สิทธิประโยชน์หลักของบัตรออมสิน เดบิต ไทยไฟท์

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรออมสิน เดบิต ไทยไฟท์

ข้อดีที่ 1: สามารถรูดซื้อสินค้า ถอนเงิน โอนเงิน ชำระสินค้า และฝากเงินได้

ข้อดีที่ 2: ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการสูงสุดต่อวัน100,000บาท

ข้อดีที่ 3: ให้วงเงินสูงสุดต่อวัน200,000บาท สำหรับการถอนเงินที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารออมสินและเครื่องเอทีเอ็มอื่นๆทั่วโลกที่มีสัญลักษณ์atm pool

ข้อดีที่ 4: สามารถสอบถามยอดเงินได้ที่เครื่องเอทีเอ็มทุกธนาคารที่มีเครื่องหมายatm pool

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรออมสิน เดบิต ไทยไฟท์

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรออมสิน เดบิต ไทยไฟท์

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: -

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของบัตรออมสิน เดบิต ไทยไฟท์

คะแนนสะสมของบัตรออมสิน เดบิต ไทยไฟท์

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรออมสิน เดบิต ไทยไฟท์

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรออมสิน เดบิต ไทยไฟท์

ค่าธรรมเนียมรายปี: 200 บาท/ปี

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 100 บาท/ใบ

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรออมสิน เดบิต ไทยไฟท์

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรออมสิน เดบิต ไทยไฟท์

อายุ: อายุ 15 ปีบริบูรณ์

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัตรออมสิน เดบิต ไทยไฟท์

เอกสารการสมัครบัตรออมสิน เดบิต ไทยไฟท์

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประชาชน / บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
  • ต้องมีสมุดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกธนาคารออมสิน.

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)