหนี้ คือ บริษัทและห้างหุ้นส่วนต่างๆที่ปล่อยกู้สินเชื่อ Pico Finance และในส่วนของลูกหนี้ ก็คือ ผู้ที่ขอกู้สินเชื่อ Pico Finance นั้นเอง มาเริ่มกันที่ส่วนดีที่เจ้าหนี้ได้รับกันก่อนนะครับ สินเชื่อ Pico Finance เป็นเงินกู้ในระบบ เพราะฉะนั้นเจ้าหนี้ก็จะได้รับประโยชน์คือสามารถประกอบธุรกิจปล่อยสินเชื่อได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ให้กับลูกค้าในพื้นที่ และต่อมา คือ สินเชื่อ Pico Finance เป็นสินเชื่อ อเนกประสงค์ ซึ่งนั้นก็หมายความเจ้าหนี้ จะกำหนดสัญญา ให้มีหรือไม่มีหลักประกันในการกู้ก็ได้ตามแต่ความเหมาะสมในการชำระหนี้ของผู้ขอกู้ และสุดท้ายคือ ดอกเบี้ย ที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้ที่ 36% ต่อปี ถือเป็นดอกเบี้ย ที่สูงกว่าการกู้ยืมเงินทั่วไป และต่อมาให้เรามาดูส่วนดีที่ลูกหนี้ได้รับกันบ้างครับ สินเชื่อ Pico Finance เป็นเงินกู้ในระบบ เพราะฉะนั้น ลูกหนี้ก็จะได้รับความเป็นธรรม และยังมีกระทรวงการคลังคอยกำกับดูแลอีกด้วย ต่อมาคือ สินเชื่อ Pico Finance เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ เพราะฉะนั้นลูกหนี้จะกู้เงินไปเพื่ออุปโภคบริโภคหรือไปใช้กรณีฉุกเฉินจำเป็นก็ได้ และสุดท้าย ดอกเบี้ย 36% ต่อปี ถึงจะเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าเงินกู้ทั่วไป แต่ก็ยังถูกกว่าดอกเบี้ยของเงินกู้นอกระบบ และยังเป็นดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกอีกด้วย

คุณสมบัติผู้ขอกู้ สินเชื่อ Pico Finance

คุณสมบัติผู้ขอกู้ สินเชื่อ Pico Finance

คุณสมบัติผู้ขอกู้สินเชื่อ Pico Finance นั้นมีอยู่ด้วยกันหลักๆ คือ 2 อย่างได้แก่ เป็นบุคคลธรรมดา และ มีที่อยู่อาศัย ที่หมายรวมถึงที่พักและที่ทำงาน อยู่ในจังหวัดเดียวกับบริษัทและห้างหุ้นส่วนต่างๆที่ปล่อยกู้สินเชื่อ Pico Finance และคุณสมบัติเพิ่มเติม อย่างเช่น มีหลักประกันซึ่งจริงๆแล้วจะมีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีก็จะทำให้กู้ผ่านได้ง่ายกว่า และคุณสมบัติอื่นๆที่ทางบริษัทและห้างหุ้นส่วนจำกัดที่ปล่อยสินเชื่อ Pico Finance จะเป็นคนกำหนดเพิ่มเติมเอง

ถ้าคิดจะเป็นหนี้เลือกหนี้ในระบบดีกว่านอกระบบเป็นไหนๆ

ถ้าคิดจะเป็นหนี้เลือกหนี้ในระบบดีกว่านอกระบบเป็นไหนๆ

และสำหรับในบทความนี้ ถ้าเพื่อนๆได้อ่านมาถึงตรงนี้ก็หวังว่าจะเห็นด้วยนะครับว่าหนี้ ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม หนี้ในระบบก็ดีกว่านอกระบบในหลายๆแง่ และ หวังว่าเพื่อนๆเองก็จะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ สินเชื่อที่มีชื่อว่า Pico Finance ต้องบอกเลยว่าสินเชื่อตัวนี้ กู้ง่าย ดอกเบี้ยไม่แพงอย่างที่คิด คุณสมบัติที่จะกู้ก็มีไม่มาก ถ้าเพื่อนๆท่านไหนต้องการเงินด่วนจริงๆสักก่อน ก็อยากให้ลองไปขอกู้สินเชื่อ Pico Finance กันสักก่อนที่จะไปกู้นอกระบบนะครับ เพราะ บอกเลยว่าถ้าไปยุ่งเกี่ยวกับหนี้นอกระบบแล้ว การจะกลับตัวกลับมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับ ฝากเอาไว้ให้คิดนะครับเพื่อนๆ