สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แรบบิท

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แรบบิท

ข้อดีที่ 1: ใช้เป็นทั้งบัตรเครดิต บัตรโดยสารรถไฟฟ้าบีทีเอสและเอ็มอาร์ที รวมถึงใช้เป็นแรบบิทที่ร้านค้าที่รับแรบบิท

ข้อดีที่ 2: ด้วยเทคโนโลยีคอนเทคเลสของแรบบิทช่วยให้คุณชำระเงินได้อย่างรวดเร็ว ที่ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์แรบบิท

ข้อดีที่ 3: รับคะแนนสะสม Thank You Rewards เมื่อใช้จ่ายที่ร้านค้ารับวีซ่า และรับคะแนนสะสม จากแรบบิท รีวอร์ดส ที่ร้านค้าแรบบิทที่ร่วมรายการ

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แรบบิท

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แรบบิท

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: General

คะแนนสะสม: ทุกๆ 25 บาท = 1 คะแนน (คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ)

จำกัดการแลกคะแนน: -

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แรบบิท

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แรบบิท

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แรบบิท

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของ บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แรบบิท

ค่าธรรมเนียมรายปี: 600 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯกำหนด)

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: 600 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขที่ธนาคารฯกำหนด)

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 18% ต่อปี

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 18% ต่อปี (คำนวณจาก วันที่บันทึกหรือทำรายการ)

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: -

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แรบบิท

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แรบบิท

อายุ: อายุ 20 ปีขึ้นไป(สำหรับบัตรหลัก), อายุ 15 ปีขึ้นไป (สำหรับบัตรเสริม)

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท/เดือน

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แรบบิท

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ แรบบิท

คนไทย:

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร
  • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  • สำเนาใบยื่นเสียภาษีประจำปี (ภ.ง.ด.) พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีประจำปีล่าสุด
  • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน สำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอื่นๆ ย้อนหลัง 3 เดือน(ถ้ามี)

สำหรับชาวต่างชาติ:

  • สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน