ถือว่าเป็นเรื่องแม่เป็นเกษตรกรชาวไทยนะครับกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ส่งผลกระทบทำให้ระบบเศรษฐกิจเกิดปัญหาอย่างหนัก ซึ่งเกษตรกรได้รับผลกระทบในเรื่องของการจัดจำหน่ายผลผลิตที่ทำได้ยากขึ้น เนื่องจากไม่รู้ว่าจะไปจัดจำหน่ายหรือส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปที่ไหน รวมไปถึงมีปัญหาอีกหลายๆอย่างที่ส่งผลกระทบกับภาคการเกษตรครับ แต่น่าดีใจครับที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเปิดตัวแอพพลิเคชันชื่อว่า Coop Care ก็จะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมเกษตรกรและเข้ามาแก้ปัญหาต่างๆของเกษตรกรครับ

​ ทำความรู้จัก Coop Care

​ ทำความรู้จัก Coop Care

แอพพลิเคชั่น​ Coop Care เป็น Application ที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำขึ้น เนื่องจากมีนโยบายเร่งด่วนที่จะนำเอาเทคโนโลยีต่างๆมาให้บริการกับประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรครับ จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกระทรวงที่ต้องทำหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยี ทั้งในด้านของการผลิตและการจัดจำหน่าย จึงต้องมีนโยบายที่จะออกมาเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่มีผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ซึ่งมีผลทำให้เกษตรกรขาดรายได้ และไม่สามารถขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสู่ตลาดได้ และเนื่องจากช่วงเวลาหนึ่งสหกรณ์การเกษตรก็ต้องหยุดให้บริการในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อย่างหนัก ทำให้เป็นเรื่องยากครับที่ทางเกษตรกรจะหาข้อมูลหรือหาคำแนะนำเพื่อที่จะรู้วิธีที่จะนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปจัดจำหน่ายครับ

ดังนั้น Application ตัวนี้จึงมาพร้อมกับแนวคิดที่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีมาให้บริการกับเกษตรกรเพื่อให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆของหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง Application ตัวนี้จะครอบคลุมหน่วยงานถึง 22 หน่วยงานด้วยกันครับ โดยมีเป้าหมายที่จะช่วยให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ แล้วเป้าหมายอย่างหนึ่งของ Application ที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้คิดถึงก็คือการที่จะพยายามหาทางออกให้กับเกษตรกรในการส่งสินค้าทางการเกษตรจำพวกผลไม้ ที่ปกติแล้วจะมีปริมาณที่มากในช่วงฤดูร้อน สินค้าเกษตรกรต้องการที่จะจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจำพวกผลไม้ก็สามารถใช้ประโยชน์จาก Application นี้ได้ครับ

นอกจากจะเป็นการให้ข้อมูลที่จำเป็นต่อเกษตรกรแล้ว Application ตัวนี้ยังถูกออกแบบมาให้สามารถให้ข้อมูลกับทางบริษัทเอกชนไปจนถึงประชาชนทั่วไปได้อีกด้วยครับ เพื่อที่พวกเขาจะสามารถศึกษาหาความรู้และมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการวางแผนเพื่อทำการเกษตรได้ ดังนั้นถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะไม่ได้เป็นเกษตรกรนะครับแต่ก็สามารถที่จะเข้าไปศึกษาข้อมูลบางอย่างจาก Application ได้เพื่อที่จะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์​ได้ครับ

​ แอพมีอะไรบ้าง

​ แอพมีอะไรบ้าง

Application จะมีข้อมูลที่จำเป็นเพื่อเกษตรกรโดยเฉพาะ ทั้งข้อมูลพิกัดของสหกรณ์เพื่อที่จะให้เกษตรกร หรือคนทั่วไปสามารถสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ เพื่อขอรับบริการด้านต่างๆทั้งในด้านการออมทรัพย์ การให้สินเชื่อ รายการรวบรวมผลผลิต รวมทั้งการรวมตัวเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะรู้ว่าใกล้ๆบ้านของเรามีสหกรณ์อยู่ตรงไหนก็สามารถใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อ Search หาได้ครับ

แล้วก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งรับซื้อหรือแหล่งรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ มันก็จะเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ทั้งเกษตรกร บริษัทเอกชน หรือแม้แต่คนทั่วไปนะครับ สามารถที่จะรู้ว่ามีแหล่งรับซื้อผลผลิตของสหกรณ์ที่ไหนบ้าง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ต้องการจะใช้ตลาดนำการผลิต ตัวนี้จะเป็นการเปิดโอกาสหรือเป็นช่องทางในการทำธุรกิจรับซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร ของทั้งเกษตรกร บริษัทเอกชน หรือแม้แต่ของประชาชน​ทั่วไปครับ เพื่อที่จะเป็นการช่วยกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ฝืดตัวลง และมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของการเกษตรมากขึ้นครับ

และก็จะมีข้อมูลของแหล่งผลิตสินค้าแปรรูปของสหกรณ์ด้วยนะครับ หรือจะเป็นการให้บริการข้อมูลที่มุ่งเน้นไปในเรื่องของการท่องเที่ยวและก็การแนะนำสินค้าแปรรูปทางการเกษตรครับ ซึ่งก็เป็นข้อมูลที่สำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์มากนะครับเพราะว่าจะทำให้เรารู้ว่าที่ไหนบ้างที่จะนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแปรรูป ซึ่งก็จะเป็นแหล่งที่เราสามารถนำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเราไปแปรรูปได้ครับ

นอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของข้อมูลอุปกรณ์การตลาด การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิตและการวางแผน การแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการทางการผลิตของการเกษตร เพื่อให้ทั้งเกษตรกรหรือบริษัทเอกชนและประชาชนทั่วไปติดต่อในการใช้บริการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต ซึ่งข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่ประสบปัญหาในเรื่องของการผลิต หรืออาจจะต้องการลดค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิตวง รวมไปถึงให้ความรู้กับคนทั่วไปที่ต้องการจะเริ่มหันมาทำการเกษตรครับ

​ Coop Care แอพพลิเคชั่นเพื่อเกษตรกร

​ Coop Care แอพพลิเคชั่นเพื่อเกษตรกร

Coop Care เป็นแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อเกษตรกรโดยเฉพาะครับ แต่ก็ยังให้ประโยชน์กับคนที่มีความสนใจในเรื่องของอุตสาหกรรมการเกษตรถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นเกษตรกรโดยตรง ดังนั้นถ้าใครที่สนใจและต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการทำการเกษตรหรือข้อมูลการตลาดที่สำคัญของการเกษตร ก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นตัวนี้มาใช้งานได้ครับ