สิทธิประโยชน์หลักของบัตรออมสิน เอทีเอ็ม

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรออมสิน เอทีเอ็ม

ข้อดีที่ 1: สามารถถอน โอน จ่าย ได้ที่ตู้ATMของธนาคารออมสินที่ทุกที่ ใช้ชำระค่าสินค้าหรือบริการสูงสุดต่อวัน100,000บาท

ข้อดีที่ 2: ให้วงเงินสูงสุดต่อวัน200,000บาท สำหรับการถอนเงินที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารออมสินและเครื่องเอทีเอ็มอื่นๆทั่วโลกที่มีสัญลักษณ์atm pool

ข้อดีที่ 3: สามารถสอบถามยอดเงินได้ที่เครื่องเอทีเอ็มทุกธนาคารที่มีเครื่องหมายatm pool

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรออมสิน เอทีเอ็ม

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรออมสิน เอทีเอ็ม

ประเภทบัตร: -

ระดับของบัตร: -

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของบัตรออมสิน เอทีเอ็ม

คะแนนสะสมของบัตรออมสิน เอทีเอ็ม

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรออมสิน เอทีเอ็ม

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรออมสิน เอทีเอ็ม

ค่าธรรมเนียมรายปี: 200 บาท/ปี

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 100 บาท/ใบ

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรออมสิน เอทีเอ็ม

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรออมสิน เอทีเอ็ม

อายุ: อายุ 15 ปีบริบูรณ์

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัตรออมสิน เอทีเอ็ม

เอกสารการสมัครบัตรออมสิน เอทีเอ็ม

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประชาชน / บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)