สิทธิประโยชน์หลักของบัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์ (ลายหน้าบัตรจักรยาน)

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์ (ลายหน้าบัตรจักรยาน)

ข้อดีที่ 1: ชดเชยรายได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุวันละ500บาท

ข้อดีที่ 2: ประกันอุบัติเหตุคุ้มครองสูงสุด100,000บาท

ข้อดีที่ 3: ไม่ต้องสำรองจ่ายเมื่อเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลในโครงการสูงสุด5,000บาทต่ออุบัติ ให้ความคุ้มครอง24 ชั่วโมง ทั่วโลก

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์ (ลายหน้าบัตรจักรยาน)

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์ (ลายหน้าบัตรจักรยาน)

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: -

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของบัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์ (ลายหน้าบัตรจักรยาน)

คะแนนสะสมของบัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์ (ลายหน้าบัตรจักรยาน)

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์ (ลายหน้าบัตรจักรยาน)

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์ (ลายหน้าบัตรจักรยาน)

ค่าธรรมเนียมรายปี: 200 บาท/ปี

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์ (ลายหน้าบัตรจักรยาน)

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์ (ลายหน้าบัตรจักรยาน)

อายุ: อายุ 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ขอสมัครบัตร

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์ (ลายหน้าบัตรจักรยาน)

เอกสารการสมัครบัตรออมสิน เดบิต สมาร์ท แคร์ (ลายหน้าบัตรจักรยาน)

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประชาชน / บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)