สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิตโตโยต้า ธนาคารกรุงเทพ

สิทธิประโยชน์หลักของ บัตรเครดิตโตโยต้า ธนาคารกรุงเทพ

ข้อดีที่ 1: สิทธิพิเศษที่ศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศ ****สำหรับการซื้อสินค้าและบริการที่ศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศ

ข้อดีที่ 2: รับส่วนลดและสิทธิประโยชน์พิเศษมากมาย รับความคุ้มค่าจากการใช้จ่ายในสินค้าและบริการหมวดต่างๆ ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง สุขภาพ ความงาม และกีฬา

ข้อดีที่ 3: สะสมไมล์เดินทาง จากการบินไทย (Royal Orchid Plus) บางกอกแอร์เวย์ส (Flyer Bonus) หรือแอร์เอเชีย (BIG Loyalty)

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิตโตโยต้า ธนาคารกรุงเทพ

รายละเอียดเกี่ยวกับ บัตรเครดิตโตโยต้า ธนาคารกรุงเทพ

ประเภทบัตร: Visa Card

ระดับของบัตร: Platinum

คะแนนสะสม: 25 บาท = 1 คะแนน

จำกัดการแลกคะแนน: คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

ยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำ / เดือน: -

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิตโตโยต้า ธนาคารกรุงเทพ

คะแนนสะสมของ บัตรเครดิตโตโยต้า ธนาคารกรุงเทพ

Shopping

 • รับเงินคืน 12% สำหรับการซื้อสินค้าและบริการที่ศูนย์บริการโตโยต้าทั่วประเทศ จากยอดใช้จ่ายหลังหักส่วนลด (รับเงินคืนไม่เกิน 500 บาท/บัตร/เดือน
 • ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอะไหล่แท้โตโยต้าและเคมีภัณฑ์ (ยกเว้นค่าแรง อุปกรณ์ตกแต่ง ยาง และแบตเตอรี่) ที่ศูนย์บริการโตโยต้าที่เข้ารับบริการ
 • ส่วนลด 10% สำหรับงานซ่อมตัวถังและสี
 • รับส่วนลด 20% ในเดือนเกิด เฉพาะค่าอะไหล่แท้โตโยต้า และเคมีภัณฑ์ (ยกเว้นค่าแรง อุปกรณ์ตกแต่ง ยาง และแบตเตอรี่) รับสิทธิ 1 ครั้ง/บัตร/โปรโมชั่น
 • บริการล้างรถฟรี รับสิทธิ 2 ครั้ง/บัตร/โปรโมชั่น
 • บริการสลับยาง และถ่วงยางฟรี รับสิทธิ 1 ครั้ง/บัตร/โปรโมชั่น
 • คูปองส่วนลดค่าอะไหล่ มูลค่า 3,000 บาท สำหรับใช้บริการที่ศูนย์โตโยต้า จัดส่งพร้อมกับบัตรใหม่ที่ได้รับการอนุมัติ
 • ผ่อน 0% นาน 10 เดือน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป เฉพาะศูนย์บริการโตโยต้าที่ร่วมรายการ
 • รับส่วนลดและสิทธิประโยชน์พิเศษมากมาย รับความคุ้มค่าจากการใช้จ่ายในสินค้าและบริการหมวดต่างๆ ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร ท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง สุขภาพ ความงาม และกีฬา

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เที่ยว

 • สะสมไมล์เดินทาง จากการบินไทย (Royal Orchid Plus) บางกอกแอร์เวย์ส (Flyer Bonus) หรือแอร์เอเชีย (BIG Loyalty)
 • แผนประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงินคุ้มครองสูงสุด USD 200,000
 • บริการผู้ช่วยส่วนบุคคล ให้คำปรึกษาการบริการในกรณีต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โทร. (66) 0 2638 4000

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของ บัตรเครดิตโตโยต้า ธนาคารกรุงเทพ

อัตราดอกเบี้ยและค่าบริการต่างๆของ บัตรเครดิตโตโยต้า ธนาคารกรุงเทพ

ค่าธรรมเนียมรายปี: ฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท / บัตร/ ปี ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เพียงมียอดค่าใช้จ่ายตามที่ธนาคารกำหนด)

ค่าธรรมเนียมรายปีบัตรเสริม: ฟรีมีเงื่อนไข (ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท / บัตร/ ปี ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เพียงมียอดค่าใช้จ่ายตามที่ธนาคารกำหนด)

ดอกเบี้ยผ่อนชำระ: 16%

ดอกเบี้ยค้างชำระ: 16%

ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านบัตร: 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าปรับเช็คคืน: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิตโตโยต้า ธนาคารกรุงเทพ

คุณสมบัติของผู้สมัคร บัตรเครดิตโตโยต้า ธนาคารกรุงเทพ

อายุ: 20 ปีขึ้นไป / บัตรเสริมตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ: 15,000 บาท/เดือน

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิตโตโยต้า ธนาคารกรุงเทพ

เอกสารการสมัคร บัตรเครดิตโตโยต้า ธนาคารกรุงเทพ

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร
 • หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • สำเนาใบยื่นเสียภาษีประจำปี (ภ.ง.ด.) พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีประจำปีล่าสุด
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอื่นๆ ย้อนหลัง 3 เดือน(ถ้ามี)

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อผู้สมัคร
 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ หจก.
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • สำเนาใบยื่นเสียภาษีประจำปี (ภ.ง.ด.) พร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินการเสียภาษีประจำปีล่าสุด
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาใบแจ้งยอดบัตรเครดิตอื่นๆ ย้อนหลัง 3 เดือน(ถ้ามี)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงาน

(เจ้าของธุรกิจ)

 • สำเนาหนังสือเดินทาง
 • ใบอนุญาตทำงาน