สิทธิประโยชน์หลักของบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์

ข้อดีที่ 1: บัตรเดบิตที่ให้ความคุ้มครองและช่วยค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด500,000บาท

ข้อดีที่ 2: ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการสูงสุดต่อวัน100,000บาท

ข้อดีที่ 3: ให้วงเงินสูงสุดต่อวัน200,000บาท สำหรับการถอนเงินที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารออมสินและเครื่องเอทีเอ็มอื่นๆทั่วโลกที่มีสัญลักษณ์atm pool

ข้อดีที่ 4: สามารถสอบถามยอดเงินได้ที่เครื่องเอทีเอ็มทุกธนาคารที่มีเครื่องหมายatm pool

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: -

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์

คะแนนสะสมของบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์

ค่าธรรมเนียมรายปี: 200 บาท/ปี (ค่าประกันภัยรายปีและต้นทุนดำเนินการของธนาคาร 799 บาท)

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 100 บาท/ใบ

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านเครื่อง ATM ในต่างประเทศ ดังนี้ ถอนเงิน 100 บาท/ครั้ง ถามยอด 15 บาท/ครั้ง.

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์

อายุ: อายุ 15 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 75 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ขอสมัครบัตร

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์

เอกสารการสมัครบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต สมาร์ท ไลฟ์

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประชาชน / บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)