งานอาชีพ HR เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ค่อนข้างทางสมัยและอาชีพนี้ก็ค่อนข้างนี้วัยรุ่นหลายคนที่เป็นคนในยุคปัจจุบันสนใจและอยากที่จะทำงานแบบนี้ ซึ่งงานนี้จะช่วยเสริมทักษะของเราในหลายๆด้านและเป็นประโยชน์กับคนที่ทำงานนี้ค่อนข้างมากเลยทีเดียว ยังรวมถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับเมื่อคุณทำงานอีกด้วยในบทความนี้เราจะพูดถึงอาชีพงาน HR การว่าเป็นอาชีพอะไรและทำงานแบบไหนได้บ้าง และอาชีพนี้น่าสนใจอย่างไร มีข้อดีข้อเสียอย่างไร? ให้เรามาเริ่มกันที่งานอาชีพ HR คืออะไรดังต่อไปนี้…

อาชีพงาน HR คืออะไร?

อาชีพงาน HR คืออะไร?

ถ้าพูดให้เต็มคำเลยในภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่า Human Resources ซึ่งเป็นงานอาชีพทางด้านบริหารทรัพยากรบุคคลและยังดูแลในเรื่องของการเลือกบุคคลหรือบุคลากรว่าจ้างอะไรต่างๆ ทำนองนี้และยังรวมถึงสวัสดิการของบุคลากรอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันนี้งานอาชีพนี้มีความนิยมเป็นอย่างมากและเป็นอาชีพที่ต้องการตำแหน่งบุคลากรที่ทำงานนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวซึ่งตำแหน่งนี้จะทำหน้าที่ในการช่วยพัฒนาพนักงานหรือบุคลากรในบริษัทให้พวกเขามีคุณสมบัติหรือความสามารถมากขึ้นที่จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขายังต้องเป็นคนที่สามารถเข้าหาหรือคุยกับทุกคนได้ซึ่งต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีที่จะคุยกับทุกๆกลุ่มถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นหรืออีกทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านั้นให้มีความปรองดองและทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าบริษัทต่างๆก็จะให้ความสำคัญกับงานหรือพนักงาน HR เมื่อคืนเป็นพิเศษเพราะเนื่องจากว่าพวกเขาทำหน้าที่ในการบริหารทิศทางของบริษัทว่าจะดำเนินไปอย่างไรรวมถึงนโยบายต่างๆและแนวทางการทำงานอีกด้วยซึ่งส่วนต่างๆเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญในทางบริษัทเพื่อที่จะวางแผนและทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น

ซึ่งจะทำงานแบบนี้ก็จะต้องมีทักษะความสามารถในการทำงานซึ่งจะต้องเป็นคนที่เก่งทางด้านบริหารและประสานงานในเรื่องต่างๆในความรับผิดชอบก็จะต้องมีความรับผิดชอบสูงในการทำงานเป็นทีมอีกด้วย เพราะงานแบบนี้อาศัยการบริหารเป็นส่วนใหญ่ซึ่งจะเป็นคนที่สรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำงานในแผนกต่างๆ และยังช่วยรายการจัดอบรมเพื่อที่จะมีประสิทธิภาพกับพนักงานมากขึ้น เพื่อที่จะอบรมทักษะต่างๆในการทำงานและสามารถพัฒนาบุคลิกและส่งเสริมการทำงานเป็นทีมด้วยรวมถึงเรื่องต่างๆเรื่องทำวีซ่าถ้ามีพนักงานเป็นคนต่างชาติเข้ามาทำงานในบริษัทหรือจัดหาใบอนุญาตเช่น work permit ให้กับพวกเขาด้วย

หลายคนที่พวกเขาพยายามที่จะทำงานเกี่ยวกับสายนี้พวกเขาจะต้องเป็นคนที่มีความรู้เกี่ยวกับหลายอย่างให้เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเกี่ยวข้องกับงานนี้ อันดับแรกก็คืองานสรรหาหรือจับจ้างบุคคลที่จะทำงานในบริษัทโดยปกติแล้วพวกเขาจะทำหน้าที่เป็นคนรับหน้าที่ติดป้ายประกาศรับสมัครพนักงานหรือเป็นคนนัดสัมภาษณ์บางครั้งเขาเองต้องเป็นคนนั่งฟังผู้สัมภาษณ์งานอีกด้วยซึ่งจะเป็นคนจราจรต่อรองทางด้านเงินเดือนในบางครั้ง และยังเป็นพวกงานฝึกอบรมซึ่งบางครั้งพวกเขาต้องเป็นคนที่จัดหลักสูตรการอบรมให้กับพนักงานในแผนกต่างๆเพื่อที่เขาจะได้รับประโยชน์มากขึ้นและมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะเสริมให้พวกเขามีศักยภาพและทักษะในการทำงานทำให้งานออกมาดีมากขึ้น อีกทั้งยังต้องดูแลผลประโยชน์ของแต่ละคนเป็นส่วนบุคคลและจัดเอกสารต่างๆให้พวกเขาไม่ว่าจะเป็นเอกสารเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือนหรือประกันอะไรต่างๆทำนองนี้ อีกทั้งยังเป็นกำลังใจให้กับพนักงานที่จะให้พวกเขามีแรงที่จะทำงานต่อไปด้วยคล้ายๆให้กำลังใจเขานั่นแหละ ให้เรามาดูว่างานอาชีพ HR มีความน่าสนใจอย่างไรบ้างในต่อไปนี้...

งานอาชีพ HR น่าสนใจอย่างไรบ้าง?

งานอาชีพ HR น่าสนใจอย่างไรบ้าง?

งานนี้ก็มีความน่าสนใจก็คือมีทักษะความรู้มากมายที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดการทำงานไม่ซ้ำกันและยังมีความรู้ที่จำเป็นต้องมีเช่นฝึกให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นในงานอาชีพและมีไหวพริบในการปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันกับสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งแน่นอนว่าการปรับตัวเองแบบนั้นก็จะต้องอาศัยทั้งเวลาและประสบการณ์เพื่อที่จะช่วยให้เราเป็นคนที่คิดอย่างรอบคอบและสามารถตัดสินใจได้อย่างดีและมีผลประโยชน์กับทุกฝ่ายมากที่สุด และอีกทั้งยังทำให้คุณควบคุมตัวเองได้ในภาวะที่กดดันถ้าคุณพยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์เท่ากันและถ้าคุณไม่รู้จริงๆว่าจะจัดการกับปัญหาอย่างไรควรที่จะตัดสินใจตามข้อเท็จจริงที่มีอยู่ไม่ควรเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอีก

ทั้งยังการทำงานแบบนี้ช่วยให้เราได้เจอคนหลายๆฝ่ายซึ่งงานนี้ทำให้คุณได้เปิดหูเปิดตาเพราะได้เห็นความหลากหลายและมีความคิดต่างๆทางด้านวัฒนธรรมที่หลากหลายซึ่งอาจจะท้าทายแต่ทำให้คุณรู้สึกไม่เบื่อกับการทำงานและยังทำให้คุณมีโอกาสได้เจอกับลูกชายหรือผู้บริหารระดับสูงได้ซึ่งสามารถเรียนรู้จากตัวอย่างของพวกเขาทำให้คุณพัฒนาตัวคุณเองมากขึ้นไปในทางที่ดี ชอบเสน่ห์ของการพูดของเราด้วยเช่นกันเพราะว่าเราอาจจะรู้จักพนักงานหลายๆคนได้รู้จักหลายๆนิสัยเพื่อที่จะสามารถนำมาปรับใช้กับบริษัทองค์กรของคุณได้

ยิ่งถ้าเป็นคนที่ชอบทำงานอยู่ติดต่อกับคนส่วนใหญ่อยู่แล้วก็จะรักงานนี้มากเพราะงานนี้คุณจะได้ติดต่อกับหลายคนและรู้ถึงพฤติกรรมต่างๆและสามารถที่จะใช้ศิลปะในการพูดและฝึกไปในตัวด้วยที่จะพูดให้เขาสนใจอะไรทำนองนี้ ซึ่งงานนี้มีความน่าสนใจตรงที่สามารถสร้างประสิทธิภาพให้กับการบริหารส่วนบุคคลซึ่งจะทำให้บริษัทพัฒนายิ่งขึ้นและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งต่างๆของแนวทางธุรกิจอีกด้วยซึ่งงานนี้ไม่มีหลักสูตรตายตัวในการทำงานแต่ต้องอาศัยความปรับปรุงและความเร็วที่จะเปลี่ยนแปลงซึ่งมีไหวพริบทำให้แนวทางขององค์กรก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นโดยจะมีจุดประสงค์ที่สามารถทำให้องค์กรของคุณก้าวหน้าไปได้อย่างประสบความสำเร็จและมีจุดมุ่งหมาย ให้เรามาดูกันว่าอาชีพนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างที่เราควรรู้ดังต่อไปนี้…

งานอาชีพ HR มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง?

งานอาชีพ HR มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้าง?

ข้อดีของงานสาย HR ก็คือคุณสามารถมีโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองอย่างสม่ำเสมอทั้งคุณและคนที่คุณพบปะเพื่อจะได้รับประโยชน์ทั้งคู่เพราะต่างคนต่างแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อที่จะพัฒนาคุณสมบัติของแต่ละคน และพัฒนาความสามารถต่างๆเพื่อที่จะศึกษาการพัฒนาสายงานอาชีพที่คุณทำงานอยู่ให้เติบโตยิ่งขึ้นและจะช่วยให้คุณเข้าใจในการบริหารงานซึ่งถ้าครูมีประสบการณ์หลายๆปีก็จะทำให้คุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตไปในทางที่ดีมากขึ้น และคุณจะรู้จักที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกะทันหันได้มากกว่า คุณจะได้รู้ถึงวิธีที่จะช่วยเหลือหรือทำให้บริษัทมีความสุขและไม่มีปัญหาซึ่งกันและกันชื่อทำให้คนรู้สึกสนุกกับงานไปด้วยเกิดความภูมิใจมากขึ้น

ข้อเสียของงานสาย HR คือการทำงานกับคนส่วนใหญ่อาจจะต้องใช้ความอดทนสูงเพราะบางคนพึ่งเป็นพนักงานและคุณอาจจะรู้สึกกดดันรู้สึกเครียดเป็นบางครั้ง อาชีพนี้ต้องอาศัยความรวดเร็วทันสถานการณ์และยังต้องเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบซึ่งแน่นอนว่าต้องมีความอดทนที่ค่อนข้างสูงในทีเดียวมีก็อาจเป็นผลเสียอีกอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกเครียด

งานอาชีพ HR น่าสนใจ

งานอาชีพ HR น่าสนใจ

การทำงานอาชีพสายนี้เป็นงานทำงานนายแบบธุรการซึ่งทำงานแบบนี้จะช่วยให้เราพัฒนาความสามารถทั้งตัวเราและพนักงานที่เราทำงานด้วย ซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณอยากทำงานในสายนี้คุณจะต้องเรียนจบคณะต่างๆเช่นคณะศิลปศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์ ซึ่งถ้าคุณจบทางนี้คุณก็จะทำงานเกี่ยวกับอาชีพ HR ซึ่งก็คืองานแบบที่เราได้รู้จักกันไปในตอนต้นของบทความนี้นั่นแหละสิ่งที่จะช่วยให้เราพัฒนาไปในทางการงานและในภาคปฏิบัติมากขึ้น ซึ่งตามปกติแล้วก็จะมีบริษัทที่เขาติดป้ายรับสมัครพนักงานเพื่อที่จะให้ผู้คนที่จบจากการเรียนอย่างที่บอกไปนั้นสามารถสมัครเข้ามาทำงานด้วยและคุณจำเป็นต้องมีคุณสมบัติที่ตรงกับงานงานนั้นด้วยเพื่อที่จะทำงานได้ตรงตามเป้าหมายของบริษัท

ดังนั้น ถ้าคนอยากทำงานแบบนี้ควรจะต้องเป็นคนที่เริ่มเรียนรู้และเข้าใจคนเป็นพื้นฐานเพราะนั่นจะไม่ควรมีทักษะและการพูดที่ตรงกับความต้องการของบริษัทในปัจจุบันมากขึ้นซึ่งจะฝึกคนไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษาและการสื่อสารอีกด้วย คุณจะต้องเป็นคนเอาจริงเอาจังกับการทำงานและต้องตั้งใจฟังเมื่อมีคนแนะนำหรืออยากปรับปรุงในสิ่งที่คุณทำผิดพลาดเพื่อที่จะนำมาแก้ไขตัวเองและทำให้ดีขึ้นการทำงานทุกอย่างจะต้องอาศัยประสบการณ์และความรู้ที่เคยทำผิดพลาดมานั่นแหละเพื่อที่จะช่วยเราให้พัฒนามากขึ้นและสามารถนำมาใช้ได้จริงอีกทั้งยังทำให้คนเติบโตไปในทางที่ดีและเป็นตัวอย่างให้กับรุ่นต่อไปอีกด้วย ขอให้คุณเป็นคนที่มีความคิดในแง่บวกเพื่อที่จะทำงานได้อย่างคล่องแคล่วและมีความคิดสร้างสรรค์ในการเติบโตอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะพัฒนาและมีชื่อเสียงที่ดี

ตามบทความนี้ถ้าเพื่อนๆลองนำไปศึกษาดูก็จะทำให้เพื่อนๆเข้าใจอาชีพนี้มากขึ้นและลองเลือกดูว่าอยากทำงานอาชีพอะไรจะเป็นอาชีพแบบนี้ไหมแล้วมีคุณสมบัติในการทำได้ไหม ซึ่งต้องอาศัยการคิดใคร่ครวญอย่างละเอียดว่าสามารถทำงานแบบไหนได้บ้างซึ่งเป็นการตั้งเป้าหมายที่ดีมากถ้าคุณตั้งเป้าหมายตั้งแต่เนิ่นๆว่าอยากทำงานแบบไหนก่อนคิดจะเลือกเรียนสายอาชีพอะไรหรือเรียนคณะไหน ดังนั้นงานอาชีพนี้ก็ไม่ได้สมัครหลายคนระยะที่จะเข้าใจสลายคนแต่ถ้าคุณมีความมุ่งมั่นในการทํางานพร้อมที่จะตั้งใจปรับเปลี่ยนทุกสถานการณ์เพื่อทำให้อาชีพของคนประสบความสำเร็จได้นั้นคุณจะเป็น HR มืออาชีพอย่างแน่นอนในอนาคต