สิทธิประโยชน์หลักของบัตรออมสิน เดบิต แอคซิเดนท์

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรออมสิน เดบิต แอคซิเดนท์

ข้อดีที่ 1: ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุสูงสุด100,000บาท / กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เป็นสาธรณะภัย จ่ายเพิ่มอีก100,000บาท

ข้อดีที่ 2: ให้ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพ 20,000บาท

ข้อดีที่ 3: ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการสูงสุดต่อวัน100,000บาท

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรออมสิน เดบิต แอคซิเดนท์

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรออมสิน เดบิต แอคซิเดนท์

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: -

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของบัตรออมสิน เดบิต แอคซิเดนท์

คะแนนสะสมของบัตรออมสิน เดบิต แอคซิเดนท์

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรออมสิน เดบิต แอคซิเดนท์

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรออมสิน เดบิต แอคซิเดนท์

ค่าธรรมเนียมรายปี: 200 บาท/ปี

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: -

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรออมสิน เดบิต แอคซิเดนท์

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรออมสิน เดบิต แอคซิเดนท์

อายุ: อายุ 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ขอสมัครบัตร

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัตรออมสิน เดบิต แอคซิเดนท์

เอกสารการสมัครบัตรออมสิน เดบิต แอคซิเดนท์

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประชาชน / บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)