สิทธิประโยชน์หลักของบัตรออมสิน เอทีเอ็ม พอเพียง

สิทธิประโยชน์หลักของบัตรออมสิน เอทีเอ็ม พอเพียง

ข้อดีที่ 1: สามารถถอน โอน จ่าย ได้ที่ตู้ATMของธนาคารออมสินที่ทุกที่ สำหรับการโอนเงินภายในธนาคารสูงสุดต่อวัน100,000บาท

ข้อดีที่ 2: ให้วงเงินสูงสุดต่อวัน20,000บาท สำหรับการถอนเงินที่เครื่องเอทีเอ็มธนาคารออมสินและเครื่องเอทีเอ็มอื่นๆทั่วโลกที่มีสัญลักษณ์atm pool

ข้อดีที่ 3: สามารถสอบถามยอดเงินได้ที่เครื่องเอทีเอ็มทุกธนาคารที่มีเครื่องหมายatm pool

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรออมสิน เอทีเอ็ม พอเพียง

รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรออมสิน เอทีเอ็ม พอเพียง

ประเภทบัตร: -

ระดับของบัตร: -

คะแนนสะสม: -

จำกัดการแลกคะแนน: -

คะแนนสะสมของบัตรออมสิน เอทีเอ็ม พอเพียง

คะแนนสะสมของบัตรออมสิน เอทีเอ็ม พอเพียง

Shopping

ร้านอาหาร

ซูเปอร์มาเก็ต

ความบันเทิง

Cashback

เติมน้ำมัน

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรออมสิน เอทีเอ็ม พอเพียง

อัตราดอกเบี้ยและค่ายริการต่างๆของบัตรออมสิน เอทีเอ็ม พอเพียง

ค่าธรรมเนียมรายปี: 20 บาท/ปี

ค่าธรรมเนียมการออกบัตรใหม่: 20 บาท/ใบ

ค่าธรรมเนียมรูดบัตรในต่างประเทศ: -

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรออมสิน เอทีเอ็ม พอเพียง

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรออมสิน เอทีเอ็ม พอเพียง

อายุ: อายุ 15 ปีบริบูรณ์

รายได้ขั้นต่ำ: -

เอกสารการสมัครบัตรออมสิน เอทีเอ็ม พอเพียง

เอกสารการสมัครบัตรออมสิน เอทีเอ็ม พอเพียง

คนไทย:

(พนักงานบริษัท)

  • บัตรประชาชน / บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

(เจ้าของธุรกิจ)

สำหรับชาวต่างชาติ:

(พนักงานบริษัท)

(เจ้าของธุรกิจ)