สิทธิประโยชน์หลักของบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต

ข้อดีที่ 1: สามารถรูดซื้อสินค้า ถอนเงิน โอนเงิน ชำระสินค้า และฝากเงินได้ ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการสูงสุดต่อวัน100,000บาท

ข้อดีที่ 2: ให้วงเงินสูงสุดต่อวัน200,000บาท สำหรับการถอนเงินที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารออมสินและเครื่องเอทีเอ็มอื่นๆทั่วโลกที่มีสัญลักษณ์atm pool

ข้อดีที่ 3: สามารถสอบถามยอดเงินได้ที่เครื่องเอทีเอ็มทุกธนาคารที่มีเครื่องหมายatm pool

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต

ประเภทบัตร: Visa

ระดับของบัตร: -

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต

คะแนนสะสมของบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต

ค่าธรรมเนียมรายปี: 200 บาท/ปี

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 100 บาท/ใบ

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมผ่านเครื่อง ATM ในต่างประเทศ ดังนี้ ถอนเงิน 100 บาท/ครั้ง ถามยอด 15 บาท/ครั้ง.

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต

อายุ: อายุ 15 ปีบริบูรณ์

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต

เอกสารการสมัครบัตรออมสิน วีซ่า เดบิต

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประชาชน / บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)