การเลือกบัตรเครดิตที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์และการคำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้ของคุณ พูดง่ายๆก็คือการใช้ให้เป็น และถ้าใช้มันอย่างมีวินัยแล้วละก็บัตรเครดิตมีประโยชน์อย่างแน่นอน

apply credit card thailand

279photo Studio/shutterstock.com

ออนไลน์

ออนไลน์

ขั้นตอนการสมัครบัตรเครดิตทางออนไลน์ขั้นตอนสะดวกเข้าใจไม่ยากไปดูเลย ขั้นตอนการสมัครบัตรเครดิตแบบออนไลน์ มีดังนี้

ข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทหรือธนาคารที่เราต้องการจะสมัครบัตรเครดิต เลือกสมัครบัตรเครดิตออนไลน์

กรอกข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญ เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น ฯลฯ ตามหน้าเว็บของแต่ละบริษัทหรือธนาคาร

เจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือธนาคารจะติดต่อกลับมาภายใน 1 วัน เพื่อให้รายระเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครบัตรเครดิต เช่น แจ้งเอกสารที่ต้องเตรียมที่จะใช้สมัคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เป็นต้น

เจ้าหน้าที่ทำการนัดหมายเพื่อส่งมอบเอกสาร บางบริษัทหรืออธนาคารเจ้าหน้าที่อาจจะให้เมสเซนเจอร์มารับโดยตรงจากคุณ หรือไม่ก็อาจให้คุณส่งไปทางไปรษณีย์โดยตรงถึงบริษัทหรือธนาคาร

เมื่อบัตรได้รับการอนุมัติ บริษัทหรือธนาคารจะส่ง SMS แจ้งคุณ แต่ถ้าในกรณีที่บัตรไม่ได้รับการอนุมัติ ทางบริษัทหรือธนาคารจะแจ้งให้คุณรู้ถึงเหตุผลในการไม่อนุมัตินั้นทางจดหมาย

หลังจากนั้นบัตรเครดิตจะถูกส่งถึงมือคุณ

ไปรษณีย์

ไปรษณีย์

ขั้นตอนการสมัครบัตรเครดิตผ่านทางไปรษณีย์ สะดวกง่ายๆด้วยขั้นตอนไม่กี่อย่าง ขั้นตอนการสมัครบัตรเครดิตผ่านทางไปรษณีย์มีดังนี้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครบัตรเครดิตจากเว็บไซต์ชองบริษัทหรือธนาคารที่คุณต้องการจะสมัครบัตรเครดิต หลังจากนั้นกรอกแบบฟอร์มนั้นให้ครบถ้วน

เซ็นชื่อกำกับพร้อมแนบเอกสารการสมัคร โดยรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และส่งใบสมัครที่กรอกถูกต้องเรียบร้อยเรียบ เมื่อครบถ้วนแล้วแล้วแนบพร้อมกับ เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครบัตรเครดิต

เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้ -บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประชาชนคือ เอกสารที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นการแสดงตัวตนของเรา ดังนั้นเราจึงควรที่จะตรวจสอบดูความถูกต้องที่เกี่ยวกับบัตรประชาชนให้ดี เช่น วันหมดอายุของบัตร การเสื่อมของตัวบัตร เป็นต้น

-สลิปเงินเดือน หากว่าเราทำงานบริษัท ส่วนใหญ่ก็จะได้รับสลิปเงินเดือนเป็นประจำอยู่แล้วในทุก ๆเดือน ซึ่งเอกสารส่วนนี้ขอให้เราเก็บไว้ให้ดีเพราะมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เอกสารนี้จะแสดงถึงรายได้ที่เราจะได้รับในแต่ละเดือนนั่นเอง

-หนังสือรับรองเงินเดือน สำหรับใครที่ไม่มีสลิปเงินเดือน ก็สามารถเลือกใช้หนังสือรับรองเงินเดือนเป็นเอกสารสมัครบัตรเครดิตแทนได้

-ทะเบียนบ้าน และ สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นเอกสารที่จะแสดงที่อยู่ของเรา เพื่อให้ทางสถาบันการเงินได้ตรวจสอบถึงความน่าเชื่อถือของเราว่ามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งจริง และสามารถติดตามได้หากกรณีเกิดมีการติดหนี้

-สมุดเงินฝากบัญชีธนาคาร หากว่าเรานั้นอยากจะสมัครบัตรเครดิต ก็ควรที่จะมีการอัพเดทสมุดบัญชีเงินฝากอย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่ว่าเราจะสามารถใช้ข้อมูลในส่วนนี้ประกอบการสมัครบัตรเครดิตได้

-รายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Statement) ถือเป็นเอกสารที่สำคัญมาก เพราะสถาบันการเงินจะมีการเรียกตรวจสอบเอกสารตัวนี้เสมอเมื่อเราทำการสมัครบัตรเครดิต ซึ่งการจะขอเอกสารตัวนี้นั้นทำได้ไม่ยาก เพียงแค่เราไปยังธนาคารที่เรามีการฝากเงินเข้าเป็นประจำหรือ จะเป็นบัญชีธนาคารที่บริษัทใช้จ่ายเงินเดือนเราก็ได้ แล้วก็ทำการขอเอกสารตัวนี้

รอรับการอนุมัติจากบริษัทหรือธนาคาร ทาง SMS เมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทหรือธนาคารจะมีการจัดส่งบัตรเครดิต ให้กับคุณทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่คุณได้กรอกไว้ แต่ถ้าในกรณีที่บัตรไม่ได้รับการอนุมัติ ทางบริษัทและธนาคารจะแจ้งให้คุณรู้ถึงเหตุผลในการไม่อนุมัติ

ที่บริษัทหรือธนาคาร (Walk In)

ที่บริษัทหรือธนาคาร (Walk In)

เตรียมเอกสารที่ต้องใช้สำหรับสมัครบัตรเครดิตให้ครบถ้วน อะไรบ้างหล่ะ? เหมือนกับเอกสารที่ใช้สมัครบัตรเครดิตทางไปรษณีย์เลยครับ -บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ -ทะเบียนบ้าน และ สำเนาทะเบียนบ้าน -สลิปเงินเดือนตัวจริง โดยต้องใช้ของเดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน -สมุดเงินฝากบัญชีธนาคารล่าสุด 6 เดือน หรือ สเตทเม้นท์ย้อนหลัง 6 เดือน (Statement)

นำเอกสารทั้งหมดที่เตรียมไว้ไปที่บริษัทหรือธนาคารที่คุณต้องการจะทำบัตรเครดิต

เมื่อถึงที่บริษัทหรือธนาคารที่ต้องการแล้วติดต่อเจ้าหน้าที่หรือประชาสัมพันธ์เพื่อสอบถามรายละเอียดของการสมัครบัตรเครดิต

เมื่อได้รับแบบฟอร์มการสมัครบัตรเครดิตจากเจ้าหน้าที่แล้วทำการกรอกแบบฟอร์มด้วยตัวบรรจงโดยไม่มีการขีดฆ่าขูด ลบ จากนั้นให้เจ้าหน้าที่พิจารณาเพื่อความถูกต้องของเอกสารของคุณ

เจ้าหน้าที่จะมีการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อประกอบการอนุมัติจากนั้นเจ้าหน้าที่จะบอกเวลาที่คุณต้องรอผลอนุมัติ

รอรับการอนุมัติจากบริษัทหรือธนาคาร ทาง SMS เมื่อได้รับการอนุมัติจากบริษัทหรือธนาคารจะมีการจัดส่งบัตรเครดิตให้กับคุณทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่คุณได้แจ้งไว้แต่ถ้าในกรณีที่บัตรไม่ได้รับการอนุมัติ ทางบริษัทและธนาคารจะแจ้งให้คุณรู้ถึงเหตุผลในการไม่อนุมัติ

ถ้าคุณอยากให้ทุกการใช้จ่ายของคุณง่ายขึ้นเยอะ,มีส่วนลด,สิทธิพิเศษ,ใช้ทุกครั้งก็ได้กลับคืนมาทุกครั้ง,มีวงเงินสำหรับใช้จ่ายเป็นเดือนๆ,ไม่ต้องพกเงินสดติดตัวเยอะๆให้อันตรายและหนักกระเป๋า,ได้ผ่อนเสื้อสินค้าแบบไม่ต้องเสียดอกเบื้ย ข้อดีเยอะมากขนาดนี้การมีบัตรเครดิตถือว่าเป็นทางลือกที่ดีทางเลือกหนึ่งสำหรับคุณครับ