เป็นข่าวดีสำหรับหลายๆฝ่ายครับเมื่อมีการอนุญาตให้กลับมาเปิดห้างสรรพสินค้าได้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งจะช่วยให้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้าไปได้หลังจากหยุดชะงักไปนานในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และนี่ยังทำให้เราสามารถที่จะไปเลือกซื้อสินค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากการเลือกซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคในช่วงที่ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆปิดตัวลงก็ทำให้เรารู้สึกยากเหมือนกันใช่ไหมครับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ก็ยังไม่ได้ปลอดภัย 100% แล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเชื้อร้ายนี้จะกลับมาอีกครั้งหรือไม่ ดังนั้นการที่เราจะไปตามห้างสรรพสินค้าก็ควรจะทำตามมาตรการในการป้องกันอย่างเคร่งครัดด้วย เพื่อช่วยกันป้องกันให้เชื้อไวรัสร้ายนี้หมดไปจากประเทศและไม่กลับมาสร้างความเสียหายกับระบบเศรษฐกิจของเราอีกครับ

​ ห้างสรรพสินค้า​ควรมีมาตรการ​ใน​การป้องการเชื้อไวรัสอย่างเข้มงวด​

​ ห้างสรรพสินค้า​ควรมีมาตรการ​ใน​การป้องการเชื้อไวรัสอย่างเข้มงวด​

ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ห้างสรรพสินค้า และ Community Mall ต่างๆควรเตรียมความพร้อมทุกจุดก่อนทำการเปิดให้บริการ และต้องมีมาตรการในการป้องกันโรค 9 ข้อ คือ

อย่างแรกนะครับ ต้องให้ลูกค้าทุกคนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยหรือเฟสชิลเมื่อจะเข้าไปเลือกศื้อสินค้าภายในห้าง อย่างที่สอง ต้องตั้งจุดคัดกรองก่อนเข้าห้างครับ แล้วจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าที่จะเข้าไปภายในห้างว่าไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียสครับ อย่างที่สาม ต้องมีการเว้นระยะห่างจุดให้บริการทุกจุด 1-2 เมตรครับ อย่างที่สี่ ต้องมีบริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับ​ล้างมือ​ที่ทางเข้าออก แคชเชียร์ และหน้าลิฟต์ครับ อย่างที่ห้า ต้องให้พนักงานทำความสะอาดจุดสัมผัส​ต่างๆ เช่น ราวบันได ปุ่มกดในลิฟต์ ตะกร้าใส่สินค้าและสินค้าทุกชิ้นที่ถูกทดลองใช้ เช่น รองเท้าหรือแว่นตา ก่อนเปิดห้างนะครับ อย่างที่หก ควรมีการรองรับระบบ Online Payment เพื่อจะช่วยลดการสัมผัสให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับ อย่างที่เจ็ด พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือเฟสชิลตลอดเวลาที่ทำงานนะครับ อย่างที่แปด ต้องงดให้บริการห้องทดลองเสื้อผ้า และอย่างสุดท้าย ต้องคัดกรองความเสี่ยงพนักงานก่อนให้บริการด้วยนะครับ

​ ลูกค้าก็ควรทำตามมาตรการป้องกัน​เชื้อไวรัสด้วย

​ ลูกค้าก็ควรทำตามมาตรการป้องกัน​เชื้อไวรัสด้วย

อย่างแรกคือในเรื่องการเดินทางไปห้างครับ ถ้าเราสามารถเดินทางไปห้างสรรพสินค้าด้วยรถส่วนตัวของเราเองได้ก็ควรจะเป็นทางเลือกที่เราใช้ในการเดินทางไปห้างสรรพสินค้า จากจะช่วยให้เราไม่ต้องไปสัมผัสหรืออยู่ในที่ที่มีผู้คนแออัดอย่างเช่นบนรถประจำทางหรือรถไฟฟ้าครับ อย่างที่สองคือเราควรที่จะทำตามคำแนะนำของทางห้างด้วยการใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หรือว่าเฟซชีลด์ก่อนเข้าไปในห้างสรรพสินค้า และในระหว่างที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าก็ไม่ควรจะถอดหน้ากากอนามัยออก อย่างที่ 3 เราควรที่จะหลีกเลี่ยงไม่เข้าไปในร้านที่มีคนอยู่แน่นจนเกินไป เนื่องจากเราควรที่จะมีการเว้นระยะห่างประมาณ 1-2 เมตร ซึ่งการเข้าไปในร้านที่มีคนอยู่หนาแน่นมากๆจะทำให้เราไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ รวมไปถึงเมื่อเราต้องเข้าคิว ก็จะทำให้เราอยู่ชิดกับคนอื่นที่ต่อคิวมากเกินไปด้วย

อย่างที่ 4 คือเราควรจะมีการพกเอาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือติดตัวไปด้วย เผื่อในกรณีที่เราต้องหยิบจับสิ่งของหรือจับที่ที่ไม่มีบริการ​เจลแอลกอฮอล์​ ซึ่งก็จะทำให้เราสามารถเอาเจลแอลกอฮอล์ล้างมือของเรามาใช้ได้อย่างสะดวก อย่างที่ 5 คือควรจะหลีกเลี่ยงการเข้าไปใช้ห้องน้ำสาธารณะ วิธีการหลีกเลี่ยงก็คือการที่เราจะทำธุระให้เสร็จจากที่บ้านซะก่อน เพื่อลดโอกาสที่เราจะต้องไปใช้ห้องน้ำสาธารณะให้น้อยลง รวมไปถึงการที่เราจะพยายามอยู่ข้างนอกบ้านให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และถ้าจำเป็นจริงๆที่จะต้องเข้าไปใช้ห้องน้ำสาธารณะก็ควรจะใส่ใจในเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัยให้มาก รายการที่เราจะกดน้ำล้างให้สะอาดหรือฉีดพ่นสเปรย์แอลกอฮอล์บริเวณที่ต้องสัมผัสร่วมกับคนอื่น แล้วถ้าเราต้องหยิบจับในจุดที่ต้องสัมผัสร่วมกับคนอื่นก็ควรจะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังจากการสัมผัส อย่างที่ 6 ถ้าเราต้องการที่จะเลือกซื้อเสื้อผ้าก็ควรจะรู้ขนาดของตัวเองก่อนล่วงหน้า อาจจะต้องมีการวัดไซส์ของตัวเองล่วงหน้าไว้ก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการไปทดลองชุดที่อาจถูกคนอื่นหยิบจับไปแล้ว  และการซื้อเสื้อผ้าใหม่เมื่อนำกลับไปที่บ้านแล้วก็ควรซักทันทีครับ อย่างที่ 7 ถ้าเป็นไปได้ควรเตรียมเงินสดไว้ให้พอดีกับราคาสินค้าเพื่อ ลดโอกาสในการต้องสัมผัสเงินจากเงินทอน หรืออาจจะใช้บริการ Online payment เพื่อช่วยลดการสัมผัสเงินครับ อย่างที่ 8 ถ้าไม่จำเป็นจริงๆไม่ควรจะพาเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังไปที่ห้าง เนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส Covid-19 แล้วจะเกิดอันตรายมากที่สุด เพราะมีระบบภูมิคุ้มกันไม่แข็งแรง ไวต่อการรับเชื้อไวรัส และมีโอกาสเสียชีวิตสูงจากการได้รับเชื้อไวรัส Covid-19 ครับ และอย่างสุดท้ายควรที่จะล้างมือให้สะอาดก่อนเข้าบ้าน หรือควรจะอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันทีหลังจากกลับมาถึงบ้านนะครับ

​ ทำตามมาตรการ​ เที่ยวห้างจะได้ปลอดภัย

​ ทำตามมาตรการ​ เที่ยวห้างจะได้ปลอดภัย

ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่เราจะระมัดระวังและป้องกันการติดเชื้อไวรัสจากไวรัส Covid-19 การทำตามคำแนะนำเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบ​าดของเชื้อไวรัสถือเป็นเรื่องที่เราต้องคิดถึงอยู่เสมอและควรที่จะทำตามอย่างเคร่งครัด เพื่อที่เราจะป้องกันตัวเราเองและคนที่เรารักจากเชื้อร้ายตัวนี้ แล้วถ้าเราร่วมมือกันเราจะทำให้เชื้อร้ายตัวนี้หมดไปจากประเทศได้อย่างแน่นอนครับ