สิทธิประโยชน์หลักของบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์ ลายหน้าบัตร E-Sports

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์ ลายหน้าบัตร E-Sports

ข้อดีที่ 1: รับส่วนลด 20% เมื่อโชว์บัตรที่หน้าบูธกิจกรรมช้างศึกหน้าสนามแข่งขัน

ข้อดีที่ 2: รับส่วนลด5% เมื่อใช้ซื้อชุดแข่งหรือเสื้อเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยรวมทั้งเครื่องแต่งการจากคอลเลกชั่นช้างศึกจากWARRIX รับส่วนลด 5% เมื่อโชว์บัตร ที่ ARI STORE ทั้ง14สาขา

ข้อดีที่ 3: ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการสูงสุดต่อวัน100,000บาท

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์ ลายหน้าบัตร E-Sports

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์ ลายหน้าบัตร E-Sports

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: -

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์ ลายหน้าบัตร E-Sports

คะแนนสะสมของบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์ ลายหน้าบัตร E-Sports

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์ ลายหน้าบัตร E-Sports

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์ ลายหน้าบัตร E-Sports

ค่าธรรมเนียมรายปี: 200 บาท/ปี

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านเครื่อง ATM ในต่างประเทศ ดังนี้ ถอนเงิน 100 บาท/ครั้ง ถามยอด 15 บาท/ครั้ง.

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์ ลายหน้าบัตร E-Sports

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์ ลายหน้าบัตร E-Sports

อายุ: อายุ 15 ปีบริบูรณ์

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์ ลายหน้าบัตร E-Sports

เอกสารการสมัครบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต อินสแตนท์ ลายหน้าบัตร E-Sports

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประชาชน / บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)