ในปัจจุบันหากเราจะเอ่ยถึงคำว่า “ประกันชีวิต” เชื่อได้ว่าหลายๆคนคงจะมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีว่าประกันชีวิตนี้มีประโยชน์มากมายหลายด้านขนาดไหน ไม่ว่าจะเป็นในด้านความคุ้มครอง การออมเงิน การวางแผนการเงินอนาคตแล้ว ก็ยังให้ประโยชน์ในเรื่องของการลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีอีกด้วยค่ะ ด้วยประโยชน์ที่มีมากมายที่ประกันชีวิตนั้นสามารถตอบโจทย์คนในยุคปัจจุบันได้ จึงทำให้ผู้คนหันมาสนใจและเปิดใจในการทำประกันชีวิตกันแพร่หลายมากขึ้น ประกันชีวิตในปัจจุบันจึงนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการเงินที่กำลังได้รับความนิยมในขณะนี้กันเลยค่ะ

ในปัจจุบันบริษัทประกันชีวิตแต่ละแห่งได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย เพื่อที่จะให้แบบประกันต่างๆนั้นสามารถที่จะเข้าถึงความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มให้ได้มากที่สุด อาทิเช่น แบบที่เน้นความคุ้มครองสวัสดิการควบคู่ด้วยกัน , การออมที่เน้นการลดหย่อนภาษี , การออมแบบเน้นการลงทุน (Unit link) , การออมแบบเน้นชีวิตวัยเกษียณ ฯลฯ ไม่ว่าจะมีแบบประกันออกมามากมายขนาดไหนก็ตาม แต่แท้จริงแล้วพื้นฐานของประกันชีวิตนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 4 แบบเท่านั้นค่ะ ซึ่งแต่ละแบบพื้นฐานนั้นมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราซึ่งต้องเป็นคนตัดสินใจเลือกเองแล้วล่ะค่ะว่าแบบประกันชีวิตแบบไหนที่เหมาะกับเรา  ส่วนแบบไหนจะเน้นอะไรกันบ้างนั้น เรามาติดตามอ่านไปพร้อมกันได้เลยค่ะ

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลานี้ เป็นประกันชีวิตประเภทที่มีค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ต่ำ และถูกมาก ตัวสัญญาของประกันชีวิตประเภทนี้จะให้ความคุ้มครองที่แก่ผู้เอาประกันในระยะสั้นที่สุดเริ่มตั้งแต่ 5 ปีเป็นต้นไป โดยที่สัญญานี้จะให้ความคุ้มครองชีวิตแก่ผู้เอาประกันเต็มทุนประกัน 100% ไปจนตลอดอายุของสัญญา และเมื่อครบกำหนดสัญญานี้ ผู้เอาประกันจะไม่ได้รับเงินคืนแต่อย่างใด เรียกได้ว่าเป็นการซื้อความคุ้มครองให้กับชีวิตแบบล้วนๆตามช่วงเวลาที่ผู้เอาประกันเลือกทำไว้เลยล่ะค่ะ แบบประกันประเภทนี้จึงช่วยให้คนที่มีรายได้น้อยจริงๆก็สามารถที่จะซื้อ และมีความคุ้มครองชีวิตได้อย่างสบายๆ ประกันประเภทนี้จึงเหมาะที่จะทำไว้เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาด้านการเงินของคนข้างหลัง ในกรณีที่ผู้เอาประกันนั้นมีเหตุที่จะต้องจากไปก่อนวัยอันควรค่ะ เพราะในช่วงระยะเวลาที่สัญญาประกันชีวิตมีผลอยู่นี้ ประกันประเภทนี้ก็จะให้ความคุ้มครองกับชีวิตแบบเต็มทุนประกัน 100% ในทุกๆกรณีที่เป็นเหตุให้ผู้เอาประกันต้องเสียชีวิตค่ะ  เหมือนเป็นการสร้างเงินก้อนไว้ให้กับครอบครัว หรือคนที่รักและห่วงใยที่อยู่ข้างหลังของเราเป็นก้อนสุดท้าย เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาด้านการเงินที่อาจเกิดขึ้นกับพวกเขาในวันที่เราไม่อยู่นั่นเองค่ะ

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ

ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ เป็นแบบประกันที่มีไว้เพื่อการเน้นให้เป็นมรดกแก่คนข้างหลัง เป็นแบบประกันที่มีค่าเบี้ยราคาถูกเช่นกันค่ะ ลักษณะของแบบประกันตัวนี้นั้นจะมีระยะเวลาที่ให้ความคุ้มครองชีวิตเต็มทุนประกัน 100% ให้แก่ผู้เอาประกันไปจวบจนถึงอายุ 85 ปีขึ้นไปค่ะ และการชำระค่าเบี้ยประกันสำหรับแบบประกันประเภทนี้นั้น จะมีการชำระเบี้ยแค่ช่วงเวลาหนึ่งตามที่ผู้เอาประกันได้เลือกไว้ในตอนทำสัญญา เช่น 12 ปี 18 ปี 20 ปี ฯลฯ คือเมื่อผู้เอาประกันได้ชำระค่าเบี้ยประกันครบตามจำนวนปีที่ได้ตกลงกันไว้ ก็ไม่ต้องมีการชำระเบี้ยอีกต่อไปแต่ยังคงได้รับความคุ้มครองในทุกๆกรณีที่เป็นเหตุให้ต้องสูญเสียชีวิตแบบเต็มทุนประกันยาวไปจนถึงผู้เอาประกันมีอายุครบ 85 ปีขึ้นไปค่ะ ซึ่งประกันชีวิตแบบตลอดชีพนี้จะแตกต่างจากแบบประกันชั่วระยะเวลาตรงที่ว่าจะหากผู้เอาประกันยังมีชีวิตอยู่ไปจนถึงครบสัญญา ก็จะได้รับเงินคืนแบบเต็มทุนประกัน100% ค่ะ จึงเรียกได้ว่าเป็นแบบประกันที่จะได้รับเงินคืนแน่นอนไม่ว่าผู้เอาประกันจะมีชีวิตอยู่ถึงจนครบสัญญา หรืออยู่ไม่ถึงก็ตามที ขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน ประกันตัวนี้ก็จะมีเงินคืนให้แน่นอนค่ะ

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์นี้เป็นแบบประกันที่มีการผสมผสานกันระหว่างประกันชีวิตและการออมทรัพย์ค่ะ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของประกันชีวิตที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เพราะสามารถนำมาใช้วางแผนการเงินในอนาคตได้มากมายหลายอย่างค่ะ เนื่องจากคนส่วนใหญ่มองประกันชีวิตประเภทนี้ว่าเป็นการออมเงินแบบที่ให้ความคุ้มครองชีวิต แถมยังมีผลตอบแทนแบบแน่นอนจากการออมเงินในการทำประกันชีวิตประเภทนี้ ลักษณะของการชำระเบี้ยก็ยังช่วยสร้างวินัยการออมอย่างสม่ำสเมอได้ดีอีกด้วยค่ะ

เนื่องจากว่ามีในส่วนของการออมทรัพย์เข้ามาเพิ่มเติมเข้าไปกับความคุ้มครองชีวิต จึงทำให้ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์นี้มีค่าเบี้ยประกันที่ราคาสูงกว่าแบบที่ได้กล่าวผ่านมาแล้วข้างต้นค่ะ โดยส่วนใหญ่ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ที่เป็นที่นิยมกันอยู่นี้ มักจะมีระยะเวลาของสัญญานั้นอยู่ที่ 10 ปีขึ้นไป มีการชำระค่าเบี้ยที่สั้นที่สุดเริ่มต้นที่ 1 ปีขึ้นไปค่ะ ซึ่งตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่ความชอบ ความพอใจของผู้เอาประกันค่ะ ในส่วนของความคุ้มครองนั้นก็เหมือนกับแบบประกันชีวิตที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น นั่นคือผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองชีวิตทุกๆกรณีในช่วงระยะเวลาที่ประกันชีวิตมีผลบังคับค่ะ กรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเป็นเหตุให้ต้องสูญเสียชีวิต ทางบริษัทประกันก็จะจ่ายเงินตามทุนประกันที่ได้ระบุไว้ในสัญญาแก่ผู้รับประโยชน์ที่ถูกระบุไว้ในสัญญาค่ะ ซึ่งในส่วนของทุนประกันของประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์อาจจะสูงเกิน 100% ของทุนประกันก็ได้ ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ที่ระบุไว้ในสัญญาด้วยค่ะ

ประกันชีวิตแบบำนาญ

ประกันชีวิตแบบำนาญ

ประกันชีวิตแบบบำนาญเป็นผลิตภัณฑ์ของประกันชีวิตรูปแบบใหม่ที่ออกมาได้ไม่นาน และก็ค่อนข้างจะได้รับความนิยมจากคนในปัจจุบันเข่นกันค่ะ เพราะเป็นประกันชีวิตที่เน้นชีวิตหลังวัยเกษียณอย่างแท้จริง ประกันชีวิตแบบบำนาญนี้เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวของการประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เข้าด้วยกันค่ะ เป็นลักษณะประกันชีวิตที่เน้นรูปแบบของการเก็บออมเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ชีวิตหลังเกษียณ และยังได้รับความคุ้มครองชีวิตแบบเต็มทุนประกันตลอดสัญญาอีกด้วยค่ะ สัญญาของประกันชีวิตประเภทนี้มักจะมีค่าเบี้ยที่ไม่สูงเท่ากับแบบสะสมทรัพย์ แต่เน้นจะชำระเบี้ยแบบต่อเนื่องไปจนถึงผู้เอาประกันชีวิตอายุ 60 ปีค่ะ

ในส่วนของเงินที่ได้รับนั้น ผู้เอาประกันจะได้รับเงินก้อนจำนวนหนึ่งตอนอายุ 60 ปี (หยุดชำระเบี้ย) และหลังจากนั้นผู้เอาประกันจะยังได้รับเงินต่อเนื่องไปทุกเดือน หรือทุกปีจนครบอายุสัญญา ซึ่งอาจอยู่ที่ 75 ปีขึ้นไป ตรงนี้ก็ต้องแล้วแต่เงื่อนไขของสัญญาที่ได้ระบุไว้ชัดเจนในตอนต้นที่เริ่มทำประกันชีวิตแล้วค่ะ นอกจากนี้ก็ยังจะได้รับความคุ้มครองชีวิตทุกๆกรณีเต็มทุนประกันไปตลอดโครงการกันอีกด้วย ประกันแบบบำนาญนี้จึงเป็นเหมือนการวางแผนการเงินเพื่อการเกษียณอายุ ที่สามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินชีวิตหลังเกษียณให้กับผู้เอาประกัน และยังส่งต่อเป็นมรดกให้กับคนข้างหลังได้อย่างแท้จริงเลยล่ะค่ะ คนที่มองการณ์ไกล และอยากที่จะวางแผนด้านการเงินไว้เพื่อเกษียณจึงหันมาทำประกันประเภทนี้กันมากมาย และหากการเริ่มต้นทำประกันประเภทนี้อยู่ที่ช่วงอายุไม่มากแล้วนั้น ค่าเบี้ยประกันก็ยิ่งถูกมากและได้รับผลประโยชน์ยิ่งเยอะอีกด้วยค่ะ จึงนับได้ว่าอายุน้อยๆเลือกทำประกันประเภทนี้นั้นช่างคุ้มเกินคุ้มจริงๆค่ะ

เลือกถูกก็จะตอบโจทย์ได้ตรงจุด

เลือกถูกก็จะตอบโจทย์ได้ตรงจุด

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ “การเลือกแบบประกันชีวิตให้เหมาะกับเรา” ที่ได้นำมาฝากกันในวันนี้ หวังว่าคงจะช่วยเพื่อนๆนำใช้พิจารณาในการเลือกซื้อประกันชีวิตในแบบที่ตรงใจ และตอบโจทย์ทุกๆความต้องการของตัวเราในวันข้างหน้าได้อย่างตรงจุดกันแล้วนะคะ

เนื่องจากในทุกวันนี้แบบประกันมีให้เลือกมากมายเสียจนบางทีเราอาจต้องปวดหัวเลือกกันไม่ถูก หรือไม่ก็หลากหลายเสียจนทำให้เราเลือกจนหลงประเด็นไปว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไร ทำให้การซื้อประกันที่ได้มานั้นไม่ตรงวัตถุประสงค์ ไม่สอดคล้องกับสภาวะการเงินของเรา เกิดการมองไม่เห็นความสำคัญ รู้สึกกลับกลายเป็นภาระที่เพิ่มขึ้น และสุดท้ายก็ปล่อยทิ้งไปเฉยๆอย่างน่าเสียดายค่ะ การเลือกแบบประกันชีวิตให้เหมาะกับเราจึงนับเป็นสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญ เพื่อให้การซื้อของเราในอนาคตนั้นจะได้มีประกันชีวิตที่ตรงกับความต้องการ และเกิดประโยชน์กับตัวเราอย่างแท้จริงค่ะ