สิทธิประโยชน์หลักของบัตรออมสินเดบิต ออมเงิน ออมธรรม

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรออมสินเดบิต ออมเงิน ออมธรรม

ข้อดีที่ 1: สามารถรูดซื้อสินค้า ถอนเงิน โอนเงิน ชำระสินค้า และฝากเงินได้ ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการสูงสุดต่อวัน100,000บาท

ข้อดีที่ 2: ให้วงเงินสูงสุดต่อวัน200,000บาท สำหรับการถอนเงินที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารออมสินและเครื่องเอทีเอ็มอื่นๆทั่วโลกที่มีสัญลักษณ์atm pool

ข้อดีที่ 3: สามารถสอบถามยอดเงินได้ที่เครื่องเอทีเอ็มทุกธนาคารที่มีเครื่องหมายatm pool

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรออมสินเดบิต ออมเงิน ออมธรรม

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรออมสินเดบิต ออมเงิน ออมธรรม

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: -

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของบัตรออมสินเดบิต ออมเงิน ออมธรรม

คะแนนสะสมของบัตรออมสินเดบิต ออมเงิน ออมธรรม

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรออมสินเดบิต ออมเงิน ออมธรรม

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรออมสินเดบิต ออมเงิน ออมธรรม

ค่าธรรมเนียมรายปี: 200 บาท/ปี

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 100 บาท/ใบ

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรออมสินเดบิต ออมเงิน ออมธรรม

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรออมสินเดบิต ออมเงิน ออมธรรม

อายุ: อายุ 15 ปีบริบูรณ์

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัตรออมสินเดบิต ออมเงิน ออมธรรม

เอกสารการสมัครบัตรออมสินเดบิต ออมเงิน ออมธรรม

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประชาชน / บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)