หลายคนคงมีปัญหาเรื่องบัตรเครดิตเสียหายหรือชำรุด เนื่องจากว่าบัตรเครดิตทำมาจากพลาสติกที่ฝังแถบแม่เหล็ก และชิพโลหะออกมาให้ผู้ถือบัตร เมื่อเราใช้บัตรนี้บ่อยครั้งจนชำรุดจึงทำให้เครื่องไม่สามารถอ่านข้อมูลในบัตรเครดิตได้

เมื่อบัตรเครดิตของเราเสียหายหรือชำรุดจึงทำให้เราไม่สามารถทำรายการต่างๆได้เลย ไม่ว่าจะเป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการ เพราะบัตรเครดิตที่เป็นพลาสติกนั้นมีลักษณะบางเฉียบจึงเป็นเรื่องง่ายที่บัตรเครดิตจะชำรุด แตก หักได้ง่าย หรืออาจทำให้แถบแม่เหล็ก/ชิพโลหะหลุด หรือเนื่องจากเราเก็บรักษาบัตรอย่างไม่ถูกวิธีอาจทำให้บัตรเกิดความชื้นทำให้รูดบัตรไม่ได้ เครื่องไม่สามารถอ่านข้อมูลบัตรได้ ดังนั้นเมื่อบัตรเครดิตของเราเสียหายหรือชำรุดเราต้องทำอย่างไรบ้าง ให้เรามาดูด้วยกันนะคะ

credit card damaged

RPPD/shutterstock.com

โทรแจ้งความประสงค์ออกบัตรใหม่

โทรแจ้งความประสงค์ออกบัตรใหม่

ผู้ถือบัตรสามารถโทรแจ้งยายัดบัตรเครดิตเดิมกับธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ออกบัตร เพื่อขอทำบัตรใหม่ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าของธนาคารหรือสาขาใดก็ได้ที่ท่านสะดวก หรือหากท่านไม่สะดวก หรือไม่สามารถเดินทางไปธนาคารหรือสถาบันการเงินผู้ออกบัตรได้ ให้ท่านรีบโทรแจ้งไปที่ Call Center ได้ตลอด 24 ชม. เพื่อขออายัดบัตร และขอทำบัตรใหม่ได้ด้วยเช่นกัน

ให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่

ให้ข้อมูลเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือบัตรอย่างละเอียด เพื่อป้องกันการโจรกรรมที่อาจเกิดขึ้นจากมิจฉาชีพ สิ่งที่ท่านต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ เช่น บัตรที่เราใช้เป็นบัตรแบบไหน, ชื่อ-สกุลของผู้ถือบัตร, วันเดือนปีเกิด, หมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก, วันเดือนปีที่ทำบัตรและหมดอายุ, ที่อยู่ของเรา เป็นต้น และเมื่อเจ้าหน้าที่ให้บริการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินการออกบัตรใหม่ให้กับท่านทันที จากนั้นทางธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ผู้ออกบัตรจะแจ้งให้ท่านทราบว่าสามารถรับบัตรได้เมื่อไหร่ ซึ่งอย่างน้อยจะไม่เกิน 1 สัปดาห์

อาจต้องมีการส่งที่อยู่ให้หากใช้บริการส่งบัตรผ่านไปรษณีย์

อาจต้องมีการส่งที่อยู่ให้หากใช้บริการส่งบัตรผ่านไปรษณีย์

บางครั้งผู้ถือบัตรมีความต้องการที่จะให้ธนาคารหรือสถาบันการเงินส่งบัตรเครดิตใหม่ทางไปรษณีย์ อาจจะด้วยเหตุผลที่ท่านไปทำงานที่อื่น หรืออาจจะไม่สะดวกไปรับที่ธนาคารหรือสาขาของผู้ออกบัตรนั้นได้ ในกรณีสามารถทำได้หากบัตรนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกบัตรใหม่ แต่หากมีค่าใช้จ่ายในการออกบัตรใหม่ท่านสามารถรับบัตรได้ที่ธนาคารหรือสาขานั้นเพื่อชำระค่าบริการในการออกบัตรใหม่ตามประกาศของแต่ละธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นๆ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการออกบัตรใหม่ตั้งแต่ไม่เสียค่าใช้จ่ายไปจนถึง 50 บาทขึ้นไป/ครั้ง ท่านสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการออกบัตรใหม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น บัตรเครดิตบุคคลฟลีทการ์ด-กสิกรไทย เสียค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ 50 บาท/ครั้ง, บัตรเครดิตเพย์เวฟ เสียค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ 200 บาท/ครั้ง, บัตรเครดิตอัพทูมี/บัตรเครดิตคิงเพาเวอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ไม่เสียค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่, บัตรเครดิตแพลตินัมธนาคารกรุงเทพ/บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรสทุกประเภท เสียค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ 200 บาท/ครั้ง, บัตรเครดิตซิตี้ อัลทิม่า เสียค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ 7,000 บาท/ครั้ง, บัตรเครดิตอิออน โกลด์/บัตรเครดิตอิออน คลาสสิค เสียค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ 200 บาท/ครั้ง, บัตรเครดิตกรุงศรีคาร์ด/บัตรกรุงศรีวีซ่า เสียค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ 214 บาท/ครั้ง

รับบัตรตามช่องทางที่เลือกไว้

รับบัตรตามช่องทางที่เลือกไว้

หากท่านรับบัตรเครดิตใหม่ทางไปรษณีย์ท่านสามารถรอรับบัตรใหม่ได้ตามที่อยู่ที่ท่านให้ไว้กับทางธนาคารหรือสถาบันการเงิน และท่านสามารถรับบัตรเครดิตใหม่ได้ที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินหลักที่ออกบัตรให้ หรือหากท่านไม่สะดวกก็สามารถรับบัตรเครดิตได้ที่ธนาคารหรือสถาบันการเงินสาขาใกล้บ้าน

วิธีเก็บรักษา

วิธีเก็บรักษา

นอกจากบัตรเครดิตจะหมดอายุตามที่กำหนดในบัตรแล้วนั้น และที่สำคัญเราจะเห็นว่าบัตรเครดิตมีลักษณะเป็นพลาสติกและบางมากอย่างที่อธิบายไปแล้วนั้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้บัตรเครดิตของคุณเสียหรือชำรุดได้ง่าย ทางที่ดีเราควรที่จะป้องกันเพื่อไม่ให้บัตรของเราชำรุดก่อนกำหนดน่าจะที่สุด เพราะบัตรของเราบางประเภทก็มีค่าใช้จ่ายในการออกบัตรใหม่ด้วย ดังนั้นเราจะบำรุงรักษาบัตรของเราอย่างไรได้บ้าง เรามาดูด้วยกันนะคะ

เก็บบัตรเครดิตไว้ในซองพลาสติกใส

โดยแยกบัตรแต่ละใบไว้ไม่ให้แถบแม่เหล็กหรือชิพโลหะสัมผัสกัน หากต้องการเก็บไว้ด้วยกันควรที่จะหันหน้าแถบแม่เหล็กหรือชิพโลหะไปคนทางกันจะดีกว่า

ไม่ควรนำบัตรเครดิตเข้าใกล้วัตถุที่มีแม่เหล็ก เช่น ตู้เย็น หรือไมโครเวฟ เป็นต้น

ห้ามทำให้แถบแม่เหล็กหรือชิพโลหะเกิดรอยขีดข่วน ซึ่งส่งผลทำให้เครื่องไม่สามารถอ่านข้อมูลบัตรเครดิตได้ ท่านก็จะไม่สามารถชำระค่าสินค้าหรือบริการได้

ไม่ควรเก็บบัตรเครดิตในสถานที่ที่มีความร้อนสูง ท่านควรเก็บบัตรไว้ในสถานที่แห้งและเย็น เนื่องจากบัตรเป็นพลาสติกอาจทำให้พลาสติกลอกหรือหลุดออกมาได้

ควรทำความสะอาดบัตรเครดิตทุกครั้งหลังการใช้งาน อย่าให้สิ่งแปลกปลอมเกาะบัตรหรือแถบแม่เหล็กได้

อย่าให้บัตรถูกสารเคมีบางชนิดที่ทำให้ตัวหนังสือหรือตัวเลขบนบัตรเครดิตละลายได้ อย่างเช่น ทินเนอร์ หรือ แอลกอฮอล์ เป็นต้น

ควรเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้บัตรเครดิตบิดงอ หรือพับได้

บัตรเครดิตมีประโยชน์และใช้งานง่ายต่อผู้ถือบัตรเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการชำระสินค้าหรือบริการ แต่หากว่าบัตรไม่มีการบำรุงรักษาหรือป้องกันบัตรไม่ให้เกิดความเสียหายหรือชำรุดก็จะเป็นปัญหาใหญ่แน่นอน เพราะเราจะเห็นว่าค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการออกบัตรใหม่นั้นมีหลายแบบตั้งแต่ไม่มีการเรียกเก็บ และหากมีค่าใช้จ่ายก็แพงแสนแพง เนื่องจากเราลองคิดดูว่าหากบัตรของเราเสียหายหรือชำรุด ใน 1 เดือนหลายๆครั้ง เราก็คงไม่ชอบแน่ๆเมื่อต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายออกบัตรใหม่รวมกันแล้วก็มากพอสมควร ดังนั้นหากเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเราก็ควรที่จะป้องกันไว้ก่อนจะดีกว่า ซึ่งหวังว่าข้อมูลข้างต้นจะเป็นประโยชน์ต่อทุกๆท่านนะคะ